Aldersopsparing erstatter kapitalpensionen

Artiklen er fra december 2014

Aldersopsparing kan oprettes af dig selv eller via din arbejdsgiver. Du kan oprette den, hvis du ikke har nået din efterlønsalder (hvad enten du modtager efterløn eller ej) plus 15 år.

 

Du kan i 2014 indbetale 28.100 kr. og 28.600 kr. i 2015  (beløbet reguleres årligt). Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger, men til gengæld skal du ikke betale skat eller afgift til Staten af pengene, når du får dem udbetalt. Rente og afkast af aldersopsparingen beskattes dog med PAL-skat (pt. 15,3%) efter de gældende regler for pensionsopsparinger.

 

Indbetaler du mere om året (end 28.100 kr. i 2014 og 28.600 kr. i 2015) på din aldersopsparing, skal du betale 20% i afgift til Staten af den del af beløbet, der overstiger de 28.100 kr. i 2014 og 28.600 kr. i 2015. Afgiften bliver opkrævet automatisk af SKAT sammen med din årsopgørelse. Du kan overføre et for meget indbetalt beløb til en fradragsberettiget pensionsopsparing (f.eks. en ratepension) indkomståret efter indbetalingen, og så bliver afgiften sat ned til 4%.

 

Aldersopsparingen kan placeres kontant, i værdipapirdepot og pensionspuljer. Værdien af din aldersopsparing kan medføre modregning i din evt. efterløn.

 

Udbetaling kan tidligst ske, når din efterlønsalder er nået og senest 15 år efter. Du kan vælge at få aldersopsparingen udbetalt som et engangsbeløb eller over flere gange. Selvom du har fået en deludbetaling fra aldersopsparingen, kan du fortsat indbetale på den.

 

Ønsker du at få udbetalt aldersopsparingen, før din efterlønsalder er nået, skal du betale 20% i afgift til Staten. Dog vil den kunne blive udbetalt uden afgifter til Staten, hvis du varigt mister erhvervsevnen og får bevilget førtidspension eller bliver ramt af en livstruende sygdom. Hvis du dør, inden aldersopsparingen udbetales, bliver den udbetalt til den berettigede uden afgift til Staten, dog skal der stadig betales den evt. (døds)boafgift til Staten iflg. boafgiftsloven.

 

Klik her hvis du har mere end 500.000 kr, i frie midler og hvis du ønsker at blive kontaktet gratis af Mybanker for at tale nærmere om pension og investering.

 

Du kan ændre din eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing

Du kan lave din kapitalpension i dit pengeinstitut om til en aldersopsparing. Gør du det i 2013, 2014, 2015  *), kan det ske med en skatterabat i forhold den afgift, som normalt skal betales, når du går på pension og får pensionen udbetalt.

 

Hvis dit indkomstår 2014 begynder før den 1. januar 2014, gælder reglerne dog først fra og med dit indkomstår 2015. Afgift i 2013,  2014 og 2015 *) Afgift, når du overfører fra og med 2016
Kapital­pension indbetalt fra 01.01.1980 og frem samt afkastet på ordningen. 37,3% 40%
Gammel kapitalpension (ordningens værdi pr. 31.12.1979) 23,31% 25%
Dine egne indbetalinger før 01.01.1972 samt afkastet heraf. 0% 0%
Kilde: Skat.dk (22.12.2014 redaktionen: Skat har dog stadig ikke opdateret oversigten med 2015 *) ).

Hvis du vælger at beholde din kapitalpension

Du kan også vælge at beholde din kapitalpension, men du vil ikke længere få fradrag, hvis du bliver ved med at indbetale til den. Formentlig findes muligheden for at indbetale slet ikke længere, da det er set, at flere  pengeinstitutter har fjernet muligheden for, at der kan foretages indbetaling.

 

Hvis du får pengene fra din eksisterende kapitalpensionsordning udbetalt, før du når din efterlønsalder, skal du i 2013, 2014 og 2015 betale en afgift til Staten på 49,84%. Fra og med 2016 er afgiften 52%. Der gælder dog særlige regler ved tab af erhvervsevnen og livstruende sygdom.

 

Hvis du vælger at lave din kapitalpension om til en aldersopsparing, kan det være forbundet med gebyr til pengeinstituttet.

 

*) (22.12.2014 (redaktionen): Folketinget har den 19. december med virkning pr. 1. januar 2015 vedtaget, at perioden med afgiftsrabat ved konvertering af kapitalpensioner forlænges til og med 2015. Det vedtagne lovforslag kan du se hér).

 

Se renten på Aldersopsparinger på Mybanker.dk

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing –
Sammenlign bankers renter på opsparing her helt gratis.

Sammenlign opsparing