Indløsning af check

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 25 i alt)
 • NNSSForfatter
  Indlæg
 • #94632
  NNSSForfatter

  Hej.

  Jeg har for noget tid siden modtaget en check på ca 20000 kr fra Dong energi med den besked at jeg havde penge tilgode hos dem. (På erhvervs adressen)

  Jeg sætter checken ind på min konto og bruger af dem i løbet af de næste 2 mdr.

  Efter 2 mdr hæver min bank beløbet plus 300 kr på minnkonto med den besked at checken er spærret.

  Nu er mit spørgsmål om det virkelig kan være rigtigt?

  Jeg har på ingen måde prøvet at snyde eller lign, og går ud fra at jeg har penge til gode hos Dong siden at de fremsender checken.

  Men jeg er virkelig chokeret over min bank. Da pengene jo ikke går ind med det samme gik jeg ud fra at banken clearede checken før den var til rådighed. Men åbenbart ikke? Og så kan jeg slet ikke komme over at det tager dem hele 2 måneder at finde ud af at checken er spærret!?

  Jeg føler mig lidt snydt! For i hele 2 måneder har jeg jo troet at alt var ok og derfor brugt af pengene. Nu får jeg sp at vide at det ikke er det efter SÅ lang tid.

  Er der ingen regler for sådan noget?

  Jeg er ved at ringe til Dong og mener stadig at pengene er til gode men at checken evt er forældet.

  Men jeg er virkelig forarget over banken. Jeg har aldrig prøvet noget lign. Oven i det så er konsulenten som ringer til mig fra banken mega flabet. Hvilket vare gør mig så sur!

  Selvfølgelig vil jeg betale tilbage hvis der er et problem.

  Men jeg kan ikke lade være med at tænke på om banken virkelig kan opføre sig sådan? Og efter 2 måneder bare hæve pengene som faktisk er brugt og tørre alt af på mig ved at lave et overtræk på beløbet!??

  Håber at nogen af jer har styr på det.
  På forhånd tak.

  #211820
  morsdrengForfatter

  Her er checklovens § 32 med noter

  Trassenten = den der har udstedt checken. Trassatbanken = den bank som checken er trukket på/hvis navn er trykt på blanketten

  § 32 Har trassenten meddelt trassatbanken, at han tilbagekalder 53) checken, er banken ikke, hvis ikke andet følger af § 25, berettiget til at indfri checken.

  Stk.2. Når checken ikke er tilbagekaldt, kan trassatbanken indløse den selv efter forevisningsfristens udløb.

  Noter

  53) Om tilbagekaldelse (kontramandering) i almindelighed se Goeskjær og Schaumburg-Müller TfR 1988 108 ff., Bankretlige emner 190 ff. og Theilgaard 68 ff.
  Tilbagekaldelsen er et påbud, som får virkning, når det kommer frem. Den skal rettes til den filial eller afdeling, hvorpå checken er trukket, jf. Lyngsø 155, Theilgaard 68 ff. og U 1961 642 Ø.

  En banknoteret check kan ikke tilbagekaldes af trassenten inden for forevisningsfristen.

  Tilbagekaldelsen skal være kommet frem, inden indløsningen. Se herom U 1982 922 Ø (en check trukket på udstederens kassekredit i en af trassatbankens filialer blev af modtagerens sparekasse indleveret til trassatbanken. Her blev checken den 18. december ved central edb-bogføring debiteret kassekreditkontoen. En bogføringsjournal angående debitering blev afleveret i den nævnte filial den 19. december. Checken ansås for indfriet, og kunne derfor ikke tilbagekaldes ved udstederens betalingsstandsning, som ligeledes indtraf den 19. december) og U 1975 620 S (D havde den 22. januar udstedt en check til A. Checken blev den 23. januar endosseret af A og dennes advokat, der indsatte den på sin klientkonto. Her blev den centralt edb-behandlet og bogført den 24. januar. Den 25. januar før åbningstid tilbagekaldte D checken. Da der dengang endnu ikke var foretaget nogen prøvelse af checken, kunne den ikke anses for indløst, og tilbagekaldelsen var derfor rettidig). Om Pengeinstitutankenævnspraksis henvises til Bankretlige emner 190 ff. og Theilgaard 68 ff.

  Tilbagekaldelsen har alene den virkning, at trassatbanken bliver uberettiget til at indfri checken. Tilbagekaldelsen kan således være uberettiget i forhold til modtager, jf. som eksempel herpå U 1963 630 V (en sælger anmodede køber om forskud, idet han oplyste, at han havde udstedt dækningsløse checks på konto hos B. Køber udstedte en check til B trukket på konto i S og bekræftede over for B, at der var penge undervejs. Checken blev tilbagekaldt inden bogføringen hos S, hvilket fandtes uberettiget i forhold til B, der havde disponeret i tillid til, at checken blev honoreret

  #211822
  HalliHalloForfatter

  Du skriver at checken er spærret, men forekommer da mærkeligt, når du har haft rådighed over pengene i 2 måneder, og man kan da ikke spærre med tilbagevirkende kraft efter min opfattelse.

  Jeg tror bare du skal bede om at få pengene overført til din konto igen, og at resten i givet fald er et mellemværende mellem dig og chekcudstederen.

  Gør de ikke det skal du klage af de velkendte kanaler.

  Få nu en god snak med Dong, der kan oplyse hvad der nøjagtigt er sket med checken og din konto i øvrigt, og det samme gælder også med din bank.

  #211836
  NNSSForfatter

  De sagde at de først nu har fået oplyst at checken er spærret.

  Jeg spurgte om de ikke tjekker sådan noget før de sætter pengene ind? Til det svarede han bare: Næææh.

  Undrer mig over at man kan lade nogen bruge af pengene i 2 måneder og derefter sige hov de var der sgu alligevel ikke til at bruge af.

  Synes det er meget uansvarligt! Har aldrig prøvet noget lign.

  Hvem skal man evt klage til?
  For han mente ihvertfald at det var mit problem. Han sagde faktisk direkte at han var ligeglad med “alt andet” og egentlig kun var interesseret i at vide hvornår jeg ville dække overtrækket der var kommet pga checken?!!

  Nu håber jeg jo at Dong går styr på sine ting og ellers må jeg jo selvfølgelig finde ud af noget selv.

  Men jeg kunne godt tænke mig at vide om banken virkelig kan opføre sig sådan? Og bagefter endda snakke flabet og smide vilden videre til kunderne??
  For hvis de er galt på den vil jeg da ihvertfald give dem en ordentlig skideballe!! For at lave sådan en fejl og ikke mindst for at opføre sig sådan som han gjorde oveni!

  #211840
  HalliHalloForfatter

  Bare rolig nu, sagen ordner sig jo nok.

  Ring nu til Dong her til morgen for at høre hvad der er op og ned vedr. checken og din konto hos dem.

  Undrer mig at du ikke rigtig ved om du har noget til gode, for hvis man får så mange penge retur, så
  burde man da vide det, ligesom en opgørelse er fremsendt, hvor beregningen fremgår.

  Men en check der trukket på Dongs bank for 2 måneder siden kan ikke senere tilbageføres med den begrundelse af
  den er spærret. Nu er jeg ikke helt sikker, men næsten, da der stort set ikke er checks i omløb nu omdage, da alt som bekendt går via betalingsservice.

  Klag derfor først til banken og evt. derefter til pengeinstitutankenævnet.

  Held og lykke!

  #211892
  HalliHalloForfatter

  Er der noget nyt i din sag? Det kunne da være interessant at høre hvad Dong har at sige!

  #211896
  NNSSForfatter

  Dong sender en ny check.
  Men banken ville ikke tage ansvar for eller hjælpe med noget.
  Så indtil checken bliver indløst på ny skal kontoen bare stå i overtræk.

  #211906
  morsdrengForfatter

  Du har oplyst, at en check som du har fået fra DONG, er blevet hævet igen på din konto efter 2 måneders forløb, med den forklaring, at checken er tilbagekaldt/kontramanderet.

  DONG kan kun tilbagekalde/kontramandere din check INDEN den er blevet indløst. Så enten har betrukne bank/DONG´s bank syltet tilbagekaldelse i 2 måneder, inden den returnerer checken til dit pengeinstitut, eller også er returneringen sket 2 måneder efter indløsningen. I begge tilfælde, er returneringen næppe i overensstemmelse med checklovens regler.

  Nu oplyser du, at DONG vil sende dig en ny check.

  Men hvad er forklaringen på hele misæren?

  #211918
  NNSSForfatter

  Dong havde spærret checken fordi beløbet var forkert. De har nu sendt en check med det korrekte beløb.

  Hvad de 2 banker har haft gang i siden det har taget dem 2 måneder ved jeg stadig ikke?

  De sagde at checken åbenbart slet ikke var blevet indløst i den anden bank endnu. Dvs at de havde slet ikke hævet pengene på DONG’s konto endnu.

  Min bank havde bare sat pengene ind. Og derefter har det taget de 2 banker indbyrdes 2 måneder at finde ud af at checken var spærret.

  Hvorfor kunne de ikke svare på.

  #211922
  morsdrengForfatter

  Forklaringen om, at beløbet på checken er forkert og at checken endnu ikke er blevet hævet på DONG´s konto lyder mærkeligt.

  Hvis udsteder ønsker at tilbagekalde en check fordi den lyder på et forkert beløb, skal det ske INDEN checken er blevet indløst og ikke først næsten 60 dage efter udstedelsen/checkens indløsning. Dette vil man næppe gøre uden først at orientere checkens modtager om det forkerte beløb.

  Hvis en check ikke indløses, har checkudsteder naturligvis et “overskud” i sit regnskab som han først kan tilbageføre/tage til indtægt igen, når checken er tilbagekaldt/kontramanderet. Derfor vil de fleste virksomheder kontakte deres bank og tilbagekalde en ikke indløst check, når der er gået 2-3 måneder fra checkens udstedelse.

  Men begge forklaringer kan næppe være rigtige.

  Hvis checken er tilbagekaldt fordi den endnu ikke er hævet på DONG´s konto, rejser det et nyt spørgsmål. Når pengene ER indsat på din konto, vil dit pengeinstitut, eller en anden aktør i forbindelse med checkens clearing, naturligvis have en difference svarende til det checkbeløb som du har modtaget, men som ikke er blevet betalt af DONG´s bank. Hvis et pengeinstitut har en difference på ca. 20.000 kr. vil man naturligvis forsøge at finde differencen inden man går hjem om aftenen, senest dagen efter. Men at en difference på ca. 20.000 kr. IKKE er blevet fundet efter næsten 2 måneder forløb, lyder usandsynligt.

  Så de forklaringer du har fået rejser flere spørgsmål end de besvarer.

  #211924
  NNSSForfatter

  Du har helt ret. Jeg er selv helt forvirret over hændelses forløbet og deres forklaringer.

  Men ingen har tilsyneladende lyst til at tage ansvar for noget. Nok derfor de usandsynlige forklaringer.

  dong siger dog at de har spærret checken pga det ukorrekte beløb. Dette er ikke sket nu, men for et stykke tid siden. ( tænkte ikke på at spørge om det var før eller efter jeg havde indløst checken. Hos min bank.

  Og min bank sagde at når de modtager en check sætter de pengene ind, men hvis der så senere skulle være et problem med at indløse checken hos udstederens bank hæver de beløbet igen.

  Så det er vel det der er sket.

  Men at det har taget 2 måneder er jeg meget målløs over.

  Især fordi at jeg fremover vil gå og tænke på om alt nu er ok næste fang jeg evt skal indsætte en check.

  Jeg mener ikke at danske bank indsætter pengene før det hele er clearet (såfremt det ikke er en udenlandsk check) lige nu har har jeg Nordea. De kører åbenbart med andre regler?

  Men jeg tænker lidt at hvis de ikke clearer checken inden pengene er til rådighed, hvorfor tager det så flere dage før pengene bliver sat ind på ens konto?

  #211942
  HalliHalloForfatter

  Der er sgu noget der ikke stemmer i det her indlæg, men vi må jo tro på at du er kunde i Ebberød Bank.

  Undrer mig også at du skrev, at du løbende havde brugt af pengene og at banken var flabet over for dig,
  ligesom det forekommer mig at være et ret stort beløb, var det ikke 20.000 kr., du skulle have tilbage.
  Det må da være et større foretagende, der bruger så meget energi og så pludselig ikke gør det mere og over
  skal have overskuddet tilbage.

  Jeg håber ikke du får problemer med den nye check, men hvorfor kan Dong ikke bare overføre pengene til din
  bankkonto?

  #211952
  NNSSForfatter

  Hvor får du Ebberød bank fra?

  Og ja jeg har brugt af pengene over 2 måneder. For de var jo blevet sat ind på min konto. Om de nogensinde er blevet bogført hos DONG’s bank ved jeg ikke.

  Jeg forstår ikke hvad der er så svært at forstå i det? Har forklaret det flere gange nu.

  Ja det lyder underligt… Men det er jo lige netop derfor jeg skrev herinde. Nemlig fordi jeg selv er forvirret og havde evt håbet på hjælp eller svar fra nogen som havde bedre styr på tingene.

  Beløbet er bla noget depositum som er blevet tilbage betalt til os. Derfor så højt.

  Hvad du prøver at hentydede til forstår jeg ikke?

  #211954
  NNSSForfatter

  Og det med at banken var flabet bil jeg gerne lige uddybe.

  De var flabet da de ringede mht overtrækket.

  De hævede penge igen på min konto. Jeg ringer til banken. De siger at det evt er en check jeg har udskrevet. Jeg forklarer at jeg ikke engang has et check hæfte. Han siger at han undersøger sagen og vender tilbage. Så langt så godt.

  2-3 dage ringer de til mig fra banken og siger at overtrækket skyldes den check jeg havde indløst. Jeg bliver ret chokeret… Netop fordi det er så længe siden jeg havde indløst den check. Jeg spørger ind til tingene. Og så siger konsulenten at han jo faktisk kun ringer for at spørge hvornår jeg har tænkt mig at dække overtrækket. Og alt det andet er han jo lidt ligeglad med.

  Jeg synes ihvertfald at det er flabet at opføre sig sådan når det taget dem 2 måneder efter at de har sat pengene ind på min konto at finde ud af at checken er spærret.

  Der var intet vi beklager eller nogen forklaring på noget.

  Og når jeg spørger om de ikke tjekker sådan noget så siger han bare: nææh.

  Det er ret uprofessionelt at opføre sig sådan mener jeg ihvertfald.

  En forklaring eller evt undskyldning ville have været på sin plads efter min mening.

  Jeg var så forvirret og chokeret over banken at jeg faktisk slet ikke vidste hvad jeg skulle sige under det første tlf opkald.

  Hvis derinde havde været sådan med checken havde jeg nok ikke taget en sådan en samtale så tungt. Men ovenpå alt det andet så var det bare for meget for mig.

  Og det kan være at der er noget jeg ikke forstår i jeres indkæg. Men så må I meget gerne skære det ud i pap for mig. For som sagt har jeg sket ikke styr på det. Og hvis der er noget i undrer jer over må i gerne spørge om det rent ud. Så vil jeg meget gerne svare på det.

  Jeg vil ringe til både Nordea og danke bank samt Dong endnu engang her på mandag og kræve en forklaring.

  For når folk tror at det er min historie der er noget galt med må det jo være en ret stir fejl!

  Jeg har bare tænkt at Dong skriver check. De spærer pga forkert beløb. Jeg indløser. Banken sætter pengene ind uden at tjekke efter. Nordea sender check videre. Udsteder bank siger den er spærret. Nordea hæver pengene igen.

  At det tager 2 måneder er usædvanligt. Men jeg tænkte bare at det kunne jo være, hvad ved jeg om det?

  Men hvis det er så vildt at folk ikke engang kan tro på det, så vil jeg fandeme ringe ind og kræve nogle svar!! For de skal ikke opføre sig som de gjorde og bare tørre det hele af på mig, hvis det er deres fejl!!

  #211978
  HalliHalloForfatter

  Ja, prøv at kontakte dem for at høre hvad der op og ned vedr. den check.

  Har du fået en ny? Jeg håber, den går glat igennem denne gang.

  Hvorfor var beløbt på checken forkert, havde de givet dig for lidt?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 25 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.