Hvad koster det at omlægge et flexlån

Hvad koster det at omlægge et flexlån?

Flexlån er inkonvertible, hvilket betyder, at de ikke på samme måde som fastforrentede lån kan indfries til kurs 100. Dette gør det normalt uinteressant at omlægge Flexlån for at spare rente på samme måde, som man gør med fastforrentede lån. Men kan de stigende bidrag og huspriser alligevel gøre det aktuelt at omlægge sit flexlån – også på andre tidspunkter end ved refinansiering?

Skrevet af mybanker

Denne artikel er fra november 2016

Svaret er umiddelbart ja. Hvis du kan få et lavere bidrag hos konkurrenten, er det jo interessant at se på muligheden for at omlægge. Hvis du kan få vurderet din ejendom til en højere værdi, vil du også kunne spare bidrag, fordi bidrag generelt er højere jo højere en andel af din ejendom, der er belånt.

Men det er ikke uden omkostninger at omlægge flexlån i ”utide”. Der har i medierne været en masse skriverier og et hav af eksempler på, hvad det koster. Udfordringen ved at finde ud af hvad det koster, udspringer af at omkostningen ved en omlægning af for eksempel et F5-lån optaget for et år siden til et nyt F5- lån påvirkes af tre faktorer:

 

1. Omkostninger/gebyrer ved omlægning

2. Ændringer i renten siden optagelse af F5-lånet

3. At man ved en omlægning reelt omlægger et F4-lån til et F5-lån

 

Man kan naturligvis omlægge til et F4-lån i stedet for et F5 lån, men blandt andet på grund af forskel i bidrag, kan en omlægning til et nyt F5-lån være det attraktive valg.

 

Reelle omkostninger

Vi vil derfor se på hvad de reelle omkostninger ved en omlægning er.

Vi antager at renten er den samme siden optagelsen. Hvis renten er steget, vil indfrielsen blive billigere, men du vil tilsvarende betale en højere rente på det nye lån. Hvis renten er faldet, er det omvendt.

Vi antager også, at rentekurven er flad. Det betyder, at renten på F4-lån og F5-lån er den samme. Normalt er det sådan, at renten er højere, jo længere tid renten er fast. Hvor meget renten er højere varierer med bevægelserne i markedet. Forskellen i renten på F4 og F5 er ”prisen” for at låse renten det ekstra år, der er på et nyt F5 i forhold til et F4 (F5-lån optaget for et år siden).

Hvis man synes renteforskellen er for stor, kan man jo omlægge til et nyt F4-lån i stedet for et F5-lån. Vær dog opmærksom på, at kursskæring og bidrag kan være større ved F4 end ved F5.

 

Omkostninger ved indfrielse af F4- lånet:

1. Kursskæring

Ved refinansiering af et flexlån betaler man kursskæring. På F5-lån er det oftest 0,2 procentpoint. Kursskæringen regnes ind i renten på lånet, og bliver dermed fordelt over fem år. Hvis man indfrier efter et år, sker det ved at tilbagekøbe obligationerne og dermed ”realiseres” den fulde kursskæring på et år i stedet for fem år.

 

2. Kurstillæg ved køb af obligationerne

Indfrielse sker ved at tilbagekøbe de obligationer, der oprindelig er solgt for at finansiere lånet. Til kursen på obligationerne i markedet lægger banken ofte et tillæg.

 

3. Kurtage

Kurtage er en procentsats, som banken tager for at ekspedere handlen med obligationer.

 

4. Indfrielsesgebyr

Et gebyr for at indfri lånet før tid.

 

Omkostninger ved optagelse af nyt F5 lån:

1. Tinglysning

Gebyr til staten for at tinglyse lånet.

 

2. Lånesagsgebyr

Gebyr til realkreditinstituttet for at få et nyt lån.

 

3. Ekspeditionsgebyr

Gebyr til banken for at tage hånd om papirarbejdet.

 

4. Kurtage

Kurtage er en procentsats, som banken tager for at ekspedere handlen med obligationer.

 

5. Kursskæring ved salg af obligationer

Finansiering af nye lån sker ved salg af obligationer i markedet. Til kursen på obligationerne i markedet fratrækker banken/realkreditinstituttet et fradrag.

Husk dato for refinansiering

Som det fremgår af tabellen, er det ganske dyrt at omlægge sit flexlån. Prisen ligger mellem 22.000 kroner og 24.000 kroner. En besparelse på 2.000 kroner om året i bidrag tager derfor lang tid at tjene hjem.

Omlægger man i stedet på datoen for refinansiering, er der en del omkostninger, man sparer. Obligationerne bag F5-lånet udløber til kurs 100, og der skal derfor ikke betales kurtage eller kurstillæg. Ved en omlægning sparer man samtidig den kursskæring, man alligevel skulle have betalt ved refinansiering af sit flexlån, og dermed er ”nettoomkostningen” ved omlægning under det halve.

Som flexlåner bør man derfor altid undersøge markedet, før ens lån skal refinansieres. Hvis man vil omlægge i stedet for at refinansiere, skal realkreditinstituttet normalt have besked senest to måneder før planlagt refinansiering. Som låntager bør man derfor fire måneder før begynde at undersøge markedet for bedre alternativer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på alt inden for privatøkonomi. Nyhedsbrevet kan afmeldes til enhver tid.

Har du det bedste realkreditlån?

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud her

Om forfatteren mybanker

Skal jeg omlægge mit realkreditlån i april 2018?

Læs artiklen
Skal jeg omlægge mit realkreditlån i april 2018
Kan det betale sig at omlægge fastforrentede lån? 13. oktober 2017 Kan det betale sig at omlægge fastforrentede lån?