Fejl i ejendomsværdiskat. Skat vil ikke underrette borgerne.

Viser 9 indlæg - 1 til 9 (af 9 i alt)
 • JydenForfatter
  Indlæg
 • #87647
  JydenForfatter

  Forleden gik jeg selvangivelsen igennen for et ældre familiemedlem. Jeg opdagede i den forbindelse fejl i ejendomsværdiskatten – noget jeg ikke forventede at finde fejl i, da ejendommen ikke er handlet de sidste 55 år.
  Imidlertid var nedslaget for erhvervelse før 1.7.1998 pludselig bortfaldet, og ejendommen stod som handlet efter denne dato.

  Jeg kom langt om længe igennem til skat pr. telefon, og en venlig “Skattepige" erkendte straks at der var tale om en fejl fra skats side – en fejl hun var bekendt med fra en anden henvendelse fra dagen før og som hun havde dyrket. Ejendommen havde fået nyt ejendomsnummer i forbindelse med kommunesammenlægning sagde hun, og ejendommen var så kommet til at fremstå som handlet.
  Jeg spurgte om de ikke uderrettede borgere der var ramt af denne fejl, og hun sagde at det havde været drøftet, men beslutningen var at borgerne selv måtte henvende sig. Det var hun bestemt ikke enig i, da hun mente det kunne klares ret simpelt ved en ny “EDB-kørsel", men sådan skulle det ikke være, hvad hun også syntes var for dårligt.

  Er der nogen i dette forum der også er ramt af denne fejl ? Er der nogen der nærmere ved hvad den går ud på ? Er der nogen der har set presseomtale af en sådan fejl der kan snyde borgerne hvis ikke den findes ?

  #111534
  AnonymForfatter

  På vores står der ‘..erhvervet før 2/7-1998’, men vi bor også i den største af de kommuner der blev sammenlagt til vores nuværende.

  Nu siger du ‘Selvangivelse’. Er der ikke mulighed for at man har valgt at sige, at eftersom det bliver rettet på årsopgørelsen, så har det kun midlertidig indflydelse og kun for dem der manuelt regner slutskat ud (det er kun meget få). Det er alvorligere hvis det betyder kroner og ører for borgerne.

  Men hvis det gør det, så er der da bestemt ‘nogen’ der bør tage sagen op:
  Brev til skatteministeren (de plejer faktisk at bleve besvaret iflg min erfaring)
  Kontakt dit folketingsmedlem
  Medierne

  #111536
  JydenForfatter

  Tak for reaktionen fra Henrik.
  Der var årsopgørelse med selvangivelsen og den affødte så en restskat der var ca. 2500 kr, større end den skulle være hvis ikke der havde været fejl i ejendomsværdibeskatningen.

  Når jeg rejser spørgsmålet i dette forum – jeg ved godt det måske lige er på kanten af det der debateres her – så er det netop med henblik på henvendelse til nogle af de personer eller pressen som Henrik nævner, da min retssikkerhed med hensyn til skat har lidt et knæk, men jeg vil heller ikke skyde gråspurve med kanoner, hvis der allerede var nogen der havde set noget i pressen eller andet.

  “Skattepigen" jeg snakkede med var bestemt ikke tilfreds med at man ikke selv gjorde noget ved det i skat, og ikke havde informeret internt om problemet, men at hun selv skulle til at undersøge efter hun havde fået den første henvendelse der var fra en borger på Fyn mens den jeg henvendte mig om var fra Sønderjylland.

  #111576
  JydenForfatter

  Efter at have haft denne fejl i ejendomsværdiskatten kørende rundt i hovedet i weekenden, har jeg fået den tanke om det kan dreje sig om borgere der bor i kommuner der er blvet splittet op i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Som eksempel kan nævnes beboere i Grejs der er kommet til Vejle kommune eller beboere i Fjelstrup og Hjerndrup der er kommet til Haderslev kommune eller lignende.
  Er der nogen fra disse steder eller andre der har en melding på dette ???

  #111600
  AnonymForfatter

  Forvent ikke noget af skat – ikke engang fair behandling. Jeg tror de i øjeblikket er håbløst bagud og søger at dække over det.
  Jeg har skrevet til skat på deres hjemmeside om en fejl de har begået den 19. marts og man får det autosvar at de vil vende tilbage indenfor 5 arbejdsdage enten med svar eller hvornår man kan forvente svar. Der er intet svar kommet og jeg har rykket dem den 16. april. Også her autosvar om 5 arbejdsdage. Har intet som helst hørt. Hvorfor sætter et andet antal dage på når man slet ikke kan holde det. Når det er borgerne der skal reagere overfor skat – ja så har tonen en helt anden lyd, med trusler osv.
  Det er ikke fair, og hvorfor kan man ikke engang finde ud af at ændre svardagene – er det for og dække over noget.
  Jeg kan desværre ikke bidrage til det med ejendomsværdiskat.

  #111608
  AnonymForfatter

  Ja, de kære offentlige forvaltninger i Danmark….
  Loven er vist generelt til for at vi andre skal overholde den, ikke den offentlige forvaltning selv.

  Min erfaring med den offentlige forvaltning er, at dem der er sat til at administrere lovgivningen ikke engang kender den lovgivning de forvalter, og ihvertfald slet ikke den lovgivning de forvalter efter.

  I vejledning om forvaltningsloven står iøvrigt følgende under punktet “Svarfrister m.v.":

  205. Forvaltningsloven indeholder ikke generelle regler om sagsbehandlingstiden. Baggrunden herfor er bl.a., at de opgaver, der udføres af den offenlige forvaltning, er af så forskellig karakter og omfang, at det ikke vil være muligt i en lov, der skal gælde for hele den offentlige forvaltning, at fastsætte bestemte regler for sagsbehandlingstiden, som med rimelighed vil kunne håndhæves ved domstolene.

  Derimod kan der på baggrund af folketingets ombudsmands udtalelser om, hvad der med hensyn til sagsbehandlingstiden må antages at følge af almindelig god forvaltningsskik, gives nogle vejledende regler om sagsbehandlingsens tilrettelæggelse, herunder om underretning til den, der er part i en sag, om den forventede sagsbehandlingstid.

  Ombudsmanden har i nogle afgørelser også peget på, at myndighederne med henblik på at sikre, at sager ikke henligger i længere tid inden afgørelse træffes, og at sager ikke bliver glemt og derfor ikke afgjort, bør oprette tilstrækkeligt effektive erindringssystemer.

  206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.

  207. Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt.

  208. Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge.

  Det kunne være, at det var på sin plads, hvis ombudsmanden foretog et uanmeldt kontrolbesøg hos told og skat?

  #111644
  AnonymForfatter

  Jeg har nu efter 27 arbejdsdage og ikke 5 som de meddelte fået svar fra skat på min henvendelse. Men ord som beklager eller undskyld fejlen findes åbenbart ikke i deres ordbog. Det fejlagtige beløb er dog refunderet og det er trods alt det vigtigste.

  #111742
  JydenForfatter

  Mget tyder på at det er disse områder det er galt. Der er nu fundet flere eksempler på dette, så bor du i et område der er udskilt fra en opdelt kommune, så kan jeg anbefale og se beregningen af ejendomsværdiskatten efter.

  #111804
  AnonymForfatter
Viser 9 indlæg - 1 til 9 (af 9 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.