Danske Bank og deres anfordringsgarantiprovision

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 28 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #93097
  AnonymForfatter

  Jeg har en oplevelse som jeg gerne vil dele.

  I forbindelse med køb af en ejerlejlighed, betalte vi 1500kr til danske bank for garantistillelse indtil den endelige boligfinansiering er på plads. Men da vi har besluttet os for at skifte bank forlanger Danske Bank en yderligere provision af garantistillelsen, hvilket vi ikke på noget tidspunkt inden underskrivelse er blevet ordentligt oplyst om.

  At Danske Bank, udover at tage sig godt betalt for at stille selve garantien sammenlignet med andre banker (det er gratis i fx Nordea), yderligere vil tage sig stort betalt, hvis jeg skulle ønske at optage lån hos en anden bank, det mener jeg er utilstedeligt og en meget beklagelig praksis. Det er uforståeligt for mig, hvorfor Danske Bank skal forsøge at stavsbinde kunder, der i første omgang har betalt dem for en særskilt ydelse, som ikke på det givne tidspunkt indebærer den fulde finansiering. Ydermere er det vanskeligt at se, at Danske Bank skulle have reelle udgifter svarende til den provision, som de beregner i mit tilfælde. Det er mig også uforståeligt, hvorfor to uafhængige produkter på en så uigennemsigtig måde kobles sammen.

  Nu er det delt så andre ikke behøver at stå i samme situation.

  #185674
  BangeeForfatter

  Kan du ikke bare få din nye bank til at stille garantien i stedet, og hvorfor skifte bank midt i et boligkøb ?

  Men kan egentlig godt forstå dem, ment på den måde at : De har stillet garantien ud fra en forudsætning om at de laver den endelige finansiering hos dem, og dermed koster din garanti kr 1500 i oprettelse. Men når du ændrer forudsætningerne, så reagere Danske Bank på dette.

  Din “rabat" hvis du havde taget finansiering hos dem forsvinder og der kommer provision på, samtidig bliver deres risiko alt andet lige større, eftersom de har garanteret at du betaler købesummen, men via af dit bankskifte, har de nu ingen mulighed for at vide hvordan eller om du fremskaffer købesummen.

  #185738
  AnonymForfatter

  Der er rigtig mange boligkøbere der overser den med at når først garantien er stillet så hænger man faktisk på banken med mindre man er villig til at betale et større beløb i yderligere garantiprovision.

  Derfor skal man få forhandlet alle vilkår på plads før man når frem til garantistillelse. Det er dog svært, fordi Danske Bank gør alt for netop at undgå at blive konkrete før der er skrevet under på garanti. Hæderlige salgsmetoder? I think not!

  #185750
  pppedeForfatter

  Når en rådigver i Danske Bank laver en garanti for en restkøbesum, så er det ud fra en klar forventning (både kundens og bankens), at Danske Bank også står for finansieringen medmindre andet eksplicit er nævnt af kunden. Derfor virker det unaturligt overhovedet at drøfte det modsatte scenarie – i min verden.

  Prisen for restkøbesummen ved finansiering i Danske Bank koster i øvrigt 1.500 kr. præcist som anført på danskebank.dk/priser efter et hurtigt opslag. At Nordea laver en restkøbesumsgaranti gratis er jo meget fint, men deres omkostninger ved etablering af lånet er, så vidt jeg kan se, næsten dobbelt så høje som DBs.

  Som Bangee også er inde på, så kan det i praksis slet ikke lade sig gøre, at få et pengeinstitut til at stille en garanti, hvis man ikke er kunde i det pågældende institut. Derfor virker det helt logisk på mig, at Danske Bank sætter hælene i.

  For mig at se har du handlet opportunistisk og spillet med skjulte kort, og det må du så tage konsekvensen af.

  #185754
  AnonymForfatter

  Ja for dig pppede og for banken!

  Men hvad med almindelige privatkunder, som måske ikke har den store erfaring med huskøb og køb af finansielle produkter? Ved de det? Nej!

  Jeg mener bankerne lige som der er oplysningskrav om risici ved lånefinansieringsvalget og ved værdipapirkøb burde oplyse eksplicit om at garantistillelsen medfører en forpligtelse på 10.000 kr. eller hvor meget det nu er, såfremt kunden vælger at finansiere i et andet institut efterfølgende. DEt kan da ikke være så svært selv for ågerkalebanken, Danske Bank.

  #185760
  testForfatter

  Pp og Ban har helt klart fat i den lange ende og jeg er helt ening det de skriver. Gp mangel på reflektion kommer klart til udtryk i den sidste sætning.

  Naturligvis ærgerligt af spørgeren at det senere er et bedre tilbud som man så hellere vil skifte til.

  #185828
  AnonymForfatter

  Ja men det er jo den sædvanlige og forventelige retorik fra dig af.

  General Priers har da helt ret i at det bør stå lysenede for alle kunder hvilke
  vilkår og risici aftalen består af og hvilke forbehold banken tager inden man skriver under på aftalen (oplysningspligt)!!!.

  Lige som i alle andre henseender skal forbrugeren have 14 dages fortrydelses ret
  og have mulighed for at trække sig , for i det tilfælde at et mere attraktivt tilbud
  skulle vise sig.

  Og ja reelt set viser det jo kun hvor anløben banken er ifht. rådgivning af deres produkt
  suite – Danske Bank trækker ligesom et klistret spor efter sig og den dens rette betegnelse er jo Ågerkarle biks

  test dit udsagn siger faktisk alt om dit intellekt (anløbent)

  #185834
  AnonymForfatter

  Hvad ? hvem er det lige der spiller med skjulte kort i den her sammenhæng!
  Formoder du være provisionslønnet i Danske Bank – ellers kan man ikke fyre sådan
  noget uintelligent af

  #185836
  AnonymForfatter

  Nu er Test velkommen til at kalde det forhold – at kunderne ikke har er finansuddannede for manglende indsigt eller overvejelse.

  Men ærlig talt – i min optik svarer det fuldstændig til at kalde give ordblinde (som Test jo selv er) skylden for deres elendige danskkundskaber? De har simpelthen ikke været flittige nok i skolen.

  De, der evner at læse købloven, vil vide, at der er en klar distinktion mellem på den ene side erhvervskøbet (hvor to professionelle handler med hinanden) og forbrugerkøbet (der er karakteriseret ved et asymmetrisk forhold, hvor den ene part er langt mere velinformeret end den anden).

  I forbrugerkøb pålægger lovgivningen virksomhederne et særligt ansvar i forbrugerkøb, herunder et rådgiver- og produktansvar.

  Nu har jeg ikke set konkrete afgørelser ved pengeinstitutankenævnet, men jeg hvis en kunde ellers kan dokumentere, at banken ikke har oplyst om konsekvensen af garantistillelse, eller kun har gjort det i en hengemt fodnote med småt, så vil jeg bestemt tror at ågerkalebanken ifalder et ansvar.

  Når bankerne kan blive gjort ansvarlige for bondefangeri med Scandinote obligationer, selv om de har skrevet om risikoen med små typer bagerst i fodnoter, så kan de selvfølgelig også gøres ansvarlige for forsømmelser i forhold til at give god rådgivning om bankgaranti.

  #185840
  BangeeForfatter

  Hvis vi leger der er 14 dages fortrydelses ret på bankprodukter, så forestil dig følgende.

  Kunde A vil købe et hus og får bank A til at stille en garanti, som bank A stille overfor Bank B.

  Bank B tillader herefter sin kunde B at købe kunde C hus og sender en Garanti til bank C, fordi de nu har en garanti på at kunde B hus.

  Kunde A bruger så sin fortrydelses ret og bliver i sin leje bolig.

  Skal bank A så stadig honorere sin garanti overfor bank B?

  #185842
  AnonymForfatter

  Det er slet ikke det det handler om, og derfor er det spørgsmål ugyldigt!

  Hvis Bank A, lad os bare sige Danske Bank, stiller en uigenkaldelig garanti overfor boligsælger / dennes advokat uden at informere kunden tilstrækkeligt i forølge gældende love.

  Og hvis kunden derefter vælger at bank B, lad os bare sige Nordea (fornuftigt valg i øvrigt) jammen så vil banken ikke være berettiget til at pålægge ex-kunden et garantigebyr.

  Men hvis banken har orienteret kunden tilstrækkeligt om at garantistillelsen forpligter, så kan kunden selvfølgelig ikke bare smutte over til Nordea uden at dette medfører en ekstraregning.

  Den professionelle aktør i det asymmetriske forbrug-erhvervsdrivende forhold kan således med få virkemidler sikre sig, mod at kunden kan smutte når garantien er stillet. Det kræver blot god og anstændig rådgivning!

  Men jeg er selvfølgelig kar over at det for en moralsk anløben bank er en ny måde at tænke på.

  #185844
  AnonymForfatter

  Nej jeg går altid seriøst i banken (og handler) !!!

  Men hvis jeg sætter min autograf på en slutseddel på en ejendomshandel
  har jeg 14 dages fortrydelsesret!

  i den forbindelse har jeg skrevet under på en aftale om garanti stillelse!

  a) jeg fortryder nu købet af ejendommen (fandt en anden og bedre ejendom)
  ergo har jeg ikke gjort brug af garantistillelsen
  “returnerer varen i ubrudt stand"

  b) jeg får en bedre pris på samme produkt hos en konkurrent
  “returnerer varen i ubrudt stand"

  c) jeg vælger en kombinationsløsning! sammensætter flere interessanter til den
  samlede finanseringspakke jeg måtte have behov for
  “returnerer varen i ubrudt stand"
  redefinerer vilkårende og forhandler på ny

  Så hvad objekterne A – B – C i dit array gør i din juleleg – rager da ikke mig

  Tråden her handler og produktgennemsigtighed, oplysningspligt og rådgivningsansvar
  Hvilket der med al tydelighed fremgår at Danske Bank også har problemer med.

  De øvrige debatører argumentation tager som sædvanlig udgangspunkt i at, alle bank kunder har minimum en baggrund som “nationaløkonom" – og herefter må være idioter når de ikke kan gennemskue bankens manglende produkt transperans , og dermed ikke er i en position til at stille explicite krav til ens (kundens) egen fordel (14 dages fortrydelsesret)

  Det asymmetrisk forhold, hvor den ene part er langt mere velinformeret end den anden.
  General Priers indlæg redegør jo meget sigende for hvordan bankens “moral" klart skal være.

  Sagligheden i dit indlæg undstreger bare at der seriøst mangler regulering i sektoren
  Har også læst lidt på dine øvrige kommentarer “spoky & skræmmende"

  #185858
  AnonymForfatter

  Exclusive GP selvfølgelig

  #185862
  HJLForfatter

  Vbturbo hvis du tror du har 14 dages fortrydelsesret så læs på loven igen.

  Det er 6 dage og koster i øvrigt 1 % Af købssummen.

  Jeg er meget enig i at oplysningen i fbm. Misvedligeholdelse skal være i orden og jeg er som GP sikker på, at skulle en sag nå ankenævnet så vil den bank som har forsømt sin pligt nok tabe. (banken vil ikke lade sagen gå så langt og derfor har vi ikke set den slags sager i nævnet, blot et bud)

  At en bank kræver et ekstra gebyr ved misligholdelse kan jeg imidlertid godt forstå. Banken har lagt meget arbejde i at godkende kunden til garantien i første omgang og hvis garantien så “kun" koster 1500 kr. eller er gratis ja så må banken alt andet lige lide et tab i sådanne en sag.

  #185866
  testForfatter

  Lovgivning omkring bankernes rådgivning er blevet skærpet af flere omgange i relation til de oplysninger forbrugerne skal ha. Ved mit sidste køb af aktier som jeg forøvrigt har fortrudt skulle jeg underskrive masser af papirer hvor jeg bekræftigede at jeg havde forstået bankens rådgivning . Det samme da jeg flyttede til danske bank.

  Så hvis det kan hvis klageren ikke har fået oplysninger vindes sagen sikkert let men jeg har ikke fantasi til at forestille mig at danske bank ikke har oplyst vilkårene i aftalen og dem der argumenter for det modsatte har i realiteten kun deres irritation over stigende rente niveau som argument.

  Sagen er i iøvrigt også besvaret på danskere banks Facebook side

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 28 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.