Mine forældre vil gerne give mig pant i deres hus

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 34 i alt)
 • Indlæg
 • #208110
  AnonymForfatter

  Hallihallo > hvis du ikke kan få fat i din advokat på 24 timer, så må du være langt nede på hans/hendes liste.

  Har før ringet min advokat op og fået ordnet papirarbejde samme dag (Det sku da nærmest kun være en søndag man ikke blev ekspederet hurtigt og det er kun fordi at man ikke vil forstyrre)

  #208118
  HalliHalloForfatter

  Ja MolanJ, gode kunder kan velsagtens få hurtig kontakt til en advokat, men har ikke indtrykket af at spørgeren er en af dem.

  Har i øvrigt ikke lyst til at diskutere med “morsdreng”, men vil blot endnu engang påpege, at man ikke ukritisk bør rådgive til en tinglysning endsige at henvise til en advokat, når der er tale om et familielån, såfremt der ikke er nogen risiko overhovedet, hvilket der ikke er oplyst noget om i nærværende spørgsmål. Så flere tusinde kroner kunne være sparet.

  Kan nogen fortælle mig hvorfor vi ikke må få oplyst prisen på advokatens ydelse, som tilsyneladende kun tager 15 min, iflg. det af “morsdreng” oplyste.

  Ved et ejerpantebrev er man både kreditor og debitor uagtet at man har pantsat det, så spørgerens navn vil ikke fremgå af den elektroniske tingbog. Jeg ved godt at spørger har stillet spørgsmålet direkte til “morsdreng”, så undskyld mange gange at jeg prøver at svare.

  #208120
  morsdrengForfatter

  HalliHallo, når du har så travlt med at opfordre alle andre til at fremlægge dokumentation, så bør du scanne dit kørekort eller pas og lægge det her på siden, så alle kan se hvem du virkelig er. Du foregiver at være det ene og så det andet, i virkeligheden er du en tøsedreng med problemer, der skjuler sig under et alias, ellers opfører man sig ikke som du gør.

  Du aner intet om tinglysning, så lad være med at kaste dig ud i at forsøge at besvare det stillede spørgsmål. Ejerpantebreve over 45 tkr. behøver ikke at blive konverteret til et digitalt pante-brev, men er der nogen der har pant i ejerpantebreve skal dette tinglyses inden september 2014, idet panteretten ellers vil kunne bliver fortrængt af den panthaver der først for tinglyst sin ret.

  HalliHallo, du er en stakkel der har brug for hjælp, siden du opfører dig som du gør.

  #208122
  AnonymForfatter

  morsdreng, Jeg har hørt fra min bankrådgiver, at jeg skal indberette det at jeg overtager pantebrevet til skat, og indskrive de 130.000 i min opgørelse.

  Det store spørgsmål her (som min bankrådgiver ikke kunne svare på) skal indberette dette allerede nu? Eller skal jeg vente til jeg modtager bekræftelse(pantsætningsdokumentet) fra min forældres advokat på den aftale der blev indgået i fredags?

  Jeg som sagt bare lærer, og har ingen forstand på den slags ting, så du må undskyld hvis jeg spørg dumt.

  Som fremt som du siger at min overtagelse af pantebrevet ikke vil blive opdateret på den digitale tinglysning, fordi beløbeet er 45.000. Så er det pantsætningsdokumentet sådan som jeg har forstået det blev udarbejdet hos advokaten i fredags, mit bevis på at pantebrevet på 130.000 er mit?

  p.s. min forældres advokat er på sommerferie ind 1.august, så kan desværre ikke komme til at spørge der 🙁

  #208128
  testForfatter

  tror ikke du skal være super nervøs for at det ikke lige når det i morgen. Mener faktisk kun det er pantebrev hvor der er aftalt renter der skal indberettes.

  Det er der vel ikke her?

  måske bare en ide at send en mail til skat via din “test selv” på skat?

  lad det nu ikke ødelægge din nattesøvn 🙂

  #208130
  AnonymForfatter

  Test, der er ikke aftalt renter nej.

  #208132
  morsdrengForfatter

  AlphaMale enten har du eller din bankrådgiver fuldstændig misforstået hvad sagen drejer sig om. Der er nemlig tale om 2 forskellige forhold:

  1. dit udlån af 130.000 kr. til dine forældre. Hvis lånet er rentefrit er det SKAT uvedkommende og du skal i så fald intet foretage dig overfor SKAT. Men du bør få undersøgt, om gældsbrevet opfylder betingelserne for et rentefrit familielån, dvs. det skal kunne kræves indfriet af dig/ kreditor uden varsel. Lånet skal kun medtages på din og dine forældres selvangivelse hvis der modtages/betales rente.

  2. det forhold, at du nu modtager sikkerhed i et ejerpantebrev på 130.000 kr. i dine forældres ejendom for dit udlån til forældrene, er under alle omstændigheder SKAT fuldstændig uvedkommende. Pantsætningsdokumentet beviser, at du har fået sikkerhed i ejerpantebrevet, men det betyder IKKE, at pantebrevet er dit, der er forskel på overdragelse til sikkerhed og til eje, men det skal tinglyses, at du har fået sikkerhed/pant i ejerpantebrevet og det vil derfor også komme til at fremgå af tingbogen.

  Jeg synes at du skal undlade at stille flere spørgsmål på dette forum, for som du både selv siger og som det også fremgår, er du uden nærmere kendskab til området, og i så fald det er svært/ umuligt her at forklare dig, hvordan det hele hænger sammen. Så tag og snak med advokaten, når han er tilbage fra ferie, idet du i så fald kan få et samlet svar på alle dine spørgsmål.

  Så du skal INTET foretaget dig her og nu, men afvente at advokaten har forklaret dig hvordan det hele hænger sammen.

  #208148
  HalliHalloForfatter

  AlpaMale: Kan du så heller ikke oplyse noget om hvilken bank, der har oplyst at du skal indberette ejerpantebrevet til skat?

  Hvad din advokatydelse står dig i kunne nogle brugere måske også have interesse i at vide?

  Jeg undrer stadig over, at du troede, jfr. dit startindlæg, at du skulle skaffe 130.000 kr. som deltidsansat for at få ejerpantebrevet udover det lån du har ydet farmand på samme beløb. Du har trodsalt været med herinde siden den 12.1.2011 og har skrevet hele 94 indlæg.

  #208154
  morsdrengForfatter

  Mon ikke også nogle brugere også har interesse i at vide hvem der gemmer sig bag HalliHallo?

  I øvrigt kan man undre sig over HalliHallo´s 2752 indlæg, som IKKE har tjent noget som helst anbefalelsesværdigt formål.

  #208156
  MichaelForfatter

  Glem nu HalloHalli og hans trollen. Bare ignorér alle hans indlæg. Hvis du vil vide hvem der gemmer sig bag det famøse nick så har han jo selv oplyst det for længe siden:

  http://www.mybanker.dk/debat/privatoekonomi/5038-hvad-laver-i-til-hverdag

  Som du kan læse i tråden er der tale om en kontanthjælpsmodtager.

  Det bedste alle herinde kan gøre er ganske enkelt at lade de daglige provokationer fra HH passere forbi ubemærket.

  #208162
  morsdrengForfatter

  Er du så naiv at du tror, at HH virkelig har oplyst sandheden, når han angiver, at han er kontant hjælpsmodtager?

  Jeg kan ikke se, at man skal lade typer som HH fortsætte deres misbrug af dette forum, i sidste ende er det en falliterklæring – også fra Mybankers side – at man lader ham fortsætte med de provokative og værdiløse indlæg.

  #208166
  testForfatter

  Bortset fra det, så et kort øjeblik tilbage til emnet i tråden.

  Nu er kravet mod forældrene så sikret mod andre kreditorer vel og mærket hvis huset er mere værd ind summen af pantne. Det er vel rigtigt forstået.?

  Men kan spørgeren ikke bringes i en situation hvor denne kunne tvinges til at sælge pantebrevet til tredje part for f.eks at få adgang til bistandshjælp?

  #208172
  morsdrengForfatter

  Udover tinglysningen af selve ejerpantebrevet, skal der efter overgangen til den digitale ting lysning også ske en tinglysning af panthaverens underpanteret i pantebrevet. Så hvis både ejer pantebrevet og underpantet i dette er tinglyst, er spørgerens sikkerhed for sit udlån beskyttet mod aftaleerhververe og kreditorer – uanset pantets prioritetsmæssige placering i ejendommen.

  At spørgeren/långiver har fået sikkerhed for sit tilgodehavende er UDEN betydning for dennes adgang til at modtage kontanthjælp, Og i øvrigt er et salg UDEN betydning, da långiveren blot ombytter et aktiv i form af pantebrevet med et andet – salgsprisen.

  Derimod vil spørgerens formue i form af dennes tilgodehavendet mod forældrene have betydning for hans adgang til kontanthjælp. En formue på over 10.000 kr. er nok til at afskære en enlig person fra kontanthjælp. Også her er et salg uden betydning, da der herved blot sker en ombytning af formuen/aktivet. Først når formuen/aktivet er forbrugt, vil den pågældende være berettiget til kontanthjælp.

  Der er tale om 2 forhold, udlånet til forældrene og den senere modtagne sikkerhed i form af et allerede eksisterende og tinglyst ejerpantebrev.

  #208178
  testForfatter

  Så kravet er sikret uanset om salget indbringer mindre ind summen af pantene?

  Og man kan ikke tvinges til at sælge pantebrevet før man kan få kontant hjælp?

  #208180
  AnonymForfatter

  Har indgået en skriftlig aftale med mor og far om de afdrager 1300 om måneden til mig hver den første i måneden.

  Jeg vil bare gerne lige være sikker på noget. Skal min besiddelse af pantebrevet oplyses af mig til skat? Jeg ved godt jeg kan spørge skat, men de tager 100 år at komme igennem til over telefonen.

  Hvad med aftalen vi har indgået skal de 1300 kr hver. Måned indberettes til skat?

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 34 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.