#126596
Michael

Du har helt ret Susser – jeg beklager. Jeg fandt følgende formulering vedr. den nye regel, som jeg ikke var bekendt med:

“Hvis I er gift ved indkomstårets udgang, sker der automatisk overførsel af din ægtefælles eventuelle uudnyttede bundfradrag på 279.800 kr. ved beregningen af mellemskatten på 6%. Hvis din ægtefælle er uden indkomst, kan din skattebesparelse som følge af overførsel af de uudnyttede bundfradrag blive på op til 16.788 kr., nemlig 6% af 279.800 kr. Uudnyttede bundfradrag på 335.800 kr. i relation til topskatten kan derimod ikke overføres til den anden ægtefælle.”