Dette emne
Er dette lovligt gjort af Nykredit?

Er dette lovligt gjort af Nykredit?

05-07-2017 20:40
Den forundrede
Nykredit Bank har netop opdateret deres kundevilkår for alle bankkunder med følgende.

"9. Gebyrer
Nykredit Bank kan opkræve gebyrer
for serviceydelser, og for at besvare
spørgsmål fra offentlige myndigheder
om dine forhold. Gebyrerne opkræves
enten som et fast beløb for ydelsen
eller som en procentsats eller
en timesats i forhold til ydelsens
omfang. Beregningsmetoderne kan
kombineres. Nykredit Bank oplyser
de almindelige gebyrer ved skiltning
i Nykredits centre, på nykredit.dk
eller ved forespørgsel. Øvrige gebyrer
oplyses ved forespørgsel."

Mit spørgsmål har Nykredit hjemmel i eksisterende lovgivning til at påføre en kunde en udgift? Hvis myndighederne kræver oplysninger udleveret om ens økonomi? Hvis ja hvor står dette?
13-07-2017 14:39
Becool
Hej,

Står dette i deres almindelige forretningsbetingelser? - du giver dem den hjemmel de skal bruge ved at underskrive deres forretningsbetingelser og medgiver derved at det har en økonomisk omkostning. iøverigt skal de jo videregive økonomiske forhold til andre myndgheder. f.eks SKAT.

/becool
13-07-2017 15:49
morsdreng
Forholdet mellem Nykredit og dig er et forhold mellem en erhvervsvirksomhed og dig som privatkunde, hvor langt de fleste forhold af betydning for samarbejdet fremgår af den erhvervsdrivendes (Nykredits) almindelige forretningsbetingelser som du har vedtaget/accepteret i og med at du blev kunde hos Nykredit. Det er ikke nødvendigvis et krav, at du har underskrevet forretningsbetingelserne eller har kvitteret for modtagelsen af samme, idet enhver kunde hos en kreditforening, bank eller forsikringsselskab er klar over, at virksomheden naturligvis har regler der regulerer det indbyrdes forhold mellem den og kunden.

Hvis du læser Nykredits - de øvrige kreditforeningers eller bankers forretningsbetingelser - vil du se, at forretningsbetingelserne kan ændres UDEN varsel hvis ændringen er til kundens fordel og i andre tilfælde med 3 måneders varsel.

Du er omfattet af § 9 i forretningsbetingelserne, fordi forretningsbetingelserne er gældende i forholdet mellem dig og Nykredit. Har Nykredit enten nu eller tidligere foretaget ændringer i § 9 til skade for kunderne/dig, skal denne ændring være varslet med 3 måneders varsel.