Realkredit for seniorer – hvad kan du låne?

Overordnet er der meget på få regler på området. Realkredit kan kun gives op til 80 % af en boligs værdi, men myndighederne har ikke lavet nogle aldersbetingede regler for udstedelse af realkreditlån. Det er dog et krav, at låntagerne skal kunne klare den forpligtelse, de påtager sig ved at låne.

Har man en indkomst, der kun lige er stor nok til at dække de daglige leveomkostninger, og der derfor ikke er penge til at betale renter, bidrag, og afdrag, er det derfor tæt på umuligt at få et lån i sin bolig, uanset at denne er flere millioner værd, og der ikke er anden gæld. 

 

Rådfør dig altid hos flere realkreditinstitutter

Når det er sagt, så skal realkreditinstitutterne altid kunne ”stå på mål” for deres udlånspolitik overfor Finanstilsynet. Finanstilsynet har udstedt nogle vejledninger på området, men det er lidt forskelligt, hvordan de forskellige realkreditinstitutter fortolker og indretter sig i forhold til disse vejledninger. Det er derfor en god ide at spørge flere realkreditinstitutter, hvis man har udfordringer med at få det lån, man ønsker.

Samtidig skal realkreditinstituttet også kunne forsvare deres udlånspolitik både i forhold til deres ejere, hvis penge ultimativt er på spil, hvis låntagerne ikke kan betale, men også overfor de andre låntagere, der ønsker lave bidrag og lave renter på deres lån. På grund af de stigende priser på boliger er der ikke tabt mange penge på lån til boliger de sidste år, men uanset dette taber realkreditinstitutterne stadig penge på lån i mindre likvide ejendomme, der ikke er så efterspurgte. 

Endeligt skal man ikke glemme, at boligerne, så sent som under finanskrisen, flere steder faldt så meget, at der ikke var penge til at dække hele realkreditlånet ved en evt. tvangsauktion.

 

Forskellige muligheder afhængig af beskæftigelse

Man kan generelt dele realkreditlåns-situationen op i to; en for folk på arbejdsmarkedet, og en for folk, der har forladt arbejdsmarkedet og er på pension.

Er man stadig på arbejdsmarkedet, og er det pågældende realkreditlån afviklet, inden man forlader arbejdsmarkedet, gælder den almindelige praksis om gældsfaktor, belåningsgrad, afdrag, variabel rente og rådighedsbeløb.

Har man forladt arbejdsmarkedet og er på pension, kan man få et nedsparingslån. For disse lån ses der generelt mindre på gældsservicering (afdrag) og mere på sikkerheden i boligen. Man behøver således ikke at afdrage på gælden, men man skal kunne betale rente og bidrag. Denne type lån gives normalt op til 60 % af ejendommens værdi. Ønsker man som pensionist at låne mere end 60 % af boligens værdi, vil man normalt skulle afdrage på lånet, i hvert fald indtil gælden når ned på 60 % af boligens værdi, hvorefter man kan gå over til afdragsfrihed som beskrevet.

 

Som senior bør du tænke fremad

Så meget kort fortalt skal man, mens man er på arbejdsmarkedet, kunne forrente og afdrage sin gæld, mens man som pensionist skal kunne forrente sin gæld – til gengæld kan gælden ikke være mere end 60 % af ens boligs værdi.

Optager man som 55-årig et 30-årigt realkreditlån, vil lånet række ud over det tidspunkt, man forlader arbejdsmarkedet eller bliver pensionist, og realkreditinstituttet vil derfor forholde sig til om ens indkomstforhold, lånets størrelse og afvikling, og sikkerheden i boligen passer med mulighederne for belåning som pensionist.

Man skal så at sige se på, hvordan det lån, man optager, ser ud på det tidspunkt, man forventer at blive pensioneret sammenholdt med ens indkomstforhold på det tidspunkt.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån