Tag stilling til din pensionsopsparing i god tid

 

De senere års pensionsdebat har blandt andet handlet om, at det for mange næsten ikke kan betale sig at spare op til pensionen på grund af den modregning i pensionstillægget. Modregningen finder sted, hvis pensionsudbetalingen er for høj. Du kan dog begrænse modregningen – læs med og find ud af hvordan.

 

Sådan begrænser du modregning

Du kan begrænse modregningen i pensionstillægget, hvis du har en privat pensionsopsparing, f.eks. via dit arbejde.

Der er i den forbindelse 4 tal du skal holde øje med:

  • 71.200 kr. Når den private pensionsudbetaling overstiger 71.200 kr. om året, begynder modregningen i pensionstillægget.
  • 0,309. Det er modregningsprocenten i pensionstillægget ved indkomst udover grænsen på 71.200 kr. (Hvis du modtager 100 kr. mere i pension, vil dit pensionstillæg blive reduceret med 30,9 kr.)
  • 332.482 kr. Efter 332.482 kr. stopper modregningen. Herefter er der nemlig ikke mere tilbage at modegne i.
  • 498.900 kr. Fra 498.900 kr. begynder du at betale topskat.

 

Planlæg udbetalingen i tide

Efter de nye regler, der trådte i kraft 1. januar 2018, skal pensionen være udbetalt 30 år efter pensionsudbetalingsalderen, og udbetalingen skal ske over mindst 10 år. Du kan i nogle tilfælde nå en udbetalingsperiode på over 30 år, hvis du har mulighed for at begynde udbetalingen inden folkepensionsalderen.

Måden at begrænse modregningen er at ‘flytte rundt’ på pensionsudbetalingen fra din private pensionsordning, således at så lidt som muligt falder i intervallet mellem 71.200 kr. og 332.482 kr. og, hvis muligt, uden at du kommer over 498.900 kr. pr. år og dermed skal betale topskat. Derfor kan man overveje om man vil gøre sin årlige pensionsudbetaling lavere ved at fordele den over mere end 10 år, eller om man vil forøge den, så den ligger lige under niveauet, hvor der skal betales topskat.

 

Sådan kan regnestykket se ud

Hvis du f.eks. står til at modtage 332.482 kr. i privat pension pr. år i 10 år (i alt 3.324.820 kr.), vil du hvert af de 10 år få modregnet ((332.482 – 71.200) * 0,309) = 80.736 kr. i dit pensionstillæg – i alt 807.360 kr.

Hvis du i stedet får 132.993 kr. pr. år i 25 år, vil du kun blive modregnet 19.094 kr. pr. år – i alt 477.348 kr. På den måde er din modregning reduceret med 41%.

 

Se hvad nogle af Mybankers partnere kan tilbyde af investeringsmuligheder

 

Udbetalinger op til topskatten

Man kan også gå den anden vej og øge udbetalingen således at man rammer topskattegrænsen på 498.900 kr. På den måde får du noget af din private pension, hvor der ikke er mere pensionstillæg at modregne i, men inden skatten stiger fordi du skal betale topskat. Når du alligevel bliver maksimalt modregnet kan du lige så godt tage så meget som muligt med uden at betale topskatten.

Folkepensionen er 74.844 kr. så der er mulighed for at få privat pension uden topskat for (498.900 – 74.844) = 424.056 kr. og af disse vil (424.056 – 332.4822) = 91.574 kr. ikke blive ramt af modregning, selvom du er over ’fribeløbet’ på 71.200 kr. De før nævnte 3.324.820 kr. i pension kan derfor også udbetales som 71.200 i 25 år og derudover yderligere 352.856 kr. i 4,38 år. På den måde vil der kun blive modregnet i totalt 1.143.900 kr. af pensionen svarende til et tab i pensionstillæg på 353.465. På den måde bliver modregningen reduceret yderligere, og vil nu være reduceret med 56%.

 

Arv af pensionsordning

Hvis du arver en pensionsordning fra en ægtefælle, kan det være en fordel at få den udbetalt som et engangsbeløb fremfor løbende. Formue modregnes ikke i pensionstillæg, og du kan således sagtens have f.eks. 5 millioner i friværdi i dit hus og alligevel få fuldt pensionstillæg.

Hvis du går på pension inden du kan få folkepension, kan du også vælge at få så meget af pensionen som muligt udbetalt. Dermed undgår du modregning i pensionstillæg for den del af din pension.

Den bedste måde at indrette sig på i forhold til pension og modregning er meget individuelt, og hvis du ikke selv har det fulde overblik bør du søge rådgivning i god tid inden din pension.

 

 

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing –
Sammenlign bankers renter på opsparing her helt gratis.

Sammenlign opsparing