#112354
fk2001

Rentestigningen er jo i bund og grund årsagen til faldet i boligpriserne vi ser lige nu. Du skriver ikke hvilket lån du har. Obligationslån giver jo en vis beskyttelse mod rentestigninger ved at hjemtagningskursen på obligationerne falder tilsvarende så man kan komme ud uden tab, eller i det mindste, med et mindre tab. Omvendt har man gamblet til det sidste og optaget et variablerentelån der ikke flytter sig i kurs, så opstår problemerne hvis man har udbetalt/afdraget mindre end den værdi boligen har tabt siden købet.