Bliver min pension modregnet mine offentlige ydelser?

Bliver min pension modregnet mine offentlige ydelser?

Større fradrag i stedet for mindre modregning

Det kunne være nærliggende at tro, at måden at gøre op med problemet med modregning af formue var at gøre modregningen mindre, men det er ikke indholdet i aftalen. Modregningen er således den samme som den hele tiden har været, og aftalen løser derfor ikke problemet for personer, der allerede er pensionister og/eller allerede har indbetalt til en pensionsordning. Aftalen handler derimod om større fradrag for pensionsindbetalinger, og er dermed en hjælp til personer, der endnu ikke har indbetalt til pension.

 

Aftalen hjælper ikke nuværende pensionister

Set fra regeringens side er det nok også den billigste løsning, da borgere, der allerede er pensionister og/eller har indbetalt til en pensionsordning allerede er ’fanget’ i en modregning, som de vanskeligt kan gøre noget ved. Den nye aftale hjælper ikke denne gruppe danskere.

Den mest fordelagtige del af aftalen giver fra 2020 et ligningsmæssigt fradrag på 32% af indbetalinger til pensionsordninger op til 70.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag i de sidste 15 år inden pensionering. Med en kommuneskat på 25% giver det en maksimal fradragsværdi på 70.000*0,32*0,25 = 5.600 kr. om året.

Læs også: Hvad skal du vælge: afdrage gæld eller fylde op i pensionsdepotet? 

 

Sådan kan regnestykket se ud

Hvis man i dag sætter 5.090 kr. om måneden efter arbejdsmarkedsbidrag ind på sin pensionsordning, vil man med det nye fradrag kunne øge det beløb med 742,30 kr. til 5.833 kr.

De 276,30 kr. stammer fra sparet bundskat og kommuneskat (743 * (0,1219+0,25)) = 276,32 kr.

De resterende 466,64 kr. stammer fra det nye fradrag på 0,32 * 5.833 = 1.866,56, der har en værdi på 25% (kommuneskat) svarende til 0,25 * 1.866,56 = 466,644 kr.

 

Gamle regler

Nye regler

Overført til pension pr. md. efter arbejdsmarkedsbidrag

        5.090

       5.833

Opsparing efter 15 år*

1.195.244

1.369.701

Mere udbetalt før skat pr. md.

        1.238

*Pensionskonto med 4% i rente og med 15,3% i pensionsafkast

 

Udregning

Hvis man i den omtalte periode på 15 år indsætter 5.090 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) på en pensionskonto til 4% i rente med 15,3% i pensionsafkastskat, vil man om 15 år have 1.195.244 kr. på kontoen. Hvis man hæver det indbetalte beløb til ovenstående 5.833 kr. om måneden vil man i stedet have 1.369.701 kr. på kontoen om 15 år. Det nye fradrag giver således 174.456 kr. mere på kontoen i løbet af 15 år. Fordelt over en udbetalingsperiode på 15 år vil det give 1.238 kr. mere i pension pr. måned. Hvis de 1.238 kr. falder i det ’interval’, hvor der modregnes, vil det langt fra kunne kompensere for modregningen, der kan være det fulde pensionstillæg på op til 80.736 kr. om året.

En anden måde at se fradraget på er, at det øger fradragsprocenten for indbetaling med 0,32*0,25 = 0,08 = 8% fra 37,19% til 45,19% for personer der ikke betaler topskat. Som det fremgår af denne artikel vil den reelle skattesats ved modregning aldrig komme ned under 52,25% og fradraget på 45,19% ved indbetaling vil derfor ikke være stort nok til at kompensere for modregningen.

Modregningsproblemet er blevet mindre, men det er stadig en dårlig forretning at spare penge op til pension, der ved udbetaling bliver modregnet i pensionstillæg. Reelt hjælper fradraget kun dem der betaler topskat ved indbetaling, og det var ikke dem, der var hårdest ramt inden fradraget blev indført.

 

Se hvad nogle af Mybankers partnere kan tilbyde af investeringsmuligheder

 

 

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing –
Sammenlign bankers renter på opsparing her helt gratis.

Sammenlign opsparing