Bliver min pension modregnet mine offentlige ydelser?

udgivet: 19. marts 2018
, sidst redigeret: 03. april 2018
Bliver min pension modregnet mine offentlige ydelser?
Mybanker har tidligere beskrevet, hvordan det kan være en dårlig forretning at spare op til pension, når formuen bliver modregnet offentlige ydelser, såsom ældrecheck og pensionstillæg. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 6. februar 2018 en aftale for at imødegå dette problem, som også kaldes samspilsproblemet, men løser aftalen problemet?

 

Større fradrag i stedet for mindre modregning

Det kunne være nærliggende at tro, at måden at gøre op med problemet med modregning var at gøre modregningen mindre, men det er ikke indholdet i aftalen. Modregningen er således den samme som den hele tiden har været, og aftalen løser derfor ikke problemet for personer, der allerede er pensionister og/eller allerede har indbetalt til en pensionsordning. Aftalen handler derimod om større fradrag for pensionsindbetalinger, og er dermed en hjælp til personer, der endnu ikke har indbetalt til pension.

 

Læs også: Samspilsproblem: 57 procent i skat for pensionsindtægt

 

Aftalen hjælper ikke nuværende pensionister

Set fra regeringens side er det nok også den billigste løsning, da borgere, der allerede er pensionister og/eller har indbetalt til en pensionsordning allerede er ’fanget’ i en modregning, som de vanskeligt kan gøre noget ved. Den nye aftale hjælper ikke denne gruppe danskere.

 

Den mest fordelagtige del af aftalen giver fra 2020 et ligningsmæssigt fradrag på 32% af indbetalinger til pensionsordninger op til 70.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag i de sidste 15 år inden pensionering. Med en kommuneskat på 25% giver det en maksimal fradragsværdi på 70.000*0,32*0,25 = 5.600 kr. om året.

 

 

Læs også: Hvad skal du vælge: afdrage gæld eller fylde op i pensionsdepotet? 

 

 

Sådan kan regnestykket se ud

Hvis man i dag sætter 5.090 kr. om måneden efter arbejdsmarkedsbidrag ind på sin pensionsordning vil man med det nye fradrag kunne øge det beløb med 742,30 kr. til 5.833 kr.

De 276,30 kr. stammer fra sparet bundskat og kommuneskat (743 * (0,1219+0,25)) = 276,32 kr.

De resterende 466,64 kr. stammer fra det nye fradrag på 0,32 * 5.833 = 1.866,56 der har en værdi på 25% (kommuneskat) svarende til 0,25 * 1.866,56 = 466,644 kr.

 

 

Gamle regler

Nye regler

Overført til pension pr. md. efter arbejdsmarkedsbidrag

        5.090

       5.833

Opsparing efter 15 år*

1.195.244

1.369.701

Mere udbetalt før skat pr. md.

 

        1.238

*Pensionskonto med 4% i rente og med 15,3% i pensionsafkast

 

Hvis man i den omtalte periode på 15 år indsætter 5.090 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) på en pensionskonto til 4% i rente, med 15,3% i pensionsafkastskat vil man om 15 år have 1.195.244 kr. på kontoen. Hvis man hæver det indbetalte beløb til ovenstående 5.833 kr. om måneden vil man i stedet have 1.369.701 kr. på kontoen om 15 år. Det nye fradrag giver således 174.456 kr. mere på kontoen i løbet af 15 år. Fordelt over en udbetalingsperiode på 15 år vil det give 1.238 kr. mere i pension pr. måned. Hvis de 1.238 kr. falder i det ’interval’, hvor der modregnes, vil det langt fra kunne kompensere for modregningen der kan være det fulde pensionstillæg på op til 80.736 kr. om året.

 

En anden måde at se fradraget på er, at det øger fradragsprocenten for indbetaling med 0,32*0,25 = 0,08 = 8% fra 37,19% til 45,19% for personer der ikke betaler topskat. Som det fremgår af denne artikel vil den reelle skattesats ved modregning aldrig komme ned under 52,25% og fradraget på 45,19% ved indbetaling vil derfor ikke være stort nok til at kompensere for modregningen.

 

Modregningsproblemet er blevet mindre, men det er stadig en dårlig forretning at spare penge op til pension, der ved udbetaling bliver modregnet i pensionstillæg. Reelt hjælper fradraget kun dem der betaler topskat ved indbetaling, og det var ikke dem, der var hårdest ramt inden fradraget blev indført.

 

Klik her hvis du har mere end 500.000 kroner i frie midler, og ønsker at blive kontaktet gratis af Mybanker for at tale nærmere om pension og investering.

 

sidst redigeret: 03. april 2018
4 kommentarer
ekm
21. March kl. 09:25
Tak for en informativ artikel
Muttimutti
21. March kl. 09:38
Ok, måske er jeg ikke den skarpeste kniv i skuffen når det kommer til pensionsregler, for jeg kan altså ikke gennemskue konsekvenserne for mit vedkommende. Jeg bliver 60 i år og har i mange år sparet op til pension og gør det stadig, men hvad nu? Skal jeg stoppe pensionsopsparingen og bruge pengene på noget andet indtil jeg bliver pensionist eller skal jeg fortsætte? Hvis den udbetaling der kommer når jeg pensioneres modregnes i ældrecheck, medicintilskud og andre pensionisttilskud, så er det da en ultra dårlig løsning for mig at spare op. Jeg mener, efter at have været skatteyder siden mit 13. år, så har jeg vel selv sparet op til de små glæder det kan være at modtage pensionisttilskud når den tid kommer for mig. Hvilke regler er der for modregning og hvad er forskellen på de forskellige pensionsopsparingsformer? Hjælp til forståelse ønskes :-/
Mange hilsner
Helle
kwjessensen
21. March kl. 12:34
Der er vel ikke noget galt i, at stat og kommune modregner offentlige ydelser, hvis man selv kan. Men det er problematisk, at reglerne er blevet så komplicerede, at jeg som almindelig borger ikke har en jordisk chance for, at finde ud af, hvor meget jeg har, når jeg engang går på pension. Det bliver ikke bedre af at reglerne med jævne mellemrum laves om.
Folketinget burde i stedet arbejde mod enkle og klare regler for pensionsområdet. To gange inden for nogle få år, har de fleste af os måttet skrotte pensionsopsparing og en tredie omkring efterløn er lige landet – nuvel, med en skattefri gevinst – men det begynder at synes temmelig tarveligt fra statens side.
Niels Bent Ehrenreich Sørensen
21. March kl. 21:58
Niels'49er
Er det korrekt at det er med at indbetale fuld skrald ind på alderspensionen så længe man kan? Er 68 og har ikke taget hul på mine pens. puljer.
vor længe må jeg betale ind?
:-) Niels.
Skal man forlænge ratepensionen for at minimere fradrag i pens tillægget?
Del dine erfaringer eller spørg Mybankers tusinder af brugere til råds her. Kommentarerne er til brug for Mybankers brugere og besvares ikke af Mybanker eller artiklens forfatter.
Har du læst Mybanker.dk's generelle debatregler?