Hvad sker der med renterne?

Hvad sker der med renterne?

Forskellen siger en del om, at markedet forventer, at nationalbanken nok ikke er færdig med at sætte renten op.

Normalt er renten på obligationer med lang løbetid, som i eksemplet ovenfor, højere end renten på obligationer med kort løbetid, men kigger man på obligationer med lidt længere løbetid, er renten lige nu faktisk lavere. Renten på en statsobligation med en løbetid på 30 år er 2,40% og dermed lavere, end renten på obligationen med to års løbetid.

 

Kan være tegn på recession

Det er ikke normalt, og den eneste fornuftige forklaring på at nogen vil binde penge i 30 år, og få mindre i rente, end hvis de nøjes med at binde penge i to år, er, at dem, der binder penge i 30 år, tror at renten om to år er lavere, end den er nu. En årsag til lavere rente om to år kan være, at inflationen, der for tiden er rekordhøj, er faldet igen, eller at den faldende rente skyldes en krise i økonomien også kaldet en recession.

Hvad betyder recession?

En recession er et udtryk fra makroøkonomi, der betegner en periode med økonomisk nedgang. Det kan beskrives helt simpelt; et land er i recession, hvis dets BNP (bruttonationalprodukt) er faldet mindst to kvartaler i træk. Recession indebærer ofte stigende arbejdsløshed, fald i lønninger og mindre forbrug.

Faktisk har en lavere rente på obligationer med lang løbetid historisk været en næsten perfekt indikator for en kommende recession. 

 

Også forskel i renten på realkreditlån

For realkreditlån er der ikke sket det samme, om end forskellen mellem lån med kort rentebinding på f.eks. 6 md. eller 2 år, og lån med 30 års løbetid er mindre end den plejer.

Renten for et F-kort lån med fast rente 6 md. ad gangen er 2,90%, renten på et F2 lån er 3,67%, mens den effektive rente på et 4% lån med afdrag er 4,61%. Forskellen på ca. et procentpoint mellem F2 og 30 års løbetid er lav, men renten er stadig højere for lån/obligationer med lang løbetid.

 

Investorer kræver kompensation for det ustabile marked

At renten stadig er højere for lange løbetider, skyldes at fastforrentede realkreditlån af låntager, modsat statsobligationer, kan indfris til kurs 100. Ser vi på en 30-årig 4% obligation handler den nu til kurs 94,10 og har en effektiv rente (renten inkl. kursgevinsten ved udløb) på 4,61%. Men hvis renten falder tilbage til f.eks. 3%, vil låntagere med 4% lån indfri disse og omlægge til lavere rente. 

Det betyder, at investorerne, der har købt 4% obligationerne, vil få deres penge igen før tid, og derefter være nødsaget til at investere dem til en lavere rente. Som kompensation for den risiko kræver investorerne en højere rente her og nu, og derfor er renten på realkreditobligationer med lang løbetid stadig højere end på realkreditobligationer med kort løbetid.

Med de meget store udsving i renten, som vi har set det seneste år, stiger den teoretiske sandsynlighed for at investorer med f.eks. 4%, 5% og 6% obligationer vil få indfriet deres obligationer før tid også, og det kræver investorerne kompensation for.

Ser man således på de effektive renter på de pågældende obligationer, er den henholdsvis 4,61%, 5,29% og 6,11%. Det er dyrt at få et fastforrentet realkreditlån tæt på kurs 100, men den teoretiske mulighed for senere at kunne omlægge til lavere rente er også større end længe.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån