Kan opsparing til pension overhovedet betale sig?

udgivet: 07. oktober 2013
, sidst redigeret: 24. april 2018
Kan opsparing til pension overhovedet betale sig?
Opsparing til pension er nok nødvendigt hvis man i dag tjener mere end dagpenge, og vil beholde en nogenlunde uændret livsstil når man bliver pensioneret. Hvad de færreste er opmærksom på er at udbyttet af denne opsparing er vidt forskellig, specielt når man ser på samspil med folkepension og pensionstillæg.

Analyse lavet oktober 2013

 

Hvis man er enlig folkepensionist får man, som reglerne er i dag, 69.648 kr. om året i folkepension. Hertil kommer 72.336 kr. i pensionstillæg, men der kan ske modregning i pensionstillægget.

 

 

Hvis du har årlig indkomst udover 65.300 kr. vil der blive modregnet i dit pensionstillæg. Indtægter der modregnes er arbejdsindkomst over 30.000 kr. , udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, underholdsbidrag, erstatninger, anden indkomst ud over folkepensionen der skal betales skat af, aktieindkomst og positiv kapitalindkomst.

 

Modregningen er på 30,9 kr. pr. 100 kr. indtægt.

 

Hvis du således har en indtægt på 65.300 kr. vil man i alt have:

  • Folkepension              69.648
  • Pensionstillæg            72.336
  • Indtægt (pension)       65.300

Bosat i en gennemsnitskommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 63.320 kr.  så netto har man 143.964 kr.

 

Hvis du i stedet har en indtægt på 165.300 kr. vil man i alt have:

  • Folkepension               69.648
  • Pensionstillæg             41.436  (72.336 – 30.900)
  • Indtægt (pension)       65.300

Bosat i en gennemsnitskommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 89.793 kr.  så netto har man 186.591 kr. Man har således kun fået 42.627 kr. mere ud af en merindtægt på 100.000 kr.  Det betyder en marginal skat på 57,37 procent.

 

Hvis du i stedet har en indtægt på 299.397 kr. vil man i alt have:

  • Folkepension                69.648
  • Pensionstillæg                        0  (72.336 - ((299.397 – 65.300) * 0,309))
  • Indtægt (pension)      299.397

Bosat i en gennemsnitskommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 125.291 kr. så netto har man 243.754 kr. Man har således kun fået 99.790 kr.  mere ud af en merindtægt på 234.097 kr. Det betyder en marginal skat på 57,37 procent.

 

For indtægter over dette er der ikke mere pensionstillæg at modregne i, og marginalskatten på yderligere indtægt falder således til 38,3% frem til indtægten bliver så stor at der skal betales topskat. Men selv ved en indtægt på 351.352 kr., der er grænsen for hvor der skal betales topskat (inkl. folkepension), er skatten på indtægten udover 65.300 kr. på 53,91 procent.

 

En marginalskat på 57,37% er mere end man i dag betaler på lønindkomst hvor marginalskatten er på 56,4%. Hvis man i dag ikke betaler topskat er ens marginalskat på 41%, og man betaler således en del mere i skat ved udbetalingen af ens pension over 65.300 kr. om året, end man har fået i fradrag ved indbetaling. Løseligt regnet vil en øget indbetaling til pension på 10.000 kr. om året, der vil forhøje ens pension fra allerede forventede 100.000 kr. om året, koste 6.900 kr. i mindre rådighedsbeløb nu, men vil kun give 4.263 kr. om året i øget rådighedsbeløb som pensionist.

 

Hvis man således ikke i dag betaler topskat bør man kraftigt overveje hvor meget man skal spare op til pension på pensionsordninger der bliver modregnet i pensionstillæg eller andre offentlige ydelser. Som alternativ kan man investere pengene i fast ejendom, mest nærliggende ens egen bolig hvor der heller ikke er nogen skat på gevinsten, og hvor der ikke er en løbende indkomst der modregnes i pensionstillæg. Der er intet ulovligt at i gå på pension med en stor formue i ”frie midler”, og bruge disse penge til at supplere folkepensionen og det pensionstillæg man samtidig vil få.

 

Undersøg ratepension yderligere

 

På pensionsordninger betaler man kun 15% pensionsafkastskat af afkast, samtidig med at man kan sætte flere penge ind på pension end man f.eks. kan afdrage sin gæld med, fordi de ikke først skal beskattes. Med generelt lave renter i verden, og et rentefradrag der falder ned til 26,48% i 2019, er det ikke nok til at opveje den høje ”marginalskat” når der modregnes i pensionstillæg.

 

Hvis man f.eks. afdrager sit 3% realkreditlån med et bidrag på 0,6% med 10.000 kr. ekstra hvert år i 20 år, vil man med renter og sparet bidrag have ca. 268.000 kr. mindre i gæld efter skat. Hvis man i stedet indbetaler 16.949 kr. (før skatteværdi af 10.000) på en pensionsordning vil man have 463.000 kr.  der dog reduceres til 197.459 kr. efter en marginalskat på 57,37%. Afdrag af gæld vil således give ca. 70.000 kr. ekstra. Man opnår samtidig den fordel at man helt selv kan disponere over pengene, men er ikke afhængig af udbetalingsprofil på pensionen eller skattebetragtninger omkring udbetaling.

 

Der gælder tilsvarende regler for gifte/samlevende pensionister men med andre satser. Der er ikke i beregningerne taget hensyn til andre offentlige ydelser som f.eks. personligt tillæg, ældrecheck, boligsikring etc.

 

sidst redigeret: 24. april 2018
7 kommentarer
pensionops
01. August kl. 12:09
Hej Morten,

Tak for artikel som alle bør læse.

Hvad med hvis man er selvstændig? Vil du andbefale at man sparer op til pension eller investere i fast ejendomme nu, for at eventuellt sælge ud af dem ved pensionsalder?
acdam
01. August kl. 12:09
Hej Morten
Tak for fin artikel, jeg tror mange undervurderer effekten af modregning i pensionen. For fire år siden omlagde jeg mit realkreditlån til en løbetid på ni år, så jeg kan komme af med det i en fart. Det vil sige, at jeg er så godt som gældfri i 2021 og samtidig ejer af en lejlighed, som i dag vel er 2,5 mill. værd. Spørgsmålet er, kan jeg overhovedet bruge de penge jeg har i lejligheden når jeg går på pension? Min tilbagebetalingsevne er jo ikke ret god til den tid. Jeg er 57 år.
Ole Bisgaard Pedersen
31. August kl. 20:40
Vil det sige, at man i princippet kan sælge sit hus lige inden man er berettiget til at modtage folkepension, indkassere gevinsten ved salget, for dernæst at modtage pensionstillæg oveni grundbeløbet?
Birgit Nielsen (1)
20. October kl. 13:35
Jeg har solgt mit hus , har tjent 1.700.000. Jeg bliver folkepensionist juni 2017. Har investeret 1,2 mil i investering forening, og resten i banken. Hvordan vil formuen påvirke folkepensionen. Jeg er enlig . Hilsen Birgit Nielsen
Jens P
25. October kl. 07:11
hvad nu hvis det er lønindtægt , er der vel 8 % i arbejdmarkedsafgift + 57,37 % , så jeg tror for alle der ikke betaler topskat , har mere ud af pengene , hvis man betaler skatten med det samme og sætter pengene in på en privat aldersopsparing Jens Dyrberg
Thomsen9800
24. November kl. 10:28
Kan/må man invistere sin pension i sit eget hus ?
Tænker at man så kan indbetale 3-4% af lånet ind om året.
Ingen bidragssatser af nogen art.mvh Tommy
T.Hart
05. February kl. 23:50
Hej Morten

God artikel. Men det kunne være rigtig interessant, hvis du inddrog de andre forhold, der også sker modregning i. Umiddelbart kan jeg for husejere komme i tanke om grøn/ekstra grøn check, nedsættelse af ejendomsværdiskat for pensionister (2 gange hvis der også er et sommerhus) og varmehjælp. Evt. sat op i et diagram, så man kan se den reelle marginalskat af andre pensioner end folkepensionen, og hvor denne marginalskat sætter ind. M.v.h. Troels
Del dine erfaringer eller spørg Mybankers tusinder af brugere til råds her. Kommentarerne er til brug for Mybankers brugere og besvares ikke af Mybanker eller artiklens forfatter.
Har du læst Mybanker.dk's generelle debatregler?