Nationaliser alle banker.

Viser 15 indlæg - 46 til 60 (af 74 i alt)
 • Indlæg
 • #193078
  AnonymForfatter

  Sikken et fjols, altså Carsten Skovhus.

  Analysen er helt grundlæggende forkert. Hvad skulle en “rungende undskyldning” dog hjælpe? Ingenting!

  Det der skal til er tid – tid til at lægge skandalerne på afstand. Iden tid skal Danske Bank “ligge lavt”. Ingen store kampagner. De skal blot bevise de kan drive bankvirksomhed, altså modtage indlån fra indsydere til en rimelig rente og låne disse penge ud til en rimelig rente. Og så skal man undgå nye skandaler.

  Da Danske Bank kom alvorligt i klemme omkring Færøsagen var det der var nødvendigt tid til at få tingene på afstand. Det er det samme der skal til her.

  Ro på og fokuser på at drive banken!

  #193086
  AnonymForfatter

  Vbturbo, det kan vel ikke være så svært at forstå, at når noget der ligner 35% af de danske virksomheder har deres kreditter og indestående i Danske Bank og yderligere 25% har tingene i Nordea, så vil det være en sand katastrofe, hvis en af disse går ned uden at staten straks træder til med enten garantier eller overtagelse med henblik på videredrift.

  Den virksomhed eller kommune / region for den sags skyld, der eksempelvis har 500 mio. kr. stående klar d. 28 november til lønudbetalingen vil i en kraksituation få 0,750 mio. kr. dækket af indskydergarantien. Resten skal udredes af konkursboet med en eller anden dividendeprocent.

  Det siger sig selv, at det er fuldkommen urealistisk at lade de banker, der understøtter nogen landets største virksomheder og offentlige enheder gå ned på denn måde.

  En virksomhed der rammes af et sådant krak må dreje nøglen med det samme.

  Så er der tusind eller titusindvis af lønmodtagere, som ikke får løn d. 1., og som derfor misligholder betalingen af husleje og regninger. Der er leverandører og andre virksomheder, som ikke får betalinger, med det resultat, at de nu selv står i en sump af likviditetsproblemer. Og endelig så trækkes de næste banker i rækken med ned, fordi alt er filtret ind i hinanden på interbankmarkedet.

  Og endelig er der pensionskasserne, som er med til at finansiere det store indlånsunderskud som Danske Bank og Nordea har. Går det rigtig galt vil pensionskasserne formentlig skulle afskrive flere hundrede mia. kr. på SDO-papirer mv. Hvor ender den regning? Ja den ender naturligvis hos skatteyderne som enten mister pengene direkte eller minster pengene indirekte ved at staten tvinges til at indskyde kapital i kasserne.

  Så siger du, jammen lønmodtagergarantien dækker! Ja godmorgen! Det gør fonden i princippet, men i praksis vil der dels gå måneder før folk får deres penge. Dels vil indskydergarantien med stor sandsynlighed også krakke og staten vil alligevel ende som garant ad den vej.

  At påsta at Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit ikke skulle være for store til at lade gå konkurs er så himmelråbende dumt, at det både ryster og provokerer mig, at du overhovedet kan fremføre påstanden. Basalt set har du ikke fattet, hvad det er for en konstruktion vi har at gøre med her.

  Dermed overhovedet ikke sagt, at jeg synes det er i orden at Danske åger- og rentestigningsbank har ageret med hovedet under armen i hype-årene og tabt styrtende summer på det Irske eventyr. Det er heller ikke i orden at Danske Bank kræver ågerrenter for småkunderne, som er insolvente med 100.000 eller 200.000 kr. Men det har altså bare ikke noget med banksystemets grundlæggende funktionsmåde at gøre.

  At man overhovedet kan tror man kan lade Danske Bank og Nordea gå konkurs på samme måde som Tønder Bank, er lige så naivt som at tro, at du kan skære leveren ud af en mand i vished om, at den øvrige krop bare kører videre. Selvfølgelig kan man ikke det! Hele organismen kollapser indenfor få minutter!

  #193092
  AnonymForfatter

  GP – konkurs siger du.

  jamen jeg taler om at staten skal overtage og afvikle Danske Bank på en kontrolleret måde! uden at ravnerok indtræder vedr. alle bankens engagmenter og forpligtigelser.

  Staten har jo statskassen tilrådighed så, så vil solvensen ikke fejle noget.( kunderne kunne jo risikere at det billigere at være kunde da funding omkostningerne ville falde drastisk -;)
  Det eneste kunderne ville bemærke var Danske Banks logo pillet
  af brevpapiret og erstattet med DSB (Danmarks Stats Bank)

  Er der noget odiøst i det ?

  Lønmodtagere , kommuner, virksomheder ,pensionskasser, etc gør som de hele tiden har gjort og driften fortsætter som hidtil fuldstændigt upåvirket.
  (principielt det samme som med Sydbanks overtagelse af TønderBank)

  Den eneste panik der ville opstå er at aktie og den ansvarlige kapital er tabt! Dette ville selvfølgelig skabe protestrt (salte tårer hos investorerene) , men der er bare at sige til det at ejerne skulle have haft mere hånd i hanke med Straarup og Kolding!

  Lektien er at ejerne i fremtiden får langt mere indflydelse i de danske bankers bestyrrelser og ledelser (ligesom det ses i Sverie) således at idioternes risikoappetit holdes i kort snor!

  Selvfølgelig skal fallitboet gøres op på et tidspunkt og banken
  splittes op i de forskellige segmenter som så sættes til salg i udbud med overskud for øje til statskassen.

  Jeg køber slet ikke din præmis på det syn du har om en konkurs af en SIFI bank og om hvorledes en afvikling skal håndteres.

  Ingen bank skal kunne tage et land som økonomisk gidsel grundet hensynsløs og inkompetent governance hvorved et lands finansielle stabillitet eksponeres!!! så skal der være konsekvenser(længere er den sådan set ikke)

  Og her er DANSKE BANK fundet skyldig!

  ——————————————————

  Lidt mere malurt i bægeret vedr. Danske Banks PR/kommunikations afd.
  http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article4939161.ece

  De er så dumme at de ikke engang kan regne den ud ! hvorfor danskerne ikke synes så godt om “new standard” som i de andre lande

  De andre landes kunder samler jo heller ikke regningen op
  DET GØR DANSKERNE

  #193096
  AnonymForfatter

  Jeg må bare igen understrege, at det er ukonstruktivt at blive ved med at svæve i den vildfarelse, at man kan nationalisere et udlån på 3,5 billioner kroner uden at det har dramtiske konsekvenser for danmarks AAA-rating og dermed statsobligationsrenten og realkreditrenten.

  Hvis man nu hypotetisk set nedskrev egenkapitalen + hybridkapitalen + den ansvarlige lånekapital til 0 kr (og det stopper jo juridisk set ikke her – man ville fortsætte med SDO-obligationerne) så ville dette fryse hele interbankmarkedet til.

  Sydbank, Jyske Bank og Nykredit ville ikke kunne låne så meget som en krone, så dem skulle du i givet fald også nationalisere.

  Det er et problem, når banker bliver så store at balancerne er dobbelt så store som landets samlede bruttonationalprodukt. Løsningen er bare ikke nationalisering. Løsningen er stram kontrol og særlige hårde bufferkrav til de SIFI-institutter, som er for store til at fejle.

  Men jeg synes du skal læse Det Systemiske Risikoråds rapport når den kommer til februar. Så bliver du formentlig meget klogere. Jeg tror de uafhængige professorer, som sidder med i rådet, vil give mig ret i, at tanken om at erklære et SIFI-institut konkurs er helt ude i skoven.

  Nok er jeg rasende over Danske Banks irske eventyr og den måde de (gennem talrige prisforhøjelser) løber fra hovedintentionen i de aftaler man som kunde indgår.

  Men alligevel er vi nødt til at se på hvad der er fup og hvad der er fakta:

  Fakta er, at:
  1. Danske Bank gav overskud i 2008.
  2. Danske Bank gav overskid i 2009.
  3. Danske Bank gav overskud i 2010.
  4. Danske Bank gav overskud i 2011.
  5. Danske Bank giver overskud i 2012.
  6. Aktionærerne har siden finanskrisens start bidraget med ekstra kapital for 30 mia. til at styrke bankens stødpude.
  7. Banken har i dag en relativt høj kernekapitalprocent der opfylder de langt hårdere Basel 3 krav som ventes at være fuldt implementeret i 2019.

  Det man mangler nu er at få ro på. Nu må banken vise hvad “New Standards” reelt går ud på og hvad man vil tilbyde kunderne.

  De der (som jeg) er utilfredse med banken må skifte bank og de der får et godt tilbud eller ikke gider skifte, må blive.

  Løsningen er ikke smarte marketingkampagner. Løsningen er det lange seje træk, hvor banken viser, at den er god til at drive bank.

  #193100
  JydenForfatter

  Du har helt ret i de sidste 3 afsnit. Nu nå man komme ud med hvad man vil tilbyde. Jeg var i udlandet da annoncekampagnen startede, og blev noget rystet over at nogen kan spilde millioner på sådan noget der er så håbløst, og man orker slet ikke normalt at kommentere sådan en kampagne. Der skal andre boller på suppen fra Danske Banks side. Et godt image kan man ikke annoncere sig til, det skal man gøre sig fortjent til.

  #193104
  AnonymForfatter

  Ja, det er rystende, at man lancerer så storstilet kampagne med et så uklart fokus.

  Til hvilken nytte skal en kampagne skabe usikkerhed hos kunderne i Danmark?

  Når Danske Bank siger, at der eksisterer en “New Normal” som kræver “New Standards” i løbet af næste år, så begynder kunderne da straks at gætte på hvilken syndflod af ubehageligheder, der er i vente.

  Hvis staten eksempelvis vil omlægge afgifterne på biler, så melder man da ikke ud at der komer ændringer om 6 månder. Nej, man laver et lovindgreb med ØJEBLIKKELIG VIRKNING og lovgiver med tilbagevirkende kraft, så der ikke opstår usikkerhed og en masse spekulationer om hvad det fremtidige system vil indebære hos borgere og erhvervsvirksomheder.

  Tilsvarende burde Danske Bank STRAKS meddele kundenre hvad New Standards helt konkret indebærer af prisændringer, gebyrstigninger og filiallukninger. Hvorfor vente? Hvorfor efterlade kunderne i månedlang usikkerheden om hvad de fremtidige vilkår skal være?

  For eget vedkommende har vi i sidste uge underskrevet overførselspapirerne så engagementet flyttes fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. Jeg ønsker ikke at vente maj på at få oplyst hvad New Standards indebærer for mig som kunde!

  I øvrigt oplyste banken, at de lige nu får rigtig mange kunder over fra Danske Bank i øjeblikket. Så mange, at Danske Bank i øjeblikket ikke kan (eller måske snarere ikke vil) overholde branchens “gentleman agreement” om at et skift maks må tage 14 dage. Lige nu tager det over en måned!

  #193108
  AnonymForfatter

  GP Citat:

  Jeg må bare igen understrege, at det er ukonstruktivt at blive ved med at svæve i den vildfarelse, at man kan nationalisere et udlån på 3,5 billioner kroner uden at det har dramtiske konsekvenser for danmarks AAA-rating og dermed statsobligationsrenten og realkreditrenten.

  Hvis man nu hypotetisk set nedskrev egenkapitalen + hybridkapitalen + den ansvarlige lånekapital til 0 kr (og det stopper jo juridisk set ikke her – man ville fortsætte med SDO-obligationerne) så ville dette fryse hele interbankmarkedet til.

  ——————————————————————

  Well modsat dig mener jeg bestemt at det er både konstruktivt og højest relevant og se på hvordan man nationaliserer SIFI banker!
  Skiller dem ad og får solgt fra og får det gjort på en måde således at afviklingen er kontrolleret.

  Set i bakspejlet har økonomerne , vismænd , nationalbanken , osv.
  virkelig sovet i timen og aldrig har “Kejserens nye klæder” været en større og aktuel real politisk sandhed end i dag.
  Landet bedst betalte og anerkendte professionelle så aldrig
  “Kejserens bare røv”
  Dette er vel et faktum du ikke vil opponere imod ?

  Det har til alle tider altid været billigere at forebygge end at helbrede patienten (og her er patienten “Danske Bank” allerede syg)

  Staten burde modsat Danske Bank have lanceret “New Standard” hvor budskabet/kommunikationen går på hvordan “Den Danske Stat” ikke accepterer finansiel suverænitets afgivelse fordi SIFI banker gambler på rouleten og taber – “at konsekvensen er afvikling”!!!
  Danmark har igennem tiderne brystet sig af at være foregangs land
  Staten bør være “First Mover” her og få gjort op med banker som “Danske Bank” også selv om det måtte koste på AAA+ ratingen! (værdiløs risiko vurdering)

  Da Danske Bank havde det ene ben i graven i 2008 kunne konsekvensen
  lige så godt have været at hele middelklassen inkl dig og mig -;) var blevet udraderet ! (ha lige det in mente) da staten pantsatte nationen – hermed sagt at vi lige så godt kunne have haft en arbejdsløshed på 25-50% og alle borgernes aktiver var borte!!!
  Fordi Straarup havde fået storhedsvanvid!

  Jeg mener at vi aldrig bør lade det komme dertil som feks. i Spanien
  Hvor det respektive statshusholdningsbudget (statsfinanserne) er ok men statskassen er simpelthen ikke stor nok til at rede banksektoren.
  Konsekvensen er et hvert samfunds maridt

  Basel III kravene er et stykke hen ad vejen de rigtige skridt.

  Danske Bank er en bank ude af kontrol! Banken opererer ikke på samme vilkår som virksomheder i resten af forretningsverdenen
  (re-klassificering hokus pokus ville aldrig været givet in blanco
  til andre sektorer i erhvervslivet) — ALDRIG !!!

  Eivind Kolding har siddet i bestyrrelsen i Danske Bank siden 2001
  og nikket ja til alle Staarups dispositioner så
  Danske Banks – New Standard er bare “gammel vin på nye flasker” og
  ledelsesmæssigt har banken ikke flyttet sig en dyt! og vil i fremtiden udgøre en lige så stor systemisk risiko pga. inkompetente
  menesker i ledelsen.

  Jeg er sådan set ligeglad med om banken har givet overskud
  i 2008,2009,2010,2011,2012 og fremadrettet!

  Og om aktionærerne har blødt 30 Mia. kr. ændrer ikke en meter ved
  Bankens fallit i 2008

  Konklusionen er at finanssektorens risiko appetit er repetetiv og
  at der må re-tænkes i nye baner nationalt,EU og globalt således
  at vi får afmonteret SIFI risikoerne.

  Banken er/skal klassificeres som en risiko bank og have status som
  bank udset til stats kontrolleret afvikling!

  #193110
  AnonymForfatter

  I øvrigt er det bemærkelsesværdigt at SIFI betænkningsudvalget har sparket deres anbefallinger til hjørne (ind i næste år)

  Lad håbe på at deres betænkninger ikke går hen og bliver decideret
  frastødende således at den finansielle sektor får en blanko check.

  #193112
  AnonymForfatter

  Det du plæderer for er jo basalt set rendyrket marxistisk tænkning, og her vil jeg da opfordre dig til at se mod U.S.S.R. Hvordan var det lige det gik her med statens drift af virksomheder?

  Og herhjemme kan du jo bare kigge mod SAS. Synes du staten har været god til at drive den virksomhed?

  Du kan også se til DSB og IC4 skandalen samt eventyret i Sverige. Har dette offentlige ejerskab været i de danske skatteyderes interesse?

  Og hvis du vil vide noget om det offentliges evne til at styre større projekter – hvad så med at kigge mod Socialstyrelsens IT-projekt Amanda eller Politiets IT-system.

  Staten skal ikke nationalisere Danske Bank, hvilket heller ikke ville give nogen mening i og med virksomheden ikke har givet underskud et eneste år de sidst 20 år og tilmed har øget egenkapitalen med 50% for at tilpasse sig de nye kapitaldækningskrav. Staten skal føre ekstra hård kontrol med SIFI-institutter og de skal stille større krav til kapital, drift og regnskabsaflæggelse af SIFI-instituttter. Men staten skal ikke drive bankvirksomhed, for det er der ved gud alt for mange eksempler på, at staten ikke dur til.

  #193114
  AnonymForfatter

  Når jeg skriver/siger Nationalisere banker så mener jeg staten overtager en bank driver den videre indtil en kontrolleret afvikling kan finde sted.

  Finansiel stabillitet overtager og afvikler nødlidende banker

  Danske Bank er pt. ikke nødlidende (grundet vores alle sammens social hjælp til banken) – derfor nationalisering

  Igen skal jeg understrege at jeg ser ikke regulære stats banker som en option – Banker og kapitalismen har en samfundstjenelig funktion!
  Altså de banker der kan og har forstået hvad de er til for.
  Alle virksomheder skal tjene penge (således gælder dette også for bankerne)

  Der skal efter min opfattelse være konsekvenser af dispostioner/ handlinger både som privat person såvel som virksomhed.

  Danske Bank løber fra konsekvenserne og tror at den kan manipulere sig fra stort set alt (Cibor , RKD , rentestigninger ,bankpakker , Stein Bagger , and on , and on) fordi den i sin storhedsvanvid har fået en misforstået selvforståelse / opfattelse af sig selv på at banken er blevet urørlig!
  Og herefter lancere et reklame fremstød om “New Normal Demands New Standards” og tro at den hellige grav er velforvaret efter at danskerne nu er verdens mest forgældede

  Du siger ligge sig fladt ned og håbe på at tiden får folk til at glemme dens moralsk forkastlige adfærd og dispositioner.

  Jeg siger konsekvenser! og det er der på ingen måde “rendyrket marxistisk tænkning” i!
  Jeg ser nok mere en potentiel “Kejserens nye klær” i fremtiden
  og så slipper vi formodenligt ikke lige så nådigt! og så kan man
  jo lige så godt tage forholdsregler upfront.

  De fleste siger at ovenstående vil udløse økonomisk dommedag –
  Så siger jeg underbyg den påstand!

  Danske Banks frastødende forretningsmoral tilsiger at banken ikke længere bør have landets/samfundets tillid og dermed få tagget “risiko bank” status på logo’et og dermed bør udses til nationalisering.

  Jeg mener feks også Nykredit bør undersøges nærmere – altså om den
  også bør risiko klassificeres.

  Grundlæggende mener jeg personligt at det ikke er iorden at vækst og penge liderlige direktioner/direktører får “gratis omgang” hvor bankerne har SIFI karakter bare kan rulle deres egen agenda ud over samfundet (ukontrolleret)
  hvorefter resten efterlades med regningen.

  Ja hvis det er marxistisk – så må jeg nok redefinere min selvforståelse

  ———————

  Jeg praktiserer altid 3 ting vedr. økonomi

  1) følsomhed/indlåsningsrisiko
  2) exit strategi når marginalerne eller manipulationen bliver
  for grotesk.
  3) geare økonomien således den økonomiske handlefrihed aldrig
  deponeres til en åger og rentestignings”BANK”

  PS Kapitalismen ja tak! Samfundssnyltere nej tak (Danske Bank inklusive)

  #193124
  AnonymForfatter

  Og endnu en gang en gratis omgang for ansvarlige politikere.

  Skatte yderne blive vel også snydt for rigsretsag mod idiot politikere

  Endnu en god grund til at afvikle danske banke
  (banken er en skandale)

  Og igen Danmark tag jer en tudekiks , politikerne og banker tager
  røven på os (og vi er så dumme at betale)

  http://epn.dk/brancher/finans/bank/article4941527.ece

  #193144
  AnonymForfatter

  jeg synes ikke dine fakta er i orden.

  Politikerne havde muligheden for at tage rigtig hårdt fat og kræve aktier, da det hele brændte sammen i 2008 og man stillede ubegrænset statsgaranti for bankerne.

  I 2009 havde man ikke samme mulighed. Det kan godt være kapitalmarkederne var så fastfrosne, at banken ikke ville kunne have skaffet hybridkapital, men muligheden for at opnå samme solvensæmæssige effekt ved i stedet at standse al udlån, opsige udlån og i det hele taget trimme balancerne var jo altså tilstede.

  Det var netop den samfundsøkonomiske effekt heraf staten frygtede. Og derfor gav man køl på upsidemodellen.

  Og endelig bliver SIFI-statusen ikke gratis. Med SIFI-status følger hårdere kontrol og strammere kapitaldækningskrav.

  #193168
  AnonymForfatter

  GP

  Ja uduelige politikere har vi altid haft – dem kan man altid vælte ved et folketingsvalg, desværre har vi ikke umiddelbart samme mulighed med Danske Bank.

  De Danske politkere har virkelig vist hvad de er værd hvad angår deres fremragende håndtering af den finansielle krise!

  Skal undlade en længere beskrivende remse af deres exceptionelle genialitet og dygtige politiske dømmekraft

  Og man kan godt forstå at der er kø ved håndvasken og ingen har lyst til at rode i sagen om statsstøtte og socialhjælp til specielt et landskadeligt og kriminelt selskab

  Spørgsmål til dig – hvor længe skal vi som samfund / borgere blive ved med at acceptere Danske Bank ?

  Har Danske Bank ikke snart helt åbenlyst udspillet sin rolle som et troværdigt pengeinstitut og som en samfundsfunktion ?

  Mener du virkelig helt oprigtigt at det er iorden at Danske Bank får SIFI status ? Danske Bank kan vist kun bryste sig af at kunne vækste på klods og på skatteydernes regning!
  Simpelthen uforståeligt at markederne er vilde med aktien
  “kejserens nye klær” -;)

  Statsstøtte til en “manipulations bank” bestående af en direktion
  som ikke engang evner at adskille deres privat økonomi fra bankens ?

  En direktion bestående af menesker hvis forstand på økonomi og samfundsforhold er dybt foruroligende og kompentancer på niveau med
  noget der ligner IQ = 0

  John F Kennedy sagde
  With great power follows great responsabillity

  Burde egentligt have været bankens kerne selvforståelse med det ansvar der hviler på et selskab med så stor en systemisk vigtighed.

  Hr. Møller ville have sagt “udvise rettidig omhu” – Staarup må have sovet i timen da disse vise ord trængte ind hos resten af Danmark!

  Desværre må man bare konstatere at bankens kerneværdier er så deciderede ulækre – man kan da have lov at håbe på at banken er i fuld gang med at afvikle sig selv (kunde destillation)

  Danske Bank aktionærer længe leve – må man håbe at de kvæles i deres statsstøttede udbytte.

  #193172
  AnonymForfatter

  Og Farce fortsætter.

  Sass Larsen har desværre ret i – Danmarks Historiens største svineri!

  http://www.business.dk/oekonomi/atp-gav-milliardlaan-til-danske-bank

  #193174
  AnonymForfatter

  Socialdemokrater har aldrig ret, og da slet ikke i dette tilfælde.

  Uanset om fundingmarkedet for hybridkapital var lukket eller åbent på tidspunktet for bankpakke 2, så er det et faktum, at bankerne ved bankpakke ville have stået i valget mellem 1) at trimme balancerne 2) at udvande aktionærerne.

  Enhver ansvarlig bank ville her vælge at varetage aktionærernes interesser – hvilket i denne situation ville have indebåret at stramme eller nærmest standse kreditgivningen og skære udlånet ned!

  Skal vi ikke også lige huske, at skatteyderne/staten faktisk ikke samlet har tabt penge på banksektoren? Man har fortsat en samlet gevinst på bankpakkerne på ca. 10 mia. kr.

  Når det så er sagt, så er der faktisk er en nem og ligetil løsning på problemet med at Danske Bank på mange måder er for stor i Danmark.

  Kunderne kan bare skifte!

  Og meget tyder på, at der faktisk er ret store bevægelser igang i øjeblikket.

  http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/37375/artikel.html

  Det er ikke længere utænkeligt, at Nordea og Danske Bank om 3-4 år vil være lige store i Danmark og at Sydbank og Jyske Bank haler kraftigt ind på Danske Bank.

  For mig at se vil det bidrage til at skabe dels bidrage til at skabe en mere sund balance i banksektoren og det vil reducere de systemiske risici.

Viser 15 indlæg - 46 til 60 (af 74 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.