Udlevering af fortrolige oplysninger

Forside Fora Privatøkonomi Udlevering af fortrolige oplysninger

 • This topic has 9 stemmer and 46 svar.
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 47 i alt)
 • HCL18
  Forfatter
  Indlæg
 • #94471
  HCL18

  Hej alle

  Jeg kan se at der er mange som har en stor viden indenfor bank-verden.

  Derfor vil jeg gerne spørge om det er lovligt at en bank udlevere ens personlige oplysninger sådan som CPR nr., fulde navn og adresse, kredit oplysninger mm.
  Det er i forbindelse med at jeg havde en gæld til Nordjyske Bank for mange års siden, som de nu efter min store overraskelse ikke havde eftergivet, som vi aftale på et møde tilbage i 2003, de mener ikke gælden er forældet da de skulle have sendt 2 stk. påmindelses breve inden 2008 hvor den nye forældelseslov trådte i kræft, som jeg ikke har modtaget.

  De har nu solgt fordringen til et selskab som hedder EOS Danmark A/S med mine fulde oplysninger uden min tilladelse, som jeg er blevet lidt stødt over da de ikke tidligere har forsøgt at inddrive gælden på anden vis, eller kontakte mig vedr. dette.

  Håber på lidt god saglig rådgivning, på forhånd tak;-)

  #209832
  morsdreng

  Som svar på dit ovennævnte spørgsmål kan oplyses

  at en bank som udgangspunkt har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, og derfor ikke uden videre kan udlevere dine oplysninger til 3. mand. Men se nedenfor.

  at du ikke kan forlange at en bank eftergiver de penge de har til gode hos dig. Kravet kan kun forsvinde ved at du betaler, får en anden aftale med banken, fordi kravet er forældet eller fordi banken af en eller anden grund opgiver at inddrive kravet.

  at din gæld til banken tidligere i praksis aldrig blev forældet, da den var underlagt en 20 årig forældelse, der alene kunne afbrydes ved en påmindelse fra bankens side, hvorefter der løb en ny 20 årig forældelse o.s.v.

  at der fra 1.1.2008 er indført nye forældelsesregler, hvorefter gæld til Pengeinstitutter forældes efter 10 år, mens forældelsen kun kan afbrydes ved din anerkendelse af gælden, f.eks. ved underskrift på et frivilligt forlig eller ved indbringelse af sagen for fogedretten eller ved udtagelse af stævning imod dig. Det sidste vil kun ske, hvis pengeinstituttet ikke har et underskrevet gældsbrev, dvs. hvis gælden stammer fra overtræk, kassekredit eller byggelån.

  at særlige overgangsregler i forbindelse med overgangen til de nye forældelsesregler betyder, at en afbrydelse der er sket efter de gamle regler – dvs. en påmindelse inden den 31.12.2007 – også gælder efter den 1.1.2011 hvor de særlige overgangsregler ophørte. I klart sprog betyder dette, at har banken sendt dig en påmindelse i 2007, forældes din gæld først 10 år senere i 2017.

  at et pengeinstitut – selv om de har tavshedspligt – naturligvis godt kan bede andre, f.eks. et inkasso- eller advokatfirma om at inkasserede tilgodehavendet for dem, ligesom de også kan sælge deres tilgodehavende hos dig til 3 mand. Den pågældende der køber fordringen vil naturligvis også være bundet af tavshedspligt, ligesom et PI aldrig vil kunne få godkendt, at deres fordringer overdrages til “folk med rygmærker”.

  Så konklusionen er, at din gæld endnu ikke er forældet og at banken er berettiget til sælge sit krav imod dig til 3 mand eller anmode 3. mand om at inkassere kravet, men du vil ikke kunne stilles ringere, end hvis gælden fortsat var til det pågældende PI.

  #209834
  HCL18

  Takker for det gode og uddybende svar

  Som en lille opfølgning, er det at have tavshedspligt vel det at man ikke må videre give fortrolige oplysninger ej heller ved salg til 3. mand, som hvad jeg kan forstå er kernen ved tavshedspligt.

  Som jeg kan læse mig frem til, så ligger der en dom fra Finanstilsynet som er stadfastet af Erhvervsankenævnet i 2004, at et pengeinstitut ikke må videre give fortrolige oplysninger uden samtykke, eller har regler ændret sig siden hen…?

  #209836
  morsdreng

  Jeg kan supplerende oplyse, at jeg er bekendt med, at et datterselskab af det nu hedengangne EBH inden finanskrisen opkøbte fordringer fra banken, ligesom firmaet Lindorff på nettet oplyser, at de har overtaget pengeinstitutfordringer fra Finansiel Stabilitet.

  Dette vil IKKE være muligt, hvis sælger ikke kan oplyse om skyldners navn, adresse og cpr-nummer, der i øvrigt også vil fremgå af det fysiske gældsbrev, der er en forudsætning for at kravet f.eks. kan indbringes for fogedretten. Men som oplyst i mit tidligere indlæg, kan et PI ikke overgive sagen til inkasso hos eller sælge den til hvem som helst.

  Jeg har ikke “boget” sagen yderligere – hvilket også falder udenfor dette forum – men vil mene, at det er ok, hvordan kan Finansiel Stabilitet ellers sælge tilgodehavender som de har overtaget fra konkursramte banker til Lindorff?

  Hvis du vil forfølge sagen yderligere, er mit råd, at du kontakter det pengeinstitut som du oprindeligt skyldte pengene og beder dem oplyse dig om, på hvilket retsligt grundlag fordringen mod dig er overdraget til en 3. mand.

  #209838
  HCL18

  Takker for INFO.

  Har prøvet og kontakte banken flere gange for at få forklaring men uden svar.

  Så jeg føler mig “kørt over” af banken når nu de ikke besvare deres henvendelser og selskabet som de har solgt fordringen til uden min sammentykke fortsætter deres inddrivelse.

  Ud over det at de har udleveret fortrolige oplysninger, forlægger der også det at der har været afholdt et møde tilbage i 2003, hvor bankdirektøren meddelte at de ikke ville forfølge deres tilgodehavende og dertil er deres opgørelse af gælden ikke korrekt.

  Så som den lille mand, er det svært at kæmpe mod en stor finansiel organisation, det er meget frustrerende…

  For mig at se er det misbrug af kundeoplysninger for at sælge et produkt uden rettigheder

  #209840
  morsdreng

  Hvis banken ikke vil besvare din henvendelser, kan du anmode inkassofirmaet om at oplyse dig om det retslige grundlag for deres overtagelse af fordringen. Alternativt kan du indbringe sagen for Finanstilsynet for at få afklaret, om Erhvervsankenævnets afgørelse af 18.2.2005 om, at en bank ikke uden kundens accept må videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med salg af en fordring fortsat er gældende.

  Hvis videregivelse af oplysninger kun må ske med kundens accept, bliver det efter min mening svært til umuligt for Finansiel Stabilitet – og pengeinstitutter – at overdrage deres fordringer til Lindorff. Pressemeddelelsen på Lindorffs hjemmeside om overlevering af fordringerne fra Finansiel Stabilitet oplyser kun, at kundernes vil blive orienteret i forbindelse med overleveringen.

  Hvis du mener, at bankdirektørens oplysning om, at man ikke vil forfølge tilgodehavende betyder, at banken dermed også har givet afkald på deres tilgodehavendet hos dig, burde du have afkrævet banken en skriftlig erklæring om, at du ikke længere skyldte dem penge, en såkaldt saldokvittering, ligesom du straks burde have reageret, da du modtog de 2 påmindelser. Om du kan bevise din påstand nu mere end 10 år senere, må du drøfte med en lokal advokat.

  #209846
  HCL18

  Kunne det være at der er andre forhold som gør sig gældende når nu det drejer sig om konkursbo, når nu Finansiel Stabilitet kan sælge deres fordringer til andre, der er heller ingen hindring i dette hvis oplysningerne er offentlig gjort, evt. hvis det har været i fogedretten…?

  #209848
  morsdreng

  At skyldner har været i fogedretten, eller at gælden på anden vis er blevet offentlig kendt, f.eks. pga. af en dom, er en betingelse for at banken pga. deres tavshedspligt kan indberette en kunde/skyldner til RKI, men er uden betydning ved salg af fordringer.

  Lindorff oplyser på deres hjemmeside, at de opkøber krav fra banker/pengeinstitutter, så det drejer sig ikke kun om gæld fra konkursramte PI opkøbt fra Finansiel Stabilitet. Min teori er, at forudgående indhentelse af skyldners accept på, at hans fortrolige oplysninger må videregives til en køber af fordringen, i realiteten gør det umuligt at handle bankfordringer, hvorfor jeg tvivler på, at dette sker. Men jeg ved det som sagt ikke.

  Umiddelbart ser det ikke ud til, at spørgsmålet har været forelagt for Finanstilsynet, efter den afgørelse fra Erhvervsankenævnet som du henviser til. Men som oplyst, er der grænser for hvor dybt jeg kan gå ind i sagen på dette forum.

  Så jeg holder fast i mit tidligere råd til dig. Kontakt banken eller inkassofirmaet, gør dem opmærksom på afgørelsen fra 2004 og bed dem oplyse, på hvilket grundlag de har modtaget dine fortrolige oplysninger, når det iflg. afgørelsen ikke bør kunne ske. Alternativt indbring sagen for Finanstilsynet. Er du ikke selv i stand til at skrive til bank/inkassofirmaet kan de bede den advokat herom, som du alligevel skal kontakte vedrørende bankens afkald på at ville inddrive fordringen. Fsv. angår banken bør du skrive til deres Klageansvarlige, hvilket du bør kunne finde mere om på bankens hjemmeside..

  #209854
  HalliHallo

  Hvad er problemet egentlig?

  Har du da noget at skjule siden andre ikke må få dine oplysninger?

  I denne her sag er der jo ingen tvivl om at der ikke er nogen, der har gjort sig skyldig i at videregive dit CPR.NR. og adresse.

  Spørgsmålet bliver i øvrigt stillet igen og igen herinde i forskellige versioner.

  #209888
  HCL18

  Problemet er at en bank har videre givet fortrolige oplysninger som de ikke har ret til efter min mening.

  Hvor samme spørgsmål går igen i andre debatter ved jeg ikke, men vil meget gerne henvises!

  #213934
  HCL18

  Til alle som måtte være interresseret så her er afgørelsen fra Finanstilsynet:

  Link: https://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Reaktioner/2015/Afgoerelse-paabud-060515.aspx

  #213942
  test

  Interessant. Men er du så begyndte at betale af?

  #213944
  HCL18

  Det burde ikke være nødvendigt, da jeg havde en aftale med banken om at de ikke ville forfølge sagen yderligere tilbage i 2003.
  Den fik jeg desværre aldrig på skrift, men kun mundtligt under et møde, heldigvis var der 4 vidner til mødet.
  Men det er ikke nemt når de har overdraget alt til et inkasso virksomhed.

  Det interessante i denne afgørelse er at det er stort set umuligt for en inkassovirksomhed at indrive for andre finansielle virksomheder, samtidig med de køber fordringer, da de 2 ting ikke kan adskilles.

  #213948
  test

  Men afgørelse har da intet at gøre med din gæld. Den består da fuldstændigt uanfægtet så vidt jeg kan forstå.

  #213950
  HCL18

  Som det fremgår at indlæggets overskrift, drejer det sig om udlevering af fortrolig oplysninger, som banken hid til har benægtet, har fundet sted…

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 47 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.