#120262
Anonym

Jeg synes, at Morsø Sparekasses Toprente konto er det bedste alternativ, hvis man har over 250.000 kr.

De har lige meddelt, at pr. 1. april er følgende gældende:

“Rentesatsen for indestående på Toprente-kontoen, ved indskud over 250.000, forhøjes med 0,25 procentpoint. Renten vil herefter følge Cibor 3 mdr. uden fradrag.”

Det betyder, at de med dagens kurs giver 4,9217% i rente (http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Valuta.nsf/side/Pengemarkedsrenter!OpenDocument)

Ydermere er der månedlig rentetilskrivning (som i NR).

Eneste begrænsning er, at der kun kan hæves/sættes ind 2 gange om måneden, men det er ikke en begrænsning for undertegnede.

Super tilbud i mine øjne.

Hilser
DocA