Gældssanering op pensionsopsparing

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • last48Forfatter
  Indlæg
 • #384386
  last48Forfatter

  Jeg har søgt gældssanering, og en af mine kreditorer forlangt at få en Pensioninfo, i den Pensionsinfo fremgår det at jeg har en Alderspension som jeg kunne få udbetalt da jeg blev 60 ( er nu 62 ) samt der er en Ratepension og en Livslang Pension der ligeledes kunne udbetales da jeg fyldte 60.

   

  Kreditoren har henvist til Bekendtgørelse om Gældssanering  §4 stk. stk.3. 1 og stk. 3.2 hvor der står det er en forholdsmæssig del af pensione de må tage 5/600 dele af pensionen i den tid Gældssaneringen løber.

  Nu har har Advokaten så indregnet hele beløbet i Gældssaneringsforslaget

   

  Kan Advokaten godt det ?

  #384388
  morsdrengForfatter

  Hver retskreds har antaget et antal advokater til at hjælpe de gældssaneringssøgende med at udfærdige og fremsætte ansøgninger om offentlig gældssanering, bl.a. for at advokaterne kan oparbejde og bibeholde en viden og rutine i forbindelse med gældssanering. Det taler for, at advokatens behandling af din pension i forbindelse med din gældssanering er korrekt.

  Hvis medhjælperen bliver opmærksom på forhold, f.eks. spørgsmålet om behandlingen af dine pensioner, eller andre forhold som kan føre til, at du ikke kan få gældssanering, vil skifteretten på et møde de tage stilling til, om sagen skal fortsætte.  Du kan læse mere herom i gældssanerings vejledningen.

  Det er kun Skifteretten som kan give og nægte dig gældssanering og det er derfor også den, som på grundlag af reglerne på området, afgør hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med gældssaneringen. Kan eller vil du ikke opfylde Skifteretten (og lovgivningens) betingelser for gældssanering, vil Skifteretten nægte dig gældssanering. Du kan klage (kære) Rettens afgørelse til Landsretten.

   

  #384389
  last48Forfatter

  Att.: Morsdreng

  Jo jo der er Advokater som hjælper skifteretten, men der er jo en lovgivning som siger :

  § 4 Stk. 3. i Bekendtgørelse om gældssanering

  udgør i almindelighed 5/600 Som indkomst medregnes endvidere hvert år:1) en forholdsmæssig del af skyldnerens pen­sions­ord­ning­er udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden, og den skal Advokaten / Skifteretten vel forholde sig til 

  #384390
  morsdrengForfatter

  Det er bevidst at jeg i mit svar skriver, at medhjælperen skal indbringer spørgsmål som kan føre til, at du IKKE kan få gældssanering for Skifteretten, som derefter tager stilling.

  Hvis du oplyser skifterettens medhjælper/advokaten at du ikke mener, at din pension skal medtages som en indkomst i din gældssanering, kommer Skifteretten til at tage stilling og det kan ikke nok så mange svar som du måtte få på dette forum ændre noget på.

  Baggrunden for bestemmelsen i gældssaneringsbekendtgørelsen er, at det ikke findes rimeligt, at du kan undlade at få udbetalt din pensionsordning til efter at din gældssanering er opfyldt eller at den slet ikke skal medtages i budgettet. Hvis du KAN eller har fået udbetalt din pensionsordning, skal en forholdsmæssig del medregnes som en månedlig indtægt i dit gældssaneringsbudget. 5/600 dele pr. måned svarer til, at pensionen udbetales over 10 år. Har du f.eks. 100.000 kr. stående efter beskatning når pensionen udbetales og løber din gældssanering over 5 år, skal der pr. måned medtages  833 kr. eller 5/600 som indkomst i din gældssaneringsbudget.

  Men lad skifteretten afgøre spørgsmålet.

   

  #384391
  last48Forfatter

  Att.: morsdreng

  Du har da ret i det du skriver, men nu forlanger Advokaten så hele Aldersopsparingen 

  Altså de 100.000 som jeg kan evt få udbetalt og ikke de 5/600 dele om måneden 833,- kr.

  #384392
  morsdrengForfatter

  Der mangler informationer for at man på dette forum kan give dig et seriøst svar, endvidere er der næppe er mange her, som har det fornødne kendskab til gældssaneringsreglerne og – praksis.

  Lad Skifteretten afgøre spørgsmålet om hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med din gældssanering.

  #387684
  MaximusForfatter

  Att.: Last48

  Fik du gældssanering ?

  Advokaten(medhjælperen) har ret I, at hele aldersopsparingen skal indregnes i din gældssanering. Overvej at afvent med at søge gældssanering til du er blevet folkepensionist. Der er lempeligere regler.

  Du kan læse mere her https://gaeldsraadgivning.dk/gaeldssanering/

   

  #387685
  last48Forfatter

  Att.: Maximus

   

  Nej jeg fik ikke gældssanering, måtte desværre bede skifteretten om at afbryde forløbet ca 1 måned inden kreditormødet.

  Der skete en del ang mit arbejdssituation som jeg stadig ikke helt har fået klaring på

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.