Hvis du søger om lån i banken, for eksempel til køb af bolig, vil banken vurdere din kreditværdighed.

 

Hvad er en kreditvurdering?

Kreditvurderingen er det værktøj, banken bruger, når der skal tages stilling til, om det er sikkert at låne dig penge. Vurderingen har nemlig til formål at afdække din kreditværdighed – altså om du ud fra din nuværende økonomiske situation er i stand til at tilbagebetale dit lån inden for den aftalte tidsramme.

 

Indtægt, aktiver og adfærd

”Når vi kreditvurderer kunder, forsøger vi at få det bedst mulige overblik over, hvordan deres økonomi vil se ud før og efter lånet. Vi tager udgangspunkt i kundens indtægter og udgifter, så både kunden og banken kender det fremtidige rådighedsbeløb, og sammen vurderer vi, om det er realistisk at leve for.  I den forbindelse er det også relevant at se på om kundens indtægt er fast eller svinger pga. freelance- eller sæsonarbejde. Derudover tager vi eventuelle sikkerheder, fx bolig eller bil, med i vores betragtning” fortæller Mark Namensen, rådgivningsdirektør i Danske Bank.

Hvorvidt banken vil låne dig penge beror altså på et konkret skøn foretaget på baggrund af oplysninger om din økonomiske situation.  Banken kigger desuden på, hvordan du generelt passer din økonomi.

”Vi tager også højde for kundens adfærd. Har vedkommende tidligere overholdt sine forpligtelser i forhold til at betale gæld og regninger til tiden, ligesom vi ser på om der er andre faresignaler,” siger Mark Namensen og uddyber, at det blandt andet kan være et faresignal, hvis kunden optræder i RKI, har morarenter i andre pengeinstitutter eller lignende.

Spredt gæld kan være – men er ikke altid – problematisk og risikobetonet adfærd.

”Hvis man som kunde er villig til at betale høje renter på et eller flere kviklån, så kan det være et faresignal,” lyder det fra Mark Namensen.

Når bankerne foretager en kreditvurdering af kunden, laver de foruden et budget samt i visse situationer en stresstest af kundens formue og rådighedsbeløb, så kunden ved hvordan hans økonomi ser ud, hvis boligpriser eller renten ændrer sig.

 

Det skal du huske, når du søger om lån i banken

  • Årsopgørelse fra SKAT
  • Lønsedler
  • BS-oversigt
  • Budget
  • Årsregnskab og/eller periodebalance, hvis du eller din ægtefælle er selvstændig
  • Øvrig dokumentation for din formue