Gruppelivsforsikring i bank

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Malle73Forfatter
  Indlæg
 • #95981
  Malle73Forfatter

  Hej
  Jeg fik godkendt gældssarnering og ville vide om banken stadig kan forlange jeg har en gruppelivsforsikring hos dem. De forlangte det i forbindelse med lån hos dem. Men er det et tilbud der kan opsiges eller er det et krav fra deres side.
  Mvh. Malene

  #228478
  morsdrengForfatter

  Når kendelsen om offentlig gældssanering er afsagt, er din gæld til banken nedsat til samme %-sats som den øvrige gæld omfattet af din gældssanering. Som udgangspunkt omfattes pantesikret gæld IKKE af kendelsen om gældssanering, men når der er tale om en gruppe- eller livsforsikring er situationen anderledes, fordi banken kun kan benytte den udbetalte forsikringssum til dækning af den nedsatte gæld på f.eks. 10%, men IKKE til dækning af den øvrige gæld på f.eks. 90%, som bortfald ved gældssaneringen. Som følge heraf kan banken heller ikke forlange, at du fortsat betaler præmie på HELE gruppeforsikringen, inkl. den del af forsikringen som tjener til sikkerhed for gælden som bortfald ved afsigelsen af kendelsen om gældssanering.

  Drøft problemstillingen med den advokat som skifteretten antog til at hjælpe dig med gældssaneringsforslaget, idet problemet og din fortsatte betaling af præmie på gruppeforsikringen, burde have været behandlet i forbindelse med din gældssanering og det budget der lå til grund herfor.

  #228480
  Malle73Forfatter

  Nu fik jeg venligt men bestemt besked på, af advokaten, at advokaten jo var ansat til at hjælpe skifteretten og ikke mig, så ringe til dem 2 måneder efter vil nok ikke gavne mig. Rådgivning i den forbindelse har været meget sparsom. Nu er jeg bare lettet over der kom en afgørelse efter knapt et år. Der må være noget gratis rådgivning i nærheden som jeg kan benytte mig af. Tak for svaret.

  #228484
  testForfatter

  Prøve kommunes gældsrådgivning, retshjælp (hos os er det på det lokale bibliotek ) eller måske gældsrådgivning via tænk.
  Det kunn også være at en kontakt til banken evt. Den klage ansvarlige løser problemt,

  #228488
  Mads Laursen (1)Forfatter

  Er du helt sikker på den her morsdreng?
  Gældssaneringen er vel først endelig fuldbyrdet efter de 5 år.
  Hvis ikke den gækdssaneret overholder aftalen bortfalder den vel og den oprindelige gæld genetableres.
  I så fald er det kun rimeligt at den pantsatte forsikring fastholdes i gældssaneringsperioden.

  Jeg har ikke orket at Google alle regler herom, så mit indlæg bærer nok præg af min egen holdning til ret og rimelighed.
  /Mads

  #228498
  morsdrengForfatter

  Jeg er advokat og kender derfor reglerne.

  I modsætning til hvad folk går og tror, ER gælden nedsat til den anførte %-sats allerede når gældssaneringskendelsen er afsagt og IKKE først når skyldneren efter typisk 5 år har overholdt den årlige udlodning. Det virker ulogisk – men sådan er reglerne – og af indlysende grunde er det ikke noget som hverken advokater eller kreditorer gør meget ud af at fortælle de gældssaneringssøgende..

  Derfor bortfalder gældssaneringen heller IKKE og den oprindelige gæld genetableres heller IKKE hvis skyldneren ikke overholder gældssaneringens betingelser og f.eks. udebliver med en eller flere af de årlige udlodninger.

  I tilfælde af skyldnerens misligholdelse af gældssaneringen, kan kreditorerne indbringe deres tilgodehavender for fogedretten men KUN fsv. angår inddrivelse af den nedsatte gæld, eks. de 10% som gælden blev nedsat til iflg. kendelsen om gældssanering, minus den udlodning som skyldneren allerede har betalt.

  Skyldnerens gæld “genopstår" kun hvis skifteretten på en kreditors anmodning ophæver gældsaneringen og derfor vil en professionel kreditor i tilfælde af skyldnerens udeblivelse med de årlige udlodninger ofte rette henvendelse til retten med anmodning om ophævelse af gældssaneringen. Om dette fører til ophævelse af gældssaneringen vil afhænge af misligholdensens art og omfang. Skyldes udeblivelsen med udlodning f.eks. skyldnerens sygdom kan retten ophæve gældssaneringen og indlede en ny på grundlag af skyldnerens ændrede forhold. Under alle omstændigheder skal den eks,. gældssanering ophæves inden der kan indledes en ny.

  Jeg kunne have tilrådet spørgeren at stoppe med at betale præmien på sin gruppelivsforsikring, idet bankens eneste modreaktion herpå er at opsige den sikrede gæld, hvilken er uden praktisk betydning når debitor og pantsætteren har fået gældssanering. I øvrigt kan det undre, at spørgeren er fortsat med at betale præmie på gruppeforsikringen efter at have indledt og fået gældssanering.

  Inden man giver et råd om at stoppe med betaling af præmien, vil det være rigtig og korrekt rådgivning at sikre sig, at spørgsmålet om den pantsatte forsikring ikke har været behandlet i forbindelse med gældssaneringen, bl.a. fordi banken i forbindelse med sin anmeldelse af tilgodehavende i gældssaneringen også skal oplyse om sine eventuelle sikkerheder. Derfor mit råd til spørgeren om at kontakte skifterettens medhjælper.

  Hvis spørgeren ikke vil kontakte medhjælper, må hun selv gennemgå gældssaneringsforslaget og kendelsen for at sikre sig, at der heri ikke er taget stilling til gruppelivsforsikringen, alternativt må hun rette henvendelse til den lokale advokatvagt medbringende gældssaneringsfor- slaget og kendelsen om gældssanering.

  Glem alt om at få råd hos en evt. kommunal gældsrådgivning eller hos en frivillig gældsrådgivning.

  PS. reglerne om offentlig gældssanering fremgår af konkurslovens afsnit IV, gældende retspraksis samt af diverse lærebøger, herunder bl.a.
  “gældssanering anno 2010" og IKKE af google.

  #228500
  testForfatter

  malle73 uanset hvad nogen evt måtte skrive de er og at de ved sker det her uden ansvar for vedkommende og anonymt.

  Hvorfor man skulle glemme eller ikke undersøge muligheden for at få rådgiverne hos Tænk eller den kommunale gælds rådgivning må fremstå i det uvisse.Hvordan det kan udelukkes at f.eks. kommunen har andre der også er advokater eller har relevant erfaring og uddannelse til at hjælpe dig må henstå i det uvisse.

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.