Gældssanering

Forside Fora Privatøkonomi Gældssanering

 • This topic has 9 stemmer and 36 svar.
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 37 i alt)
 • Anders And
  Forfatter
  Indlæg
 • #94211
  Anders And

  En enlig mor med barn på 12 år er havnet i en gæld næsten 2,4 mill kroner som følge af skilsmisser og tvangsauktioner.

  Hendes gæld består i:
  Gæld til kreditforeninger ca. kr. 1.600.000
  Ikano Bank ca. kr. 60.000
  Gæld til sin gamle mor på 75 år ca. kr. 700.000
  Medarbejderlån hos arbejdsgiver ca. kr. 15.000
  Mastercard ca. kr. 30.000
  Leasy og Dong i alt ca.kr. 15.000
  I alt ca. kr. 2.400.000

  Vil hun have mulighed for at søge gældssanering?

  Hendes gamle mor vil ikke kunne bære et tab og ikke har råd til at give hende arveforskud til lånet (hun har flere søskende).

  #205866
  Anonym

  Om hun kan få gældssanering er vist umuligt at svare på. Der er en lang række betingelser som skal være opfyldt. Et sted har jeg set at ca. 10% af dem som søger, får gældssanering. Man må f.eks. ikke have optaget gæld på et tidspunkt hvor det er oplagt at man ikke kan betale den tilbage.

  Prøv at søge på “gældssanering” på Google.

  Man kan vel altid søge om gældssanering – det værste der kan ske, er at man få et afslag fra Skifteretten. Man skal dog selv betale udgifterne til evt. egen advokat (det er ikke et krav at man har en advokat). Der er en række blanketter som skal udfyldes inden mødet i Skifteretten. Manglende eller ufuldstændig udfyldelse kan også medføre afvisning af ansøgningen.

  En gældssanering betyder at alle kreditorer må give afkald på en del af deres tilgodehavende. Det vil så også omfatte moderen. Gældssaneringen forudsætter en periode på 3-7 år hvor man skal betale et nærmere fastsat beløb til kreditorerne. Både periode og beløb fastsættes af Skifteretten. Man må regne med en meget stram økonomi i den periode. Overholder man ikke betingelserne ryger gældssaneringen.

  #205868
  Anonym

  I fortsættelse af det forrige svar kan jeg oplyse, at den altafgørende betingelse for at indlede en gældssaneringssag er, at ansøgers økonomiske forhold er afklarede. Får man kontanthjælp, syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, er under uddannelse eller leder man efter lejlighed, fordi den nuværende er opsagt, er de økonomiske forhold uafklarede, og man kan IKKE indlede en gældssanering før man er kommet i arbejde eller den fremtidige husleje kendes.

  Gældens alder har også stor betydning, især nyere forbrugsgæld taler imod gældssanering, mens gældens alder ikke tillægges betydning, hvis gælden stammer fra ophør som selvstændig, tvangs-auktion og/eller samlivsophævelse. Forbrugsgælden i det aktuelle tilfælde er dog kun på ca. 100 tkr. og vil derfor muligvis ikke blive tillagt betydning – selv hvis den er nyere.

  Hvis jeg var den pågældende, vil jeg især undersøge hvilken konsekvens en evt. gældssanering får for medarbejderlånet hos arbejdsgiver og dermed for ansættelsesforholdet og evt. sørge for, at det lån er fuldt indfriet, INDEN der søges om gældssanering.

  Som det ganske rigtigt er oplyst, omfatter en gældssanering ALLE gældsposter på datoen for gældssaneringens indledning og dermed også gælden til mor. Så hvis moderen ikke kan tåle, at få sit tilgodehavende nedsat til den dividende der skal betales i gældssaneringen og modtage denne som årlig udlodning over de 5 år som en gældssanering typisk strækker sig over, er gældssanering alene af denne grund udelukket.

  Selv om der intet er oplyst om den pågældendes indkomstforhold, har jeg svært ved at se, at en person med en gæld på 2,4 million, hvoraf 700 tkr. er er til mor, nogensinde vil være i stand til at betale blot gælden til sin mor tilbage. Så ret beset, har moderen allerede tabt hovedparten af sine 700 tkr. og hensynet til hende bør ikke være det der afholder skyldner fra at søge offentlig gældssanering.

  #205870
  Anders And

  Pigen er 50 år, bor i lejebolig i Storkøbenhavn til kr. 6000 pr. md. og tjener ca. kr. 32.000 brutto pr. md.

  Ville det mest fornuftige ikke være, at hun afdrager mest muligt til sin arbejdsgiver og sin mor og Dong og får sin mor til at lave testamente til fordel for hendes datter, så kreditorerne ikke vil står på nakken af hinanden, når/hvis moren dør?

  #205872
  Anonym

  Da hun skylder sin mor 700 tkr. er det kun en arv der OVERSTIGER dette beløb der rent faktisk vil blive udbetalt når moderen dør. Men drøft dette med en advokat, det hører IKKE hjemme her.

  Når hun ikke betaler på gælden, vil hun i længden ikke kunne vedblive med at fratrække sine renteudgifter, så det er en god ide, at få ændret forskudsregistreringen så en større restskat kan undgås. De renter som kreditorerne indberetter indtil de fuldstændig stopper med den automatiske renteberegning, vil så i stedet blot udløse en overskydende skat.

  Efter en løselig skatteberegning uden rentefradrag og et rådighedsbeløb som det der accepteres i en gældssanering, vil hun i bedste fald kunne afse omkring 8 tkr. månedlig til betaling af sine kreditorer eller til betaling i en evt. gældssanering, eller et mindre beløb, hvis den oplyste husleje er + forbrug.

  Da alene renten på den samlede gæld løber op i 10 tkr. månedlig, ved en rente på 5% p.a. vil hun IKKE kunne forrente og slet ikke tilbagebetale den samlede gæld på 2,4 mill. Er gælden til moderen uden rente, vil det tage mindst 7 år at tilbagebetale denne.

  Så hvis der ikke skal tages særlige hensyn til moderen, er en gældssanering klart at foretrække, da denne over 5 år giver en løsninger vedrørende den samlede gæld, mens det vil tage mindst 7 år blot at betale gælden til moderens tilbage, og til den tid, vil der stadig være en gæld på 1,7 mill. + påløben uforældet rente til de øvrige kreditorer.

  På denne side kan enhver give dig råd – også dem der savner forudsætningerne herfor – så mit råd er, gå til advokat og få ham til at hjælpe jer videre.

  #205876
  test

  Er flertals endelsen på skilsmisse og tvangsauktion rigtigt?

  http://www.gl.dk.domstol.dk/sagstyper/Skyldnersager/Gaeldssanering/Pages/default.aspx

  http://www.familieadvokaten.dk/emner/6462.html

  Vedr advokat kunne den gratis retshjælp måske være et godt bud

  http://www.retshjaelpen.dk/hvad-kan-vi-hjaelpe-med

  Den ubehagelige sandhed er nok at den gamle mor må se i øjne at de 700.000 kr er tabt

  Alternativ kunne en snak særskilt med kreditforeningen måske være en ide.

  #205904
  HalliHallo

  Ander And, tag dog “pigen” på de 50 år, og evt. hendes gamle mor med ned i retten og få udfyldt et gældsaneringsskema på 4-5 sider om hendes økonomiske forhold.

  Efter nogle uger har retten afgjort om der kan indledes gældssanering eller ej.

  Hvor svært kan det være, ja jeg spørger bare?

  #205912
  Anders And

  1000 tak for jeres gode og omhyggelige svar.

  Jeg vil lige fortælle, at pigen opsøgte gaeld.com ved Maria Berg for at ville søge gældssanering. Før mødet kunne startes, skulle hun betale kr. 1000.

  Hun havde en omhyggelig opstilling af sine kreditorer med sammen med bilag. MB snakkede meget om en- to og flertrinsraketter – uden at fortælle, hvad de skulle bestå af – og vil meget hurtigt have pigen til at underskrive en aftale om en forudbetaling på kr. 5.625 (som hun måtte knække i 3) og efterfølgende en aftale på kr. 37.590 fordelt over 42 måneder med kr. 895 om måneden. Ialt kr. 44.215 Dette skulle finansieres ved, at hun undlod at afdrage på sit Mastercard. Og uden at pigen fik at vide, om der skulle endnu mere til.

  Maria Berg ville opsøge hendes arbejdsgiver for at høre deres holdning. Det fik hun aldrig gjort.

  Hvad hun ville kunne udrette for de mange penge er svært at se, da hendes mor på forhånd har sagt nej til at sælge noget af sin ejendom for at give arveforskud – og ikke ville kunne tåle at skulle være med i en gældssanering, hvilket hun fik at vide på mødet.

  Da pigen ikke kunne overskue situationen – og selv spurgt sin arbejdsgiver og fået negativt svar, ville hun ikke indgå nogen aftale med Maria Berg.

  Efterfølgende fik hun en regning fra Maria Berg på kr. 3.750 som hun efterfølgende har sendt til incasso.

  Det var nok godt, at hun ikke fortsatte.

  På gaeld.com kan man læse betingelserne: http://www.gaeld.com/237/hj%C3%A6lp-hos-gaeld-com

  LØSNINGERS MODELLER:

  Timehonorar:

  1.500 plus moms – opstart min. 3 timer forud.

  Dividende Løsninger:

  Løsningshonraret er indeholdt i husstandsbudgettet og vil derfor IKKE belaste din økonomi men være afstemt med løsningens forudsætninger. Som udgangspunkt 5% – 20% af dividende sum eller opnået reduktion af skylden, betales over 36 – 42 måneder.

  Løsningshonorar ved akkorder:

  Honorarfastansættelsen sker under hensyntagen til arbejdets omfang, sværhedsgrad og beskaffenhed samt med det forbundne ansvar og det under omstændighederne opnåede resultat!
  (Betales som et engangsbeløb).

  Gældssaneringshonorar:

  Individuel vurdering af honorar udfra sagens indhold og sværhedsgrad men iøvrigt analogt med dividendeløsninger. (Betales inden indsendelse af ansøgning til skifteretten).

  Løsnings- og gældsaneringshonorar indeholder vederlaget for den løsningsskabende kompetence samt at der ved indgåelse af aftale om et fast månedligt beløb også er inkluderet det forventede tidsforbrug, dvs. du og din familie er dækket ind for samtaler, møder, kreditor kontakt. Herunder også møde i fogedret og skifteret (gældssaneringsløsninger) samt gennemgang af skifterettens medhjælpende advokats udarbejdelse af forslag til gældssaneringen.

  Der bliver således ikke ajourført tidsjournaler i aftaleperioden og du bliver ikke opkrævet yderligere end det aftalte månedlige beløb. Det månedlige beløb vil som udgangspunkt ikke belaste din økonomi, da det vil være indeholdt som fast udgift i husstandsbudgettet.

  Såfremt vi skal møde i fogedret eller anden ret, må der påregnes et kørselstillæg efter nærmere aftale.

  I forbindelse med abonnement aftaler, refunderes månedlige indbetalinger ikke, hvis det aftalte forløb ophører.

  HVORDAN DET SÅ SKULLE TOLKES I PIGENS SAG??

  De svar, som I har givet her på siden har været informative og relevante. Hvis Maria Berg er så professionel, som hun giver udtryk for, burde hun have kunnet oplyse om det samme på første møde.
  Hendes taktik smager mere af bonde……. og egen indtjening.

  Så endnu en gang 1000 tak til jer.

  #205926
  HalliHallo

  Hvis man henvender sig til en privat rådgiver, så koster det selvfølgelig, men ved egentlig ikke hvorfor du gengiver priser m.v. fra dette firma.

  Du burde måske allerede i dit spørgsmål have oplyst at man havde haft kontakt til en privat rådgiver?

  Jeg håber virkelig du kan hjælpe pigen med en rimelig gældssanering, så mor kan få lidt af de lånte penge igen, men husk at det bliver 5 hårde år, hvis en sanering da kan bevilges, hvilket langt fra er sikkert, da der er strammet meget op på reglerne.

  #205932
  test

  Hvis du stadig fastholder moren til dem enlige mor ikke kan tåle at se sin gæld reduceret er der kun den mulighed at prøve en dialog med kreditforeningen.

  Men moren har tabt de penge, om de går med i saneringen eller ej.

  Prøv nu retshjælpen de er gratis og rigtige advokater.

  Hun underskrev vel ikke en aftale med Maria Berg eller accepterede at betale 3750 for et møde? Ta det med til retshjælpen

  #205934
  Anders And

  Når jeg opsøgte denne side var det først og fremmest for at høre andres meninger om mulighederne for en løsning – og det har jeg fået – så tak igen.

  Når jeg fortæller om hendes oplevelser hos Maria Berg er det som information om, hvad man kan få ud af et møde med hende – og hendes arbejdsmetoder. Til skræk og advarsel for andre. Og nej – hun indgik heldigvis ikke nogen aftale med Maria Berg, som forøvrigt ikke vil aflevere hendes personlige papirer, før hun får betaling. Må man det?

  Hvordan vil hendes situation være,hvis hun stopper med at betale kreditforeningen og Leasy – får ændret sine skattefradrag – får moren til at lave testamente, hvor hun giver arveafkald til fordel for sin datter?

  #205936
  Anders And

  Glemte at sige, at hun det sidste år ikke har betalt til kreditforening.

  #205952
  test

  Tag snakken med retshjælpen

  Nej det må Marie Berg ikke med mindre de har en aftale der giver hende lov til det.

  Tror du bruger ordret arveafkald forkert

  https://www.familieadvokaten.dk/Emner/862.html

  Hvad er det du vil opnå? Men igen tal med retshjælpen

  #205958
  Anonym

  Gå til advokat. Hverken retshjælpen eller de gratis gældsrådgivninger giver sig af med at udfærdige testamenter, arveafkald eller gældsbreve og i øvrigt tyder den oplyste indkomst på, at den 50 årige kvinde tjener for meget til at kunne få retshjælp, idet indkomsten for en enlig med 1 barn skal være under 351 tkr. opgjort på baggrund af den personlige indkomst i 2012 årsopgørelsen.

  Som allerede oplyst, er det afgørende, om bedstemoderen absolut skal have afdrag eller rente af sit udlån til datteren på 700 tkr. Hvis hun ikke skal det, er den bedste løsning gældssanering, der vil løse den samlede gæld over 5 år. Skal moderen derimod have en løbende betaling for at få sin egen økonomi til at nå sammen, er der ikke andet at gøre, end at betale gælden til hende tilbage og vente med en løsning med de øvrige kreditorer til moderens gæld er betalt.

  Kreditforeningerne vil næppe vær med til en løsning, hvor de skal give helt eller delvis afkald på enten hovedstol og/eller rente, mens gælden til moderen betales fuldt ud.

  Hvorfor er det så interessant at få at vide hvad følgen vil være af at stoppe med betaling af Leasy, hvis tilgodehavende er minimalt i forhold til gælden til kreditforeninger og moderen?

  Når du er rådgiver for den 50 årige kvinde, er det bedste og eneste du kan gøre, at henvise hende til en advokat, der – hvis det viser sig nødvendigt – både kan hjælpe med at udfærdige testamente, arveafkald og evt. gældsbrev vedr. gælden til moderen og rådgive nærmere omkring gælden og de mulige løsninger.

  #205972
  HalliHallo

  Retshjælpen er for alle uanset indtægt, bare til orientering.

  Fri proces gives kun hvis indtægten er under visse grænser, og det skal nok passe med omkring 350.000 kr., men hvis spørgeren f.eks. har en pensionsordning eller lignende, så trækkes dette beløb fra i den personlige indkomst, jfr. årsopgørelsen.

  I øvrigt gives der ikke fri proces til nogen af ting spørger efterlyser i denne tråd, da der slet ikke foreligger nogen retssag.

  Mit råd, gå ned i retten i morgen og udfyld et skema og retter beslutter om der kan ydes en sanering, hvorefter de stiller en såkaldt medhjælper til rådighed, der er uddannet advokat.

  Denne advokat kunne man jo så samtidig spørge om evt. arveplanlægning etc………..

  Og husk nu at for folkepensionister, så gælder der en 3-årsregel mod de sædvanlige 5 år.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 37 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.