Investeringsforeninger i et lavrentemiljø

 

Investeringsforeninger i et lavrentemiljø

Ideen med at investere gennem investeringsforeninger har flere fordele:

 

  1. Man kan sprede sin risiko ved at få en lille andel af hver af investeringsforeningens investeringer.
  2. Man kan få investeringerne foretaget af eksperter og dermed slippe for selv at bekymre sig om noget, man måske ikke har interesse i og/eller forstand på.
  3. Man kan investere sammen med andre og dermed opnå stordriftsfordele.
  4. Man har også mulighed for at vælge en passiv forvaltning, der har lavere omkostninger end aktivt forvaltede, og hvor man vælger nogle investeringsforeninger, der følger et indeks.

 

Det med stordriftsfordele har der været skrevet en del om i pressen de seneste år. En del undersøgelser tyder på, at det ikke bliver billigere for den enkelte investor, selvom antallet af investorer i en investeringsforening stiger.

 

 

Spredning er redning 

At sprede sin risiko er utrolig vigtigt, specielt hvis risikoen på hver enkelt investering er mærkbar. Det er således en rigtig god idé at sprede risikoen på investeringer i for eksempel aktier, hvor man ved selv at investere ellers kan blive eksponeret på kun få aktier. Med kun få aktier kan en negativ begivenhed for en enkelt aktie blive dyr, hvis man tilfældigvis ejer den pågældende aktie, når den negative begivenhed indtræffer.

 

Professionel rådgivning eller ej 

Om det er en god ide at betale en ekspert for at vælge sine investeringer, afhænger af, om vedkommende kan gøre en forskel. Hvis alle de investeringsvalg, der kan foretages, reelt er de samme, bliver de jo ikke bedre af at betale en ekspert for at foretage dem. Derfor vælger mange en løsning, hvor investeringen bliver passivt forvaltet.

 

Investering i obligationer 

Når det gælder investering i obligationer og lignende, har den meget lave – og ofte negative – rente, vi har for tiden, betydet, at forskellen i renten mellem forskellige investeringsalternativer er blevet ”presset sammen”, og nu er meget mindre, end da renten var fem procent. Den mindre forskel mellem de forskellige alternativer betyder også, at det er vanskeligere for eksperterne at tilføre værdi ved at finde de bedste obligationer.

Princippet er lidt det samme som på markedet for mælk. Hvis konkurrencen er stor og prisforskellene små, er der ikke meget vundet ved at bruge tid og kræfter på at finde det sted der sælger den billigste mælk, sammenlignet med blot at købe et tilfældigt sted.

 

Hold øje med omkostningerne 

For at finde en realkreditobligation med en effektiv rente på en procent skal løbetiden op på 11 år. Så med det meget lave renteniveau er det en god idé at holde øje med omkostningerne, når du investerer dine penge. Hvis ikke ”eksperterne” har en reel mulighed for at gøre en forskel, kan det være ”penge ud af vinduet” at betale dem for noget, du kan få bedre på en bankkonto med statsgaranti eller ved at vælge en passivt forvaltet investeringsforening, der følger et markedsindeks.

Læs mere om investeringsforeninger

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder