GRATIS gældsbrev, anfordringslån/familielån/renefrit familielån

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 58 i alt)
 • Den interesseredeForfatter
  Indlæg
 • #94958
  Den interesseredeForfatter

  EN OPSUMMERING:

  Nedenfor følger et GRATIS forslag til oprettelse af et gældsbrev/anfordringslån/"rentefrit familielån" samt en del forklarende spørgsmål og svar.
  2015 tal: Begge forældre må hvert år give begge børn en skattefrigave på 60.700 kroner.
  __________________________________________________________

  FORSAGET lyder således:

  Sted og dato

  GÆLDSBREV (ANFORDRINGSBREV)

  Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________
  (i det følgende kaldet debitor) erkender herved at være nedennævnte beløb skyldig til:

  Navn: _____________________________ CPR NR:____________________
  (i det følgende kaldet kreditor).

  Beløbet andrager kr. _________________________ danske kroner.

  Beløbet i ord:_______________________________________

  Gælden er rentefri.

  Kreditor kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel.

  Debitor kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvis uden varsel.

  Betales gælden ikke straks efter påkrav, kan beløbet uden domserhvervelse inddrives på baggrund af dette gældsbrev ved eksekution, som ikke behøver at påbegynde på debitors bopæl.
  Gældsbrevet kan danne baggrund for fuldbyrdelse uden opnåelse af dom.

  Kvittering for afdrag/eftergivelse skal skriftligt meddeles ved påtegning på nærværende dokument.

  Dato: Som debitor:__________________________________________

  Dato: Som kreditor:_________________________________________

  Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed samt underskriverens myndighed for så vidt angår debitor:

  Dato: Dato:
  Navn: Navn:
  Stilling: Stilling:
  Adresse: Adresse:

  _________________________________________________

  Info om familielån kan også findes på forskellige hjemmesider som: Minadvokat, Familieadvokaten og Ret og Råd.
  Hos Familieadvokaten kan dokumentet købes og downloades for 200,-

  _________________________________________________

  Fra Berlingskes økonomiske brevkasse kan man læse følgende beroligende ord:
  Kan gældsbrev nedbringes uden kontant betaling?
  4. august 2013, 13:38
  Er det skattefrit blot at reducere gælden?

  SPØRGSMÅL:

  Jeg har i 2009 lånt et større beløb af min far, og der ligger et gældsbrev på dette.
  Vi har siden 2010 nedskrevet gælden med det afgiftsfrie beløb, han må give til mig. Nu har jeg dog fået at vide, at der skal foretages en faktisk pengeoverførsel.
  Det vil sige, at jeg skal give ham 58.700 kroner som afdrag på lånet, og dette bør dokumenteres som en bankoverførsel, og dernæst fører han disse retur som en gave. Blot at nedskrive gælden, som vi har gjort siden 2010, er åbenbart ikke godt nok – eller hvad er rigtigt?
  Med venlig hilsen C.

  SVAR:
  Du skal ikke være urolig. Der er ikke noget krav om overførsel af et beløb.
  Juridisk har du en gæld til din far. Hvis han giver dig en gave og anfører på en kvittering, at din restgæld nedbringes med 58.700 kroner (60700 kroner i år 2015) ved gave, så gælden nu er nedbragt til X kroner, så er det i orden, fordi der så faktisk er givet en gave – gaven består i, at din gæld er blevet mindre.
  Det er rigtigt, at der skal være tale om gaver. Hvis for eksempel din far havde skrevet under på, at han skyldte dig et beløb på 58.700 kroner, men ikke betalte dig dem, så ville det ikke være gyldigt.
  Nogle gange har jeg i dødsboer mødt arvinger, der kommer med ti gældsbreve fra afdøde og tror, at de så kan spare afgift. Men det gør de ikke, for gaven er ikke ydet. I din situation er der jo først givet dig et lån, og derefter får du gaven som en nedbringelse af lånet, hvilket er helt i orden.

  Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), http://www.ForumAdvokater.dk

  _________________________________________________
  Og endnu et godt gældsbrevsspørgsmål (og svar)fra Berlingske:

  Må vi skattefrit hjælpe vores barn?
  27. maj 2013, 13:30

  Hvor store månedlige gaver må vi give, og hvordan kan vi afvikle gæld fra barnet?

  SPØRGSMÅL:

  Hvordan får man formelt gennemført nedskrivningerne på et rente- og afdragsfrit familielån ydet på anfordringsvilkår?
  Et barn modtager i 2012 fra sine forældre 234.800 kroner i form af et rente- og afdragsfrit familielån ydet på anfordringsvilkår. I 2013 ønsker begge forældre at yde barnet en gave på kr. 58.700 (i år 2015 er beløbet 60.700 kroner), svarende til den maksimale gavesats. Lånet skal herefter nedskrives til kr. 117.400.
  Er det et krav, at overførslerne de facto gennemføres – først til barnet og så tilbage til forældrene – eller er det tilstrækkeligt, at nedskrivningerne påføres med blæk på det originale gældsbrev (hvis ordlyd i øvrigt ikke sammenkæder betingelserne for selve lånet med de årlige gavebeløb)?
  Vores barn har af flere årsager mistet sin ret til at modtage SU, men læser stadig på sin længere, videregående uddannelse, der er at betragte som et fuldtidsjob. Barnet har følgelig ikke mulighed for at arbejde særlig meget, hvorfor forældrene tilbyder at hjælpe sit barn med en fast månedlig overførsel på 2.500 kroner.
  Kan barnet skattefrit modtage denne hjælp fra sine forældre? Og kan forældrene yde hjælpen uden at komme i problemer med Skat?
  Med venlig hilsen R.

  SVAR:

  Normalt vil der være udstedt et gældsbrev fra barnet. Når forældrene i 2013 vil give en gave, kan der på gældsbrevet noteres en bemærkning herom, for eksempel: »Restgælden er ved afgiftsfri gaver fra undertegnede nedbragt fra 234.800 kroner med 117.400 kroner til ny restgæld 117.400 kroner.«
  Hvis der ikke er et gældsbrev, kan der udstedes en kvittering på et løst ark papir med samme tekst.
  Dette er tilstrækkeligt. Det forudsætter, at der reelt er ydet et lån, og at lånet er ydet med lige store bidrag fra hver af forældrene.
  Jeg har i et dødsbo været ude for, at et gældsbrev var kvitteret flere år ud i fremtiden, det vil sige flere år efter at kreditor var død. Den slags holder selvfølgelig ikke.
  Forældrene kan hver især yde en årlig gave på pt. 58.700 kr, forudsat der er likvider til det. Den månedlige støtte kan derfor gives uden problemer, men gældsbrevet kan så ikke nedskrives i samme år med det fulde beløb (idet jeg forudsætter, at det er samme person i begge tilfælde).

  Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), http://www.ForumAdvokater.dk
  Husk ved gældsbreve/anfordringslån/familielån, at
  • gavebeløbet rent faktisk skifter hænder. Beløbet skal derfor reelt udbetales til børnene, der så kan anvende det til at afdrage
  • det er en god ide altid at kunne dokumentere overførsler f.eks via bankudskrifter.
  Der skal altså råde et REELT gældforhold.

  NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Man kan, som det også er gjort i det tidligere viste forslag, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.

  Og husk gave-”finten”:
  Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.
  I kan nemlig hver især give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 60.700 kr. – (2015) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån. Husk at dokumentere denne eftergivelse!
  Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.
  Husk, at ved oprettelsen af et gældsbrev, er det åbenbart vigtigt, at punkterne
  1. Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  2. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev.
  3. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. med 14 dages skriftligt varsel

  alle er opfyldt.

  NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Man kan, som det også er gjort i det tidligere viste forslag, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.

  Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.

  I kan nemlig hver især give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 60.700 kr. – (2015) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån.

  Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.

  #215514
  Den interesseredeForfatter

  En anden GRATIS SKABELON på et gældsbrev/anfordringslån/familielån/rentefri famiielån er:

  Gældsbrev (anfordringslån)

  Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________

  og

  Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________
  (i det følgende kaldet låntager) erkender herved at være nedennævnte beløb skyldig til:

  Navn: _____________________________ CPR NR:____________________

  og

  Navn: _____________________________ CPR NR:____________________
  (i det følgende kaldet långiver).

  Beløbet andrager kr. _________________________, skriver kr. ____________________

  Lånet udbetales den xx-xx/20xx

  Lånet er rente- og afdragsfrit.

  Långiver kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel.

  Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel.

  Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død.

  Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

  Sted og dato:

  Som låntager:

  Navn låntager Navn låntager

  Sted og dato:

  Som långiver:

  Navn långiver Navn långiver

  #215528
  HalliHalloForfatter

  Ja, de blanketter kan man finde overalt på nettet, men så fik du da oprettet en ny tråd, der endelig ikke har noget med Nordnet og pensionsopsparing at gøre.

  #215876
  peter holm larsenForfatter

  synes det er et fint illustrativt eksempel – og enig det opfylder formalia – og gode eksempler – må kunne bruges til dem der så ofte spørger om det emne.

  #215910
  HalliHalloForfatter

  Peter Holm larsen, ja nu er der nok ikke flere der spørger om gældsbreve foreløbig, men……………så kommer der nok snart noget om gældssanering, hvem ved?

  #216248
  Den interesseredeForfatter

  Familielån trumfer til forældrekøb

  Artikel fra Berlingske d. 5.9.2015 i uddrag

  Skatteekspert anbefaler, at man i stedet for at købe en bolig til sine børn eller børnebørn låner dem til finansieringen.
  Det er både dyrt og svært at finde en bolig i de større byer. Udsigten til, at familiens unge står uden tag over hovedet ved studiestart, får derfor mange forældre til at træde til og købe en lejlighed, der så udlejes til barnet. Et godt alternativ kan være at låne barnet penge til selv at stå for købet. Det mener seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsselskabet BDO, der på denne tid af året modtager mange henvendelser om reglerne for forældrekøb såvel som familielån.

  »Forældrekøb er en god mulighed, men i virkeligheden anbefaler vi, at man overvejer at lade barnet selv stå for købet enten med et helt eller delvist rentefrit familielån. Når lejligheden en dag skal sælges igen, skal der nemlig ikke betales skat af en eventuel gevinst, hvis barnet selv har ejet den. Og det er jo en klar fordel, hvis man tror på stigende priser,« siger han.
  Er det mor og far, der ejer lejligheden, skal der til gengæld betales mellem 40-50 pct. i skat, hvis boligen er steget i værdi.
  Ejendomsmægler Mogens Brask, der er indehaver af Home Nordvest-Emdrup, oplever, at flere og flere kender til familielån – og ikke mindst muligheden for løbende at afskrive gælden.

  »Ved at give et årligt gavebeløb på op til 60.700 kr. kan man stille og roligt få kørt pengene over til barnet. Man skal dog huske, at der ikke er nogen skattefordel for forældrene ved at gøre det på denne måde, da man ikke kan benytte virksomhedsordningen til at udleje boligen til barnet. Desuden kan barnet ikke få boligsikring, hvis det selv står som ejer,« siger han.

  Derfor ser han ofte, at familielån først kommer i spil, hvis forældrene på et senere tidspunkt vælger at sælge lejligheden til barnet – hvilket de må gøre til en pris på 15 pct. under ejendomsvurderingen.
  »Det sker typisk, når barnet begynder at tjene penge og alligevel ikke kan få bolig-sikring,« siger Mogens Brask.

  Guide: Sådan skal I gøre

  1. Sørg for at udarbejde et skriftligt gældsbrev, hvor det fremgår, at det er et rente- og afdragsfrit anfordringslån.
  2. Det er en forudsætning, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel – f.eks. 14 dages skriftligt varsel.
  3. Der skal være tale om et reelt gældsforhold, hvor pengene overføres til låntageren.
  4. Selv om det i folkemunde bliver kaldt et rentefrit familielån, kan det benyttes over for alle – og ikke blot den nærmeste familie.
  5. Hvis du yder dine børn eller børnebørn et rentefrit familielån, må du under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet på en sådan måde, at du forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfrie pengegaver i en årrække.
  6. Til gengæld er der intet til hinder for, at du som långiver bliver spontant gavmild og giver dit barn eller barnebarn en afgiftsfri gave på op til 60.700 kr. (om året per person).
  7. I så fald kan I enten skrive på bagsiden af gældsbrevet eller vedlægge et dokument, hvor der står, at långiveren har besluttet at eftergive f.eks. 60.700 kr. af gælden.
  8. Sørg altid for, at dokumenterne er forsynede med dato og begge parters underskrift.
  9. Man må gerne aftale, at der skal betales renter på lånet. I så fald skal det fremgå af gældsbrevet, og begge parter har pligt til at oplyse det til Skat.
  10. Der findes adskillige skabeloner til gældsbreve på nettet, som kan downloades både gratis og mod betaling. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan det dog være en god idé at søge professionel rådgivning.
  Kilder: Minadvokat.dk og BDO

  INDSKUD:

  ET KONKRET EKSEMPEL på et rentefrit familielån/gældsbrev/afdragsfrit anfordringslån (hentet fra denne tråd):

  Sted og dato udfyldes her

  GÆLDSBREV (ANFORDRINGSBREV)

  Navn:_____________________________ CPR NR: ___________________
  (i det følgende kaldet debitor)
  erkender herved at skylde:

  Navn: _____________________________ CPR NR:____________________
  (i det følgende kaldet kreditor).

  et beløb stort _______________ danske kroner skriver i ord:_______________________

  Gælden eller restgælden til enhver tid forrentes ikke.
  Nærværende gældsbrev kan helt eller delvist når som helst opsiges af kreditor.
  Debitor kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvis uden varsel.
  Betales gælden ikke straks efter påkrav, kan beløbet uden domserhvervelse inddrives på baggrund af dette gældsbrev ved eksekution, som ikke behøver at påbegynde på debitors bopæl.
  ALTSÅ: Gældsbrevet kan danne baggrund for fuldbyrdelse uden opnåelse af dom. Nærværende gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens paragraf 478, i tilfælde af misligholdelse.

  Søgsmål, der vedrører dette gældsbrev, kan – såfremt kreditor ønsker det – anlægges ved retten i den retskreds, hvor kreditor har bopæl.

  Dette gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver og en kopi som opbevares af låntager.

  Kvittering for afdrag/eftergivelse skal skriftligt meddeles ved påtegning på nærværende dokument.

  Dato: Som debitor:__________________________________________

  Dato: Som kreditor:_________________________________________

  Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskriftens ægthed samt underskriverens myndighed for så vidt angår debitor:

  Dato: Dato:
  Underskrift: Underskrift:
  Navn: Navn:
  Stilling: Stilling:
  Adresse: Adresse:

  Rentefrit familielån/gældsbrev/afdragsfrit anfordringslån slut!

  Nogle noter/fakta du skal være opmærksom på (og selvfølgelig fjerne i det endelige dokument):
  Husk, at ved oprettelsen af et gældsbrev, er det åbenbart vigtigt, at punkterne
  1. Der skal være tale om et REELT gældsforhold.
  2. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev, som vist ovenfor.
  3. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. med 14 dages skriftligt varsel.
  alle er opfyldt.

  NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Man kan, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring.
  Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån.
  I kan nemlig HVER ISÆR give fx jeres barn en årlig, afgiftsfri pengegave på 60.700 kr. – (2015) eventuelt ved een gang årligt at blive spontant gavmilde og eftergive et afdrag på hvert af de to rentefri familielån.

  Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente.

  TIP:
  Husk at lave en påtegning på gældsbrevet, hvor De gør opmærksom på, at De har nedskrevet fordringen med det beløb, som De afgiftsfrit kan forære Deres barn det pågældende år. Dette beløb stiger visse år! Påtegningen skal naturligvis være dateret, og hvis De vil være på den sikre side, kan De jo anmode to vitterlighedsvidner om at overvære, at De underskriver og dermed bekræfte, at det er Deres underskrift. Det vil yderligere være

  Artiklen fortsætter:

  For mange unge mennesker, der enten er nye på arbejdsmarkedet eller måske stadig studerer, kan et lån fra forældrene desuden være eneste løsning, hvis drømmen om en ejer- eller andelsbolig skal realiseres.
  »De unges store problem er, at de ikke er kreditværdige, og hvis de endelig får lov at låne, er det dyrt. For selv om renterne i øjeblikket er lave, er gebyrerne stadig høje. Og det er næsten det bedste ved et familielån, at man sparer alle låneomkostningerne,« siger Henning Boye Hansen.

  Han påpeger, at familielån er mest udbredt i forbindelse med køb af andels- lejligheder, da modellen med forældrekøb kun kan anvendes ved ejerlejligheder. I mange andelsforeninger har andelshaverne nemlig bopælspligt. Det betyder, at forældrene ikke må udleje andelen til barnet, ligesom der ikke kan opnås de samme skattefordele som ved et traditionelt forældrekøb.
  Samtidig er det markant dyrere at låne penge til en andelslejlighed end til en ejerlejlighed, da man ikke kan få et realkreditlån.
  »Har man nogle midler tilovers som forældre, er det en klar fordel for den unge med et familielån frem for et banklån, der typisk ligger fra fire pct. i rente og op,« siger Mogens Brask.

  Og ifølge Henning Boye Hansen behøver det ikke være en gavebod. Man kan altid aftale, at der skal betales renter, selv om det populært kaldes et rentefrit familielån.

  »Vi ser faktisk jævnligt, at forældre tager et billigt lån i deres egen friværdi og så låner pengene ud til børnene,« siger han.

  #216252
  peter holm larsenForfatter

  Det er sådan set rigtigt nok hvad “Den intresserede" skriver – der er bare lige et forhold der er meget væsentligt at tage med og det er at de fleste forældrekøbs boligere købes i storbyerne herunder f.x. KBH.

  Og der er det ofte sådan at købsprisen ofte er tæt ved dobbelt så høj som den offentlige vurdering. Så der skal ganske meget til før man som forældre kommer til at opnå en gevinst ved salg til 85% af den offentlige vurdering.

  Tværtimod er det en gangske enkel måde at købe lejligheden som forældre til f.x. 2,5 mio. kr. og så efter f.x. 3 år kunne sælge den til ens barn til f.x. 1,5 mio. kr. og dermed afgiftsfrit overføre så at sige 1 mio. kr. i eksemplet til barnet.

  Så tror ikke meget på det ofte er bedre at låne barnet pengene!

  #216260
  Den interesseredeForfatter

  Sådan sparer du en formue med familielån

  Artikel fra Berlingske d. 5.9.2015 i uddrag

  Hvorfor betale renter og gebyrer til banker og stat, hvis man i stedet kan lade pengene blive i familien med et såkaldt rentefrit familielån?

  Ønsker du at hjælpe dine poder med at finansiere en bolig eller give dem et afgiftsfrit arve- forskud, er et familielån en oplagt mulighed. Særligt i en tid, hvor indlånsrenten i de fleste banker alligevel er et rundt nul, mens det kan være svært og dyrt for de unge at låne penge.

  Det er dog vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne. Dokumentationen skal nemlig være på plads og en række betingelser opfyldt, hvis man vil undgå at have Skat på nakken, advarer skatteekspert og familieadvokat.

  »Jeg har indtryk af, at mange kender til principperne i et rentefrit familielån, men misforstår nogle væsentlige ting. Der er mange måder, man kan kløjes i det,« siger advokat Ulrik Grønborg, ophavsmand til Minadvokat.dk, som bl.a. er specialiseret i familielån.
  Han forklarer, at man slet ikke behøver at være i familie med hinanden. Men da lånet ofte ydes mellem forældre og børn eller bedsteforældre og børnebørn, har det fået tilnavnet rentefrit familielån.

  »Nogle gange er lånene foranlediget af et konkret behov hos låntager, som f.eks. skal købe en bolig. Andre gange handler det om, at långiver har nogle penge tilovers og bare vil være venlig. Hvis man er meget gavmild, kan lånet nemlig knyttes med at give gaver. Men det er en knivsæg at balancere på, for lånet må ikke være udtryk for en bindende gave, da der så skal betales gaveafgift,« siger han.

  Til gengæld må man årligt give hvert af sine børn eller børnebørn en gave til en værdi af 60.700 kr. (i 2015), uden at der skal betales en gaveafgift på 15 pct. af beløbet. Hvis et forældrepar f.eks. har lånt deres søn 500.000 kr., har de altså mulighed for at nedskrive gælden løbende i form af pengegaver med et samlet beløb på op til 121.400 kr. om året (svarende til 60.700 kr. fra hver af forældrene).

  »På den måde kan man lidt efter lidt nedbringe sin formue og den arv, barnet ellers senere skulle have betalt boafgift af. Mange får derfor den tanke, at det er smart at skrive i lånedokumentet, at man har til hensigt at nedbringe gælden hvert år med et gavebeløb, men dén går ikke,« advarer Ulrik Grønborg.

  Da Skat sidestiller et lån, man aldrig har haft til hensigt at kræve tilbage, med en gave, skal de løbende »pengegaver« gives spontant. Det forklarer seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen fra revisions-selskabet BDO.
  »Der er intet til hinder for, at forældrene eftergiver et beløb hvert år. Det er en hel legal fremgangsmåde. Der er kun én forudsætning – nemlig at det ikke må være aftalt på forhånd. For så har der i princippet aldrig været en gæld,« siger Henning Boye Hansen.

  Han fraråder desuden, at man hvert år nedskriver gælden med det præcise beløb:
  »Så er det bedre at springe et år over en gang imellem eller give forskellige beløb.«

  Som udgangspunkt er en mundtlig aftale om et lån lige så bindende som en skriftlig. Men både advokaten og skatteeksperten opfordrer til, at man får udarbejdet et lånedokument, hvor det tydligt fremgår, at det er et rentefrit anfordringslån.
  »Skulle Skat finde på at spørge, kan man på den måde dokumentere, at der er et gældsbrev. Og hvis man senere eftergiver en del af gælden, anbefaler vi, at det bliver skrevet på gældsbrevet,« siger Henning Boye Hansen.

  Selv om det bliver kaldt et rentefrit familielån, kan man sagtens aftale, at der skal betales renter. Begge parter skal dog selv sørge for at indberette det til Skat.

  »Reglerne er blevet ændret, så låntageren også skal skrive, hvem der modtager renteindtægten. Det skyldes formentlig, at mange huskede at opgive renteudgifterne og knap så mange indtægterne. Med de nye regler kan man kontrollere, at det stemmer,« siger skattekonsulenten.

  Man skal desuden være opmærksom på, at gæld automatisk forældes efter ti år, hvis der ikke er sket noget med den i perioden. Ønsker man som långiver at holde gælden i live, skal låntageren derfor enten have betalt af på gælden eller på anden vis anerkende lånets eksistens.

  #216480
  Den interesseredeForfatter

  HUSK:

  Årlige gavebeløbsgrænser for 2015:
  Du må i år (2015) forære hvert barn, barnebarn og så videre 60.700 kroner og svigerbørn 21.200 kroner. Hvis du er gift, kan din hustru gøre det samme, forudsat der er noget at give af.

  #218402
  Den interesseredeForfatter

  Spørgsmål:
  Kan reglen om at forældre skattefrit kan give børn et beløb som gave ( p.t. 61.500 kr. for 2016 ) også anvendes den anden vej (altså børn giver forældre et beløb, og er det begge forældre, der kan modtage, altså 2x 61.500)?

  Svar:
  Reglen om at der kan gives gaver gaveafgiftsfrit går begge veje, dvs. at forældre kan give børn og deres afkom gaver afgiftsfrit, hvis gaven i 2016 ikke overstiger 61.500 kr. Børn kan give deres forældre gaver af samme størrelse – også gaveafgiftsfrit. Hver person anses for én gavegiver henholdsvis gavemodtager, så mor og far kan hver for sig give deres barn en gave, dvs. i alt 123.000 kr., og omvendt kan barnet give såvel mor som far en gave, ligeledes i alt 123.000 kr.
  Jfr. Berlingske Tidende d.21.10.2006, juridisk brevkasse, opdateret

  #218420
  peter holm larsenForfatter

  Hej Intresserede,

  Hvad får dig til at stille et spørgsmål og så selv besvare det?

  Det er forum bliver mere og mere besynderligt!

  #218508
  Den interesseredeForfatter

  Til venlig orientering:
  Vedr. de årlige gavebeløbsgrænser for 2016:

  Du må i år (2016) forære hvert barn, barnebarn og så videre 61.500 kroner og svigerbørn 21.500 kroner. Hvis du er gift, kan din hustru gøre det samme, forudsat der er noget at give af.

  #218510
  morsdrengForfatter

  Kære interesserede, hvad får dig til at lave forskellige indlæg på dette forrum, hvor du kritikløst og uden egen stillingtagen afskriver oplysninger som enhver kan finde på åbne kilder på internettet? Er det meningen, at du vil gøre dette debatforum til et opslagsværk indeholdende de oplysninger som du finder relevant indenfor det finansielle område?

  Formålet med dette debatforum er udveksling af erfaringer og gode råd indenfor det finansielle område og ikke at “fordre" læserne med alle mulige irrelevante oplysninger, som langt de fleste selv kan finde på nettet, når og hvis behovet måtte opstå.

  I forbindelsen med besvarelsen af en tråd, vil henvisning til relevante link eller kilder derimod altid være relevant.

  I din iver for dags dato at informere os om de nye regler for afgiftsfri gaver i 2016, overser du fuldstændig, at du for kun 4 dage siden – nemlig den 7.1. – har stillet både spørgsmål og givet svar om det samme emne.

  #220204
  Den interesseredeForfatter

  Klart svar vedr. familielån/gældsbrev/anfordringslån fra advokat M. Kromann som viderebringes til venlig orientering:

  Familielån
  Kære Monica.

  Tak for de gode brevkassesvar, som jeg nyder at læse. Min mand og jeg har nu selv et par spørgsmål, som vi håber, du kan besvare for os. Vi gik begge på pension for et par år siden, og har nu solgt vores hus og er flyttet i noget mindre. Vi har derved fået frigjort en betydelig sum penge, der var friværdi i huset. Vores to børn har netop begge stiftet familier, og vi husker selv, hvor svært det var den gang at få tingene til at hænge sammen økonomisk, hvorfor vi gerne vil give dem en økonomisk hjælpende hånd. Jeg har læst om muligheden for at yde vores børn et familielån, men hvordan gøres dette og er der faldgruber, vi skal undgå? Kan lånet ydes på en sådan måde, at pengene ikke skal betales tilbage? På forhånd mange tak for svar.

  Med Venlig hilsen

  Kirstine og Jens Peter
  !

  OG DET VELFORMULEREDE SVAR ER:

  Kære Kirstine og Jens Peter.

  Mange tak for jeres mail med spørgsmål. Familielån er i de seneste år blevet en populær måde at give en økonomisk håndsrækning til familiemedlemmer, og jeg er ofte klienter behjælpelig med udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter. Det er endda ikke altid at lånet ydes af forældre til børn – det sker også at lånet ydes den modsatte vej. Fordelen ved familielån, i forhold til fx et lån i en bank, er at familielånet kan gives på favorable vilkår, herunder rente- og afdragsfrit. Der er ikke nogen grænse for, hvor stort et lån, I kan yde til jeres børn. Som I mistænker, er der dog en række forhold, som I skal være opmærksomme på ved oprettelsen af lånet.

  Da I ønsker at give jeres børn en økonomisk håndsrækning, går jeg ud fra, at I foretrækker, at lånet bliver rente- og afdragsfrit. På denne måde har lånet heller ingen skattemæssige konsekvenser for hverken jeres børn eller jer med hensyn til renteindtægter og udgifter. Lånet skal ske på såkaldte anfordringsvilkår, hvilket betyder at lånet til enhver tid kan kræves indfriet af jer med kort varsel. Det er ikke et krav, at der oprettes et lånedokument i form af et gældsbrev, men da låneforholdet skal kunne dokumenteres overfor SKAT, ligesom det skal kunne dokumenteres, at lånet sker på anfordringsvilkår, vil jeg kraftigt anbefale et sådan udarbejdet. En advokat kan naturligvis være jer behjælpelig hermed.

  Lånet skal betales tilbage og afdrages gælden ikke, vil dødsboet, når I engang går bort, kræve restgælden indfriet, når I engang går bort. Det er dog muligt at nedbringe gælden ved hjælp af gaver, der holder sig under beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver, således I, ganske afgiftsfrit, kan forære jeres børn hele lånebeløbet.

  I kan begge forære hvert af jeres børn en afgiftsfri pengegave på kr. 61.500 hvert år, hvorved I årligt tilsammen kan forære hvert barn kr. 123.000. Jeres børn kan, selvom der er tale om et anfordringslån, betale afdrag på lånet I har ydet dem. Lånet kan følgelig nedbringes ved, at I forære jeres børn en afgiftsfri pengegave i førnævnte størrelsesorden, som jeres børn efterfølgende kan anvende til at betale et afdrag på lånet. På denne måde kan lånet gradvist nedbringes indtil gælden er indfriet, og jeres børn ikke længere skylder jer penge.

  Ønsker I at benytte jer af denne fremgangsmåde, skal I dog være opmærksomme på, at det ikke kan fremgå af gældsbrevet, at gælden afvikles ved, at I hvert år eftergiver et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver. I så tilfælde anes hele lånebeløbet som en gave, hvoraf der skal betales en gaveafgift på 15 %. Jeg vil derfor, på baggrund af de forskellige forhold der skal tages højde for, anbefale at I kontakter en advokat, der kan sikre, at lånedokumenterne udarbejdes korrekt.

  Det kan virke paradoksalt, at I først forærer et beløb til jeres børn, som disse efterfølgende så betaler tilbage til jer. Jeg vil dog anbefale, at bankoverførslerne rent faktisk gennemføres, således disse kan dokumentere, at låneforholdet er reelt, og afdragene er betalt. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver justeres derudover cirka hvert andet år, hvorfor jeg vil anbefale, at I orienterer jer om beløbets størrelse, inden pengegaverne gives. Det oplyste beløb, kr. 61.500, er gældende for 2016.

  Jeg håber, at ovenstående har givet jer et klart indtryk af jeres muligheder, samt hvad i bør være opmærksomme på, hvis I beslutter jer for at yde et rente- og afdragsfrit lån til jeres børn.

  Med venlig hilsen
  Monica Kromann
  Advokat (H)

  #220214
  HalliHalloForfatter

  Den Interesserede

  Hvad er det for et avis eller blad du har fundet dette svar henne?

  Normalt bør man altid oplyse hvor man har sin kilde fra?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 58 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.