Nyt om renter - Maj 2015

Nyt om renter – Maj 2015

Et af de klassiske ”ordsprog” i finansmarkederne er ”sell in May and go away”, som er et udtryk for at undgå den sæsonpræget volatilitet henover sommermånederne. Noget kan tyde på, at dette også gælder for lange obligationer i 2015. Mellem 28. april og 13. maj faldt Bunds (Future kontrakt på 10 årige tyske obligationer) fra kurs 159,27 til kurs 152,72. Det betød, at 10 årige tyske renter i samme periode steg fra 0,16% til 0,72%, næsten en femdobling. Den 30 årige danske statsobligation er faldet med næsten 30 kurspoint siden toppen i april.

Skrevet af Redaktionen

 

Rigtig mange har spurgt hvad årsagen er, men ingen har været i stand til at forklare hvorfor. Der er ikke rigtig sket nogen fundamentale ændringer. Olien er steget en anelse, men der er ikke kommet afgørende nye nøgletal, og der er ikke sket ændringer i udmeldingerne fra centralbankerne fra slutningen af april og til nu. Nogle markedsdeltagere mener, at det skyldes, at en del spekulanter har købt lange obligationer ”i forkant” af ECB, og da renten kom tæt på nul var der nogen, der tog profit, og deres salg udløste en lavine, hvor en række andre spekulanter blev fanget på det forkerte ben og blev tvunget til at sælge.

I seneste ”nyt om renter” havde vi en liste over, hvad der kunne få renterne til at stige og dermed kurserne til at falde, og hvad et fald evt. ville kunne udløse. Ingen af vores nævnte punkter, der kunne udløse et fald, er sket, men måden faldet er sket på er på linje med de punkter vi havde på vores liste.

Volatiliteten/udsvingene har været ganske store siden faldet begyndte. Den 7. maj faldt tyske 10 årige obligationer med næsten to kurspoint først på dagen, for så at stige de samme to kurspoint senere på dagen – uden nogen tydelig udløsende faktor. Det er meget store udsving for et marked, hvor daglige udsving typisk er under et halvt kurspoint. Med daglige udsving på +/- to kurspoint er det tydeligt, at der mangler dybde i markedet, og der er en mangel på banker/spekulanter, der kan gå imod irrationelle udsving som dem den 7. maj.

ECB’s opkøbsprogram er uændret på EUR 60 milliarder om måneden, og hvis man ser på prognoserne for udstedelse og indfrielse af statsobligationer i eurozonen, vil der i juni, juli og august være negativ nettoudstedelse af obligationer (indfrielser er større end udstedelser). Rigtig mange tror derfor, at denne ”mangel” på obligationer vil presse renterne ned igen hen over sommeren.

Lange danske realkreditobligationer er ligeledes faldet ganske meget. 2% 30 årige obligationer med udløb i 2047 er faldet fra kurs 98 til kurs 92. Faldet har samtidig betydet, at 3% obligationer igen er åbne for udstedelse, da de er faldet under kurs 100. Fastforrentede danske realkreditobligationer kan førtidsindfris af låntager til kurs 100, og dette giver en lidt speciel kursdannelse omkring kurs 100. Med 2% obligationer tæt på kurs 100 blev 3,5% og 3% obligationer næsten betragtet som konverteringstruet, og dermed med en relativ kort ”teoretisk” løbetid. Når renten stiger, går den teoretiske løbetid pludselig fra at være kort til at være 30 år (varigheden stiger jo mere kursen falder). Dette betyder, at nogle investorer pludselig får mere kursrisiko/varighed end de ønsker og derfor må sælge. På denne måde kan større kursfald blive accelereret.

De korte europæiske renter som f.eks. 3 måneders Euribor har i samme periode stort set ikke flyttet sig. I Danmark har Nationalbanken haft succes med at få kronekursen overfor euro ”tilbage” til normalen og valutareserven faldt i april, om end den stadig er meget stor. Det har betydet, at renter på Flexlån er steget, men et F3 lån koster stadig kun 0,25% i rente.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

Sammenlign opsparing

Det er stadig muligt at få renter på sin opsparing. Se om du kan få en højere rente her – gratis.

Beregn opsparing

Om forfatteren Redaktionen

Nyt om renter – Juni 2017

Læs artiklen
Hvad er nutidsværdien af et lån?
Nyt om renter - Marts 2017 29. marts 2017 Nyt om renter – Marts 2017 Nyt om renter - Januar 2017 16. januar 2017 Nyt om renter – Januar 2017 Nyt om renter Oktober 2016 26. oktober 2016 Nyt om renter – Oktober 2016