Boligkøb: Hvad er gruppelivsforsikring?

Hvad er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er en forsikring, som sikrer din familie eller forretningspartner, hvis du bliver alvorlig syg, mister erhvervsevnen eller dør. Nogle banker kræver, at du tegner en gruppelivsforsikring, hvis du køber bolig. Så er banken nemlig sikker på, at få sine penge igen, hvis du går bort.

Gruppelivsforsikring er en livsforsikring, hvor alle, der tegner forsikringen, betaler det samme uanset alder, køn og helbred. Som noget særligt ved gruppelivsforsikringen, skal du ikke oplyse om din helbredstilstand for at blive forsikret.

 

Hvorfor skal jeg tegne en gruppelivsforsikring?

Hvis du skal låne et større beløb til en bolig, er det ikke unormalt, at bankerne beder dig om at tegne en gruppelivsforsikring. En gruppelivsforsikring er en livsforsikring, hvor forsikringssummen bliver udbetalt, hvis du dør, bliver alvorlig syg eller kommer ud for en ulykke, og får varige mén på 5 % eller derover, så du ikke kan arbejde. Gruppelivsforsikringen sikrer, at banken får sine penge ind, hvis du får penge udbetalt af forsikringen.

Læs også: Få rådgivning til køb af andelsbolig

Hvem kan tegne en gruppelivsforsikring?

Alle mellem 18 og 59 år kan tegne en gruppelivsforsikring. Du beholder naturligvis forsikringen efter du er fyld 60 år – så længe du bliver ved med at betale til den. Forsikringssummen falder dog stødt fra du er fyldt 60 år.

 

Hvad er en gruppelivsforsikring?

 

Hvordan får jeg en gruppelivsforsikring

Hvis du tegner gruppelivsforsikringen i forbindelse med et boligkøb, bør du snakke med din bank, om banken samarbejder med et forsikringsselskab, som du kan tegne forsikringen igennem. Hvis du ikke er ved at købe bolig, kan du tage fat i dit forsikringsselskab, og høre om du kan blive forsikret igennem dem.

Gruppelivsforsikring

 

Hvem arver min forsikringssum?

Hvis du dør, bliver der udbetalt en forsikringssum til dine efterladte. Hvis du har gæld, bliver forsikringssummen brugt til at indfri den. Med mindre du oplyser andet, er dine nærmeste din ægtefælle, registreret partner eller samlever. Dernæst er det dine børn eller børnebørn, der arver dig. Det er, hvad man kalder livsarvinger. Så følger arvinger ifølge dit testamente, og til sidst arvinger ifølge arveloven.

Læs også: Vurdering af andelsbolig

Indhent tilbud på andelsboliglån

Fortæl os om dit behov og få personlige tilbud skræddersyet til din økonomi

Indhent tilbud