#162050
Forbrugeren

Startlønnen for en pædagog er eksklusive fordel ved betalt frokost og pension 23-24 tusinde om måneden. Det kan man se af følgende tabel (startløn er løntrin 26) http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-843AM9/$file/Lonninger_april_2010.pdf. Det er sådan, at inden for det offentlige område, der er ens eget bidrag til pension ikke medregnet i bruttolønnen, den kommer oveni, dvs. for at gøre det alene sammenligneligt med private, skal man lægge deres eget bidrag oveni lønnen, hvilket er godt 1000 kroner om måneden. Oveni det skal der lægges 7,25 % for den betalte frokost i alt giver dette en månedsløn på mellem 26 og 28 tusinde om måneden afhængig af hvor i landet du er ansat. Igen dette er for at sammenligne med privatansatte. Denne sammenligning er lavet, fordi hvis man nu havde valgt at putte eget pensionsbidrag oveni lønnen som hos private og man havde valgt i sin tid ikke at få betalt frokost men i stedet for højere løn, så er det det beløb nystartede pædagoger ville have i løn sammenlignet med privatansatte.

Angående at jeg afviser lønstatistikken, så har jeg faktisk angivet to valide argumenter “For det første kan man ikke se om det er pædagoger, som arbejder 32 eller 37 timer om ugen. Den med mest erfaring har også kun 8 års erfaring.”, men jeg har rigtig nok undladt det væsentlige argument, nemlig at det er selvrapporteret og at det IKKE er alle (eller i det mindste et reoræsentativt udsnit) som har rapporteret deres lønninger. Desuden er rigtig mange pædagoger kun deltidsansat, hvorfor deres løn er lavere end fuldtids. Lønstatistikken du har henvist tager ikke højde for dette. Så jeg synes bestemt, at der er grund til at være endog særdeles skeptisk over for den.

Jeg har aldrig nogen sinde i mit indlæg påstået, at lærere og pædagoger er det samme. Jeg har medtaget fire grupper offentlige ansatte, som prøver på over for offentligheden, at give udtryk for, at de er lavtlønnede, når de i virkeligheden er bedre lønnet end langt hovedparten af de privat ansatte.

Politiken lavede, da der sidst var ballade med pædagogers og sygeplejskers løn en spørgeundersøgelse, hvor de spurgte læserne hvad de syntes, at pædagoger og sygeplejsker skulle have i løn. Omkring 90 % af de spurgte mente, at deres løn skulle være under det en nyuddannet i grupperne fik i løn. De 90 % troede alle, at den løn de syntes pædagogerne og sygeplejskerne skulle have, var større end det de allerede fik. Grunden til dette er den misinformation som BUPL og Dansk Sygeplejeråd har kørt om deres lønninger.