#145202
Anonym

Det er jo netop på investeringsejendommene at de enorme tab ligger, ikke hos det almindelige privatkundesegment.

Investerings- og udlejningsejendommene fortjener at få bidragssatsen sat op i 1,5 så privatkunderne ikke kommer til at betale for problemerne indenfor investeringsejendommene.

Men det er jo også præcist det der sker nu, ikke sandt?

Private kunders bidragssatser holdes konstante, eller stiger i yderst begrænset omfang, mens erhverskunder og investeringsejendomme nu omsider kommer til at bære en bidragssats som matcher den risiko der er ved kunderne.

Men hvis du som erhvervskunde er utilfreds, jammen så hjemtag dog lånene i Tyskland, hvis det er billigere. Nåe nej, det er det jo lige netop ikke. Danmark er stadig billigst, trods de seneste stigninger i bidragssatserne.