Gældssanering

 • This topic has 9 stemmer and 36 svar.
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 37 i alt)
 • Indlæg
 • #206230
  Habermas

  Jeg behandler gældssaneringssager i mit job, og min vurdering er, at hun med stor sandsynlighed vil kunne få indledt en gældssaneringssag ved skifteretten. Det er dog ikke ensbetydende med, at der afsiges kendelse om gældssanering.

  Som det tidligere er nævnt i forskellige svar, så er det helt afgørende, at der ikke foreligger nogen uafklarede forhold for din veninde. Det være sig økonomisk (der skal være en fast indtægt på basis af en fuldtidsstilling). Såfremt hun eksempelvis arbejder deltid vil afdragsperioden typisk blive forlænget tilsvarende fra f.eks. 5 til 7 år som kompensation. Desuden skal ansøgers boligforhold være afklarede, dvs. hun skal have en fast bopæl.

  Hun skal i en rasende fart se at få ændret sin forskudsopgørelse hos SKAT. Det er ulovligt, bevidst og systematisk at oparbejde gæld til det offentlige, og i tilfælde af, at retten kan konstatere, at dette er sket vil sagen blive afvist.

  Desuden skal hun være opmærksom på, at såfremt hun har betalt ind til pensionsordninger kan disse kræves tilbagekøbt og pengene fordelt blandt kreditorerne. Disse kan dog ikke kræves tilbagekøbt, såfremt det er sket i forbindelse med et ansættelsesforhold, hvor pensionsordningen har været obligatorisk.

  Mht. til gælden til moderen, så er det, som flere andre skriver, ganske rigtigt, at moderens penge formentligt vil være tabt. Det er ikke tilladt at forfordele nogen kreditorer, og derfor vil det ikke være en mulighed at holde denne gæld uden for gældssaneringen. Det står selvfølgelig din veninde frit for, efter at gældssaneringen er gennemført og de 5 års afdragsperiode er udløbet, at fortsætte med at afdrage til sin mor, sådan at moderen måske i sidste ende kan få sine penge. Dette kan dog først gøres til den tid, hvor gældssaneringen er slut (og opfyldt).

  Håber dette kunne bruges.

  Men altså, lad nu være med at spilde tiden mere. Få søgt om gældssanering i en fart. Skemaet kan downloades her: http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/blanketter/gaeldsanering.pdf

  Hvis hun bor i Københavns Kommune vil det være Sø- og Handelsrettens skifteret der skal ansøges ved. Husk der skal vedlægges årsopgørelser for de seneste 3 år, forskudsopgørelser for de seneste 2 år og de 3 seneste lønsedler. Desuden skal der oplyses navne og adresser på samtlige kreditorer samt skyldige beløb.

  Det er ikke rocket science, så få det nu gjort – jo før jo bedre!!

  #206234
  Anonym

  Hvis du have læst de tidligere indlæg havde du set, at moderen angiveligt IKKE kan tåle at miste sit tilgodehavende, og alene af denne grund er gældssanering ikke mulig, selv om den utvivlsomt vil være eneste løsning på skyldners samlede gældsproblemer.

  #206236
  test

  http://www.advokatsamfundet.dk/BrugForAdvokat/Priser/RetshjaelpOgFriProces.aspx

  Her kan man se en forklaring til den retshjælp man kan få.

  Hvad moderen tjener ved vi ikke men det er faktisk ligegyldigt.

  #206242
  HalliHallo

  Begynder I nu at diskutere dette spørgsmål igen, selvom Anders And formentlig for længst har været i retten med pigen og fået bevilget gældssanering eller i hvert fald er godt på vej?

  I kan gætte jer til mange ting, men alt om gældssanering kan læses på domstole.dk

  #206280
  Habermas

  HalliHallo du er simpelthen hele tiden så bedrevidende, og her udtaler du dig uden at ane hvad du taler om. Men ifølge dig selv så ved du åbenbart alt om alt. Så vidt jeg kan se, så har Anders And startet tråden den 26. marts 2014. I dag har vi den 10. april 2014. Ingen får indledt – og da slet ikke bevilliget – en gældssanering på 14 dage, fra man søger til man indkaldes til møde i Skifteretten går der mange måneder. Hertil kan du lægge en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4-6 måneder, så jeg har altså stadig mulighed for at give Anders And nogle råd med på vejen.

  Desuden kan alt om gældssanering ikke læses på domstol.dk. Det kan læses i konkursloven og i bekendtgørelse om gældssanering. Loven og reglerne er naturligvis noget mere nuancerede end de få oplysninger domstol.dk kommer med og det er op til retten hvordan reglerne skal fortolkes i hver enkelt sag. Alting er ikke så firkantet som du gerne vil gøre det til…. Slet ikke jura.

  #206312
  HalliHallo

  Habermas, love og regler er nærsten aldrig nuancerede, du skriver det modsatte.

  Endvidere er der ikke meget jura i en simpel gældssaneringssag, og behandles ofte af HK-personale.

  F.eks mente Metais tidligere, at folkepensionister ikke kunne nøjes med at betale over en 3-årigperiode, dette fremgår hverken af loven eller på domstol.dk, men der skal man ind i retspraksis for at finde sådan en spidsfindighed.

  Hvad vil der ske i den her sag, hvis den enlige mor bare betaler sin mor ud i de næste par år og glemmer de øvrige kreditorer?

  Jeg kender mange, der skylder formuer væk, men ikke har råd til en gældssanering og nogen kan måske heller ikke se fidusen, når kreditorerne alligevel ikke kan kræve løntilbageholdelse!

  #206316
  Habermas

  Nu må du altså stoppe Hallihallo. En gældssaneringssag behandles ikke af HK personale, men af en medhjælper som er udpeger af skifteretten – altså en advokat. At denne så formentligt har en sagsbehandler til at lave det praktiske er en anden sag, men det er måske det du kalder HK personale.

  Bottom line er, at Anders Ands veninde vil kunne søge gældssanering og formentligt få en sag indledt. Hvis der afsiges kendelse om gældssanering vil alle kreditorer naturligvis få den samme dividende – også moderen. Hvad gældssananten vælger at gøre efter udløb af den 5-årige afdragsperiode er udløbet og gældssaneringen er opfyldt står hende frit for. Det blander skifteretten sig ikke i. Hun vil jo også kunne stifte ny gæld igen, ligesom hun vil kunne betale mere til sin mor, hvis hun ønsker det.

  #206318
  Habermas

  Desuden er fortolkningen af love og regler MEGET nuancerede, det vil du kunne læse i blandt andet ‘Konkursloven med kommentarer’. Hvis ikke de var det behøvede vi jo ikke retten til at tage stilling til sagerne. Nu er jeg selv advokat og har været det i 12 år, så belær mig ikke om jura.

  #206366
  HalliHallo

  Habermas: Jeg tror næppe du er advokat, idet hverken din viden eller sprogbrug bærer præg af det, ligesom dygtige abekatter ikke har tid til at besvare den slags spørgsmål herinde. Så den skal du længere ud på landet……

  Retten antager selvfølgelig ikke en advokat/medhjælper, hvis de ud fra ansøgerens afgivne oplysninger kan se, at betingelserne ikke er opfyldt. Og dette beskæftiger rettens dygtige kontorfuldmægtiger eller overassistenter sig naturligvis også med at vurdere, da det som jeg tidligere nævnt ikke kræver megen juridisk viden. Bliver man indkaldt til fogedretten, så er det i stor udstrækning også kontorpersonale, der behandler den slags sager.

  Blot dette til orientering.

  #206374
  Habermas

  Ord er overflødige, Hallihallo, dine indlæg taler for dig selv. Du er kværulerende, uintelligent og bedrevidende. Tvivl du bare på, hvad jeg skriver. Ligesom du altid betvivler, hvad andre skriver. Hvad er din rolle egentligt i et forum som dette, andet end at ødelægge folks indlæg og hænge andre ud som løgnere. Gudfader!! Jeg kender heldigvis sandheden. Du er ganske enkelt ikke værd at diskutere med – du bliver ved til du får det sidste ord!

  P.S. Retten udpeger naturligvis ikke en medhjælper, medmindre der indledes en sag. Det bliver det sidste ord fra mig!

  #206518
  Anonym

  Ja nogle gange får man indtryk af at HalliHallo ved!! alt/ er klogere end alle andre, åbenbart klogere en selv juristerne.
  og at han samtidig ved hvem der er hvad.
  Men vide alt er der vel ingen der kan, ikke engang HalliHallo, så havde han vel været advokat med møderet for højesteret, eller direktør for en af storbankerne -eller hvad?

  #206608
  Anonym

  Der blev henvist til retshjælpen!,
  hvis man nu bor langt udenfor lands lov og ret så er advokatvagten måske mere relevant,
  http://www.advokatvagterne.dk/find-din-advokatvagt

  Altså for en anden gangs skyld, men hvor! godt de alle!! er inde i netop spørgsmålet om gældssanering er måske et åbent spørgsmål.

  #206612
  Michael
  #206614
  Anders And

  Jeg synes, det er synd, hvis denne gode side bruges til at nedgøre hinanden. Hver især svarer ud fra deres formening – så er det op til spørgeren at vurdere om svaret kan passe.
  Selvfølgelig kan man rette på hinandens opfattelser, men gør det på en pæn måde.
  Men uanset – tak for alle sverene.

  #206616
  Michael

  Du har ganske ret AA, men når nu sitet hér åbenlyst hjemsøges af trollen HalloHalli der helt tydeligt KUN har til formål at provokere så går det desværre sådan her.

  Jeg har tidligere anbefalet helt at ignorere alt der kommer fra HH og vil da gerne gentage denne opfordring, men der kommer jo nye debattører til hele tiden og så gentager tingene sig.

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 37 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.