#198029
Anonym

Jeg er meget enig med Michael omkring det personlige ansvar for de bindinger man udsætter sig for, men omvendt vil jeg gribe fat i to formildende omstændigheder:

1) Bankerne har i den grad strammet op på kreditgivningen fra tidspunktet med pengerigelighed og udlånslyst i 2007 til den næsten for høje grad af forsigtighed vi ser anno 2013. Paradigmeskiftet i sektoren var ikke let at forudsige for den almindelige kunde.

2) Hele gældskrisen har fået de europæiske stater til at indpiske langt større ansvarlighed omkring staters, virksomheders og enkeltpersoners gældsætning. At kapitaldækningskravene ville blive strammet i den grad, det er sket, var vanskeligt at forudsige for de boligkøbere, der købte bolig i 2005-2008.

3) Uforskyldt ledighed bringer ofte boligkøbere i en vanskelig situation. Uden at det fjerner det personlige ansvar for at gældsætte sig for hårdt, og købe boligen uden tilstrækkelig opsparing, så er det dog en formildende omstændighed.

Så hvad skal Nordea-kunden her gøre?

Ja jeg synes du skal gå i banken med en gennemarbejdet økonomiopstilling (et budget) og sige følgende til banken:

Hvis nu jeg hæver afdraget fra 5.700 til 10.000 kr. pr måned, vil I så være med på at sænke renten til et fornuftigt niveau?

I har som bank en interesse i, at få bragt gælden ned på et niveau, hvor bankens sikkerhed bliver bedre og jeres kapitalbelastning bliver mindre.

Og I har som bank en interesse i, at jeg ikke giver helt op overfor gælden og tænker – jeg kommer aldrig ud af det her, så nu opgiver jeg, lader være med at afvikle på gælden til Nordea, flytter nemkonto til en anden bank og bruger hvad jeg har fra måned til måned. Så længe jeg bor i lejebolig og alt hvad jeg ejer og har i øvrigt er omfattet af trangsbeneficiet i retsplejeloven, så er der ikke noget at komme efter. Privat lønindeholdelse er ikke tilladt i Danmark. Nordea har med andre ord stor interesse i at jeg afdrager alt hvad jeg kan afse, så længe jeg er i job og tjener gode penge hver måned.

Jeg har på den anden side også en stor interesse i at betale hvad jeg skylder og for at få gælden nedbragt så hurtigt som muligt, så jeg engang igen kan komme til at eje en bil og en bolig.

Så kan vi ikke aftale at jeg, selv om det bliver stramt, øger afdraget til 10.000 kr./md og at I til gengæld sænker renten til 8-9% p.a. På den måde kan gælden være ude af verden i 2018.

Pointen er at både kunden og banken har et stort problem her, og at det gensidige afhængighedsforhold faktisk givere et spillerum for forhandling.