#174254
HalliHallo

Mon ikke manden allerede her til morgen har ringet til FunktonærPension for at høre lidt om hans pensionsordning. Han er jo ikke dum….Telefonummer er 39 20 51 51.

Tove, hvorfor råder du ham til at ringe til PFA? De er altså blot medejer af dette selskab, og han er ikke opført i deres kundebase. FunktionærPension bruger AP-Pensions edb-systemer m.v.

FunktonærPension ejes af HK, DA og PFA-Pension i fællesskab. I øvrigt er dette selskabs omkostninger betydeligt lavere pr. medlem end PFAs eller andre kommercielle selskabers. FunktionærPension omkostninger er ca. godt 400 kr. pr medlem, mens PFAs vel er omkring 1000 kr.