Indfrielse af boliglån til høj kurs

Forside Fora Privatøkonomi Indfrielse af boliglån til høj kurs

 • This topic has 9 stemmer and 39 svar.
Viser 10 indlæg - 31 til 40 (af 40 i alt)
 • Indlæg
 • #190886
  Anonym

  Sikke mange fantastiske kommentarer. Jeg skal se om jeg kan lykes med at besvare alle spørgsmål.

  Test og HalliHallo, kan forstå I er meget optaget af låneform. Jeg ønsker ikke at nævne vores bank og skabe misforståelser. Vi er tilfredse med bankens rådgivning.

  Jeg scanner ikke låne. Istedet mener jeg det er mere fornuftigt at trække relevante oplysninger ud.

  Individuelle betingelser:
  “REFERENCERENTEN ER 4,07% PÅ LÅNETS OPRETTELSESTIDSPUNKT. Referencerenten svarer til den effektive obligationsrentesats før skat på en STATSOBLIGATION MED FONDSKODE 0992194. Referencerenten anvendes til beregning af kursregulering ved indfrielse af lånet før udløb og ved indbetaling af ekstraordinære afdrag.”
  Gætter på det er i tråd med det som thsv skriver? Vi var desværre ikke så fremsynede at forhandle os til bedre indfrielsesvilkår.

  For at holde fokus på tråden, har vi besluttet ud fra tidligere kommentarer IKKE at indfri boliglån og istedet fokusere på hvad der skal ske af mulige tiltag med de 260.000kr på opsparingen. En af jer nævner indskudsbeviser som en mulighed. Det vil vi naturligvis undersøge. Tak for det.

  Som jeg lige har skrevet ovenfor læser jeg nu i teksten “….indbetaling af ekstraordinære inddrag”. Er det en mulighed at indbetale en stor sum penge på lånet og på den måde “slippe” for renten?

  #190888
  test

  susanne en vrikelig interesant låne form, banken har ikke været specielt søde ved jer. Du hænger på en indfrigelses kurs der svinger ud fra en helt andet sikkerhed og en helt anden rente ind du reel betaler.

  Er det en låen form som banken stadig udbyder? Efter min pesonlig overbevisnig har de solgt dig et produkt du ikke har haft mulighed for at overskue. Du bør overvej en klage til ankenævnet hvis de ikke acceptere en lavere indfrigelses kurs.

  Låenet er reelt set ikke bundet op på statsobligatione hvad det heller ikke kan være. Det er kun et ref. punkt så banken taber reelt set IKKE penge ved at gå med til en lavere indfrigelses kurs.

  Hvis der i øvrigt skulle være rimelgihed til burde banke sænke din rente til real renten på den obligation. Den blive handlet på kurs 117 mener jeg sidste jeg checked så 4% af 100 kroner divideret med 117 burde være din årlige rente ikke 6,25% eller ca 3,4.

  men som sagt skyldes min interesse at jeg aldrig har hørt om denne låne form og jeg må også sige at jeg mener det grænser til bundefangeri at gi dig det her produkt.

  #190902
  thsv

  Sjovt så mistroisk du er…

  Selvfølgelig hænger det sådan sammen, som jeg skrev!

  Og et lån til en fast aftalt rente i 10 år, skal da ikke nedsættes, det er jo ikke bankens skyld at renten er faldet siden optagelsen.
  Og for øvrigt er renten på et boliglån jo højere end renten på en statsobligation!

  #190906
  Anonym

  Sikke en interessant vinkel du bidrager med TEST. Det er noteret. Jeg bliver lidt forvirret, når jeg så læser dit svar thsv´, hvilket er modsat test´s kommentar

  Derfor er det formegentlig nødvendigt jeg bidrager med flere lånedetaljer.

  Lånebetingelser:
  “Låntager kan indfri variabelt forrentede lån og kreditter uden varsel og fastforrentede lån med 2 bankdages varsel. Banken kan opsige variabelt forrentede lån og kreditter til indfrielse med 3 mdr varsel. Opsigelse ska være begrundet. fastforrentede lån er uopsigelige fra bankens side i den aftalte løbetid. ”

  Indfrielse af lånet før udløb:
  “Indfrielse sker til en kurs, der afhænger af, hvordan referencerenten (se nedenfor) har udviklet sig, siden lånet blev oprettet.

  Hvis referencerenten er steget siden oprettelsestidspunktet, kan lånet indfries til en kurs under 100. Det vil sige, at lånet kan indfries med et beløb (kursværdien), der er mindre end den nominelle restgæld på indfrielsestidspunktet.

  (og omvendt hvis referencerenten er faldet….)

  Disse vilkår gælder uanset, om de frivilligt vælger at indfri lånet før tiden, eller om indfrielsen skyldes, at banken opsiger lånet.”

  Beregning af indfrielsesbeløb:
  “Beregning af indfrielsesbeløbet (kursværdien) tager udgangspunkt i en eventuel ændring i referencerenten fra det tidspunkt, hvor lånet oprettes til det tidspunkt, hvor lånet indfries.

  Referencerenten er den effektive rente før skat på en statsobligation med en løbetid, der svarer til lånets aftalte løbetid på oprettelsestidspunktet.

  ….Den aktuelle referencerentesats fremgår af Københavns fondsbørs kursliste….

  De aftalte ydelser i lånets løbetid tilbagediskonteres med en rentesats, der er sammensat af lånets nominelle rentesats + (referenterenten på indfrielsestidspunktet – referencerenten på oprettelsestidspunktet.)

  Værdien af de tilbagediskonterede ydelser (fratrukket eventuelle ikke tilskrevne renter på infrielsestidspunktet) sammenholdes med den nominelle restgæld, hvorved indfrielseskursen fremkommer:
  Indfrielseskurs = (de tilbagediskonterede ydelser)/(nominelle restgæld) x 100
  Indfrielsesbeløbet (kursværdien) beregnes som:
  Infrielsesbeløb = (nominelle restgæld) x (indfrielseskursen) + ikke tilskrevne renter ved indfrielsen.

  #190908
  Anonym

  Angående spørgsmålet, hvorvidt det er muligt blot at nedbringe hele restgælden står der følgende i lånedokumentet:

  Ekstraordinære afdrag:
  “Låntager kna betale ekstraordinære afdrag på lånet. Banken vil normalt kræve 2 bankdages varsel. Kursværdien af ardraget beregnes efter samme principper som ved førtidsindfrielse.

  Ved betaling af ekstraordinære afdrag vil lånets restløbetid blive forkortet, med mindre det aftales, at de ordinære ydelser i stedet bliver nedsat. et ekstraordinært afdrag kan ikke udbetales på et senere tidspunkt.

  Kursværdi af ekstraordinært afdrag:
  Kursværdien af det ekstraordinære afdrag beregnes som:
  Det nominelle afdrag/indfrielseskursen x 100
  Hvor indfrielseskursen beregnes efter samme principper som ved førtidsindfrielses.”

  #190912
  thsv

  Ja, I har fået et lån der er baseret på 4% statsobligation og med et tillæg på 2,25%.

  Jeg kan ikke se, at det er et meget anderledes lån end et prioritetslån baseret på NIB-renten + et tillæg på 2,25%, som er meget a la det prioritetslån som Test selv har.

  Til sammenligning var tillægget kun på 0,65% i de glade Skandiabank-dage.

  Banken har oprettet et lån med fast rente, og endda fortalt kunden omhyggeligt om indfrielsesvilkår, så jeg kan intet se forkert i dette lån.

  #190922
  HalliHallo

  Med andre ord: Susanne har et godt, rimeligt lån, der er færdigbetalt om knapt 5 år.

  Så hvad er problemet egentlig?

  Er det de 260.000 kr. du har på bogen Sanne?

  Det er bare at tage kontakt til din gode bank om hvordan de skal placeres ud fra dine ønsker, herunder din risiko. Det er der desværre ingen her der kan hjælpe dig med, da det altid er individuelt, og det ved du jo godt selv. Jeg fornemmer at du ikke er nogen novice på området.

  #190954
  test

  Jeg prøver lige igen, jeg mener det urimelig liger i at indfrielsens kursen afhænger af kursen på obligationer men at rente ikke følger med ned af. Rente er 4% på de 100 kr men din rente på boliglåner burde ændres ned af når kursen stiger.

  Stadig mener jeg de har solgt dig et produkt der ved en faldende rente giver en indlåsning til en høj indfrielsens kurs uden at du opnåren fordel af den faldende rente og at en manglende klar information om det muligvis kan være nok til at du kan forlange lånetibdfriet til kurs 100..

  Kunne du komme ud af det lån til kurs 100 var et lån med en modkonto en god ide.

  Skandiabanks indfrielsens kurs var101 på lån med rente loft og 100 uden. Har eller aldrig hørt om denne konstruktion som jeg fastholder mindre om bondefangeri

  Tal med banken, hvad kan du midste?

  #191384
  Anonym

  Vi har rådført os angående lånetypen og der er ligesom her delte meninger om, hvorvidt vi er blevet bondefanget eller blot ikke har læst den underskrevne kontrakt grundigt.

  HalliHallo, din besked lyder jo næsten familiær. Det går jeg næppe ud fra du er..
  Som svar på dit spørgsmål, skriver vi længere oppe i tråden, at vores dilemma er et luksusproblem, idet vi har +260.000kr som (nu ikke skal anvendes til indfrielse af boliglån, men..) skal investeres bedst muligt.
  Hvilket egentlig var tiltænkt som et centralt emne i tråden, men det tog en drejning.

  Alt efter risiko, arbejder vi nu videre med alt fra aktieinvesteringer, binding af beløb osv – i jagten efter de kære renter. Vi missede desværre Novo pga. tekninske omstændigheder, men andre er under overvejelse.

  Tak for alle jeres input. Det var meget lærerigt 🙂 Vi vender tilbage med yderligere opfølgning senere.

  #191416
  HalliHallo

  Der er godtnok en i den nære familie, der hedder Susanne, men jeg tror desværre ikke hun har 260.000 kr. bankkontoen, er jo også de færreste, der er så gode til at spare op.

  Det skulle da live være ham Michael, der lever herinde, og som revser enhver, der er kommet i økonomisk uføre, men det er jo øjensynligt hans fornøjelse her i livet. Bare du ikke bliver som ham, det ville ulykkeligt for dig.

  Held og lykke med pengene og investeringerne.

Viser 10 indlæg - 31 til 40 (af 40 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.