• Afdrag er den del af den månedlige ydelse, som nedbringer restgælden.
  • Bidrag er et beløb, du løbende betaler til realkreditinstituttet for realkreditlånet. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og er forskellig fra realkreditinstitut til realkreditinstitut.
  • Etableringsgebyr er et gebyr, du betaler ved oprettelsen af lånet. Det kan ligeledes gå under navnet oprettelsesgebyr eller stiftelsesgebyr.
  • Kreditomkostninger er ligesom ÅOP et udtryk for lånets samlede omkostninger, men hvor ÅOP udtrykkes i procent pr. år, udtrykkes kreditomkostningerne i et fuldt, kontant beløb.
  • Stiftelsesprovision er et beløb, som skal betales, når du stifter et lån.
  • Tinglysningsafgift også kaldet retsafgift eller stempelafgift er en afgift du betaler i forbindelse med oprettelse af pantebrev.
  • Ydelse er summen af afdrag og rentebetaling.