Så meget kan du købe bolig for?

Så meget kan du købe bolig or

Har du også tit stillet dig selv spørgsmålet, “Hvor meget kan jeg låne til et hus?”. Så kan du blive klogere med vores nye beregner.

Det afgørende for hvor mange penge, du kan låne til bolig i banken, er gældsfaktoren. Fordi renten er historisk lav og låneydelserne dermed også er historisk lave, er det sjældent den månedlige ydelse, der sætter en begrænsning for boligdrømmen, men snarere hvor mange penge, du kan låne i banken.

 

Lidt højere formue giver større lånemuligheder

Finanstilsynet tillader en gældsfaktor på 5 i stedet for 4, hvis man stadig har en positiv formue, selvom ens ejendom falder 10% i værdi. Det betyder, at hvis du har 5% til udbetaling, kan du normalt få lov at låne 4 gange din årsindkomst. Har du således en husstandsindkomst på 800.000 kr. og en formue på 200.000 kr., kan du købe bolig for 3.400.000 kr. (4 gange din årsindkomst + din formue).

Har du derimod 450.000 kr. i formue, kan du købe bolig for 4.450.000 kr. (5 gange din årsindkomst + din formue). Det vil sige, at du kan købe meget mere bolig for en relativ mindre forøgelse af formuen. I dette tilfælde en bolig, der er 31% dyrere.

 

Værdistigning i dyrere bolig kan finansiere forskellen

Det er en stor forskel på det ene lånebeløb og det andet. Forskellen kan betyde, at du kan komme nærmere en bolig med den beliggenhed eller størrelse, du ønsker. Alternativet er måske en bolig, der er for lille, eller kræver for meget transporttid til og fra arbejde. Hvis man antager, at boliger stiger med 2% om året, vil den dyrere bolig i eksemplet stige med 21.000 kr. mere om året, og den gevinst er skattefri.

Med en fast rente på realkreditlån, inkl. bidrag, på ca. 1,25% efter skat, finansierer den dyrere bolig nærmest sig selv, hvis man kan få lov at låne pengene.

 

Hvordan øger man formuen?

Der er forskellige muligheder for at øge formuen, der gør at man kan vælge bolig fra 4.450.000 kr.-hylden i stedet for 3.400.000 kr.-hylden. Vi har listet nogle af mulighederne her:

  • Man kan udskyde sit boligkøb og spare pengene op.
  • Man kan forsøge at få et ”arveforskud” fra sine forældre.
  • Man kan også låne dem på en måde, der ikke fremgår af ens årsopgørelse, f.eks. af sine forældre, der måske endda har en bolig, som kan belånes.

 

Selvom finanstilsynet tillader en gældsfaktor på 5, er det ikke sikkert at banken/realkreditinstituttet tilbyder det. Det er nemlig ikke et krav, man har som kunde. Så hvis ens nuværende bank ikke vil tilbyde et lån så stort, som Finanstilsynets regler åbner mulighed for, er det blot at lede efter en bank, der vil.

 

Mybanker har lavet en beregner, hvor du kan finde ud af, hvor meget du kan købe bolig for i forhold til Finanstilsynets Vejledning.

 

 

 

 

 

 

Finanstilsynets “Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.” afsnit 4: Ved en gældsfaktor/gearing mellem 4 og 5 bør formuen således som hovedregel være positiv, selv om boligen falder 10 pct. i værdi. Husstandsindkomsten skal angives før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af egen og arbejdsgivers pensionsindbetaling.

Formue efter evt. salg af nuværende bolig antages at være likvid formue, der kan bruges til at købe bolig for, og udelukker derfor pensionsopsparing.

Gæld efter salg af nuværende bolig omfatter SU-lån, forbrugslån, billån etc.

 

 

 

Sammenlign realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån