#188618
Anonym

Skriv til dem, at I ikke anerkender pålæg af gebyr for en ikke leveret ydelse, og at de, såfremt de fastholder kravet, må søge det afklaret ved domstolsafgørelse.

Sørg endelig for at sende brevet rekommanderet!

Det er nu engang således i Danmark, at der ikke foreligger noget krav i juridisk forstand før:
a) Skyldner erkender kravet.
eller:
b) Kravet fastslås ved domstolsafgørelse.

Og når kravet bestrides, kan det ikke gyldigt forfølges ved en inkassosag og der kan ikke lovligt optages registrering i RKI eller debitorregisteret. Skulle det alligevel ske, skal RKI og Debitorregisteret straks slette registreringen igen.

I praksis har dette firma en ekstrem dårlig sag. De kan aldrig få medhold ved en domstol og dernæst findes der ikke noget firma i danmark, der forfølger 599 kr.