Danske Bank på banen i pensions opgør med ATP

 • This topic has 8 stemmer and 44 svar.
Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 45 i alt)
 • Indlæg
 • #185356
  Anonym

  Det er fuldkommen urimeligt, og det vidner om total uvidenhed fra din side Test, når du kalder Vbturbo for rabiat.

  Et scenarium med deflation og deraf afledte nulrenter eller negative renter, faldende ejendomspriser, faldende lønninger og stigende gældsbelastning over en lang periode er ikke udelukket. Jeg siger ikke scenariet er det mest sandsynlige, men det kan ikke udelukkes at vi i Europa ender i samme scenarium som Japan.

  Seriøse universitetsøkonomer har i flere år talt åbent om risikoen for et sådant scenarium.

  Derimod er det et faktum, at tåbelige banksælgere de sidste 3 år har talt om at renterne aldrig kunne blive lavere end nu.

  Det er også en kendsgerning, at samme udygtige banksælgere havde travlt med at sælge både CHF valutaswaps og renteswaps til andelsboligforeninger, små virksomheder og også kommuner. Det skete ud fra en falsk argumenter som, at DDK og CHF altid har følger hinanden tæt, så der er stort set ingen risiko ved en CHF swap eller at renten ikke kunne falde så meget at man for alvor kunne komme i klemme i en renteswap.

  Faktum er nu, at alt for mange virksomheder og kommuner (tag bare Vejle og Furesø kommune) sidder i lort til halsen over de swaps de blev forlokket til at købe.

  Faktum er også at alt for mange andelsboligforeninger sidder i lort til halsen over de renteswapaftaler man har indgået. Da bankerne lavede disse swaps i 2005-2008 kendte de udemærket risikoen, eller det burde de i hvert fald at have gjort. Alligevel lavede de dem ud fra en bevidsthed om at kunderne langt hen ad vejen ville skulle tage hele tabet.

  #185358
  Anonym

  HalliHallo

  Citat:
  Som tidligere skrevet kan bankerne ikke overtage et forsikringsprodukt, ligesom der fmt. aldrig vil være politisk flertal for at ændre den til en frivillig ordning.

  Personlig syntes jeg dog ikke længere at den har nogen berettigelse, når alle i dag har en arbejdsmarkedspension. Det var der ikke mange der havde i 1964, hvor ATP-loven blev vedtaget, iøvrigt med et meget bredt flertal.

  Selv hvis man tillod opsparerne at vælge institut, så er jeg sikker på at kun ca. 10% ønsker at flytte væk. Det samme billede så man med Lønmodtagernes Dyrtidsfond, da man der gjorde det muligt at flytte udbyder.

  ————————————–

  ja det har du ret i

  Jeg mener bare på baggrund af de nuværende omstændighedder at der skulle åbnes op for alternativer evt reformering , nok mest for konkurrencens skyld.

  ATP eller ej og om det skulle være op til enkelte om man ville have sine penge der

  Ja – shopping skulle/burde være langt mere udbredt (så gebyr frit som muligt)

  Men mener også at ATP skulle have lov til at tilbyde kommercielle pensions produkter
  De har jo ingen aktionærer ud over os kunder.
  Realistisk set burde det være en bedre forretning for os som kunder – og reelt alternativ til de mega priser som betales i dag i markederne

  #185362
  Anonym

  Det begynder snart at lugte lidt af Neptun det her, jeg må tilslutte mig Test’s hold op med at tro på konspirations teorier!!!

  #185374
  HalliHallo

  Det syntes jeg ikke, enten skal ordningen afskaffes totalt eller også skal den forsætte som hidtil, som besluttet i 1964, men det hele er jo i sidste ende er politisk beslutning hvad man gør.

  Men at tro at ATP kan gøre noget billigere end andre selskaber, hvis de da skal operere på samme vilkår, er efter min opfattelse en illusion.

  Som jeg tidligere har nævnt er det jo allerede “gratis” at have sin pensionskonti i de rigtige banker hvad angår rate- og kapitalpensioner, hvis man selv står for det.

  #185464
  hga

  ATP, Danske Bank.

  Prøver at lægge det ind her. Noget der har undret….lidt:

  I forbindelse med Danske Bans regnskaber har det i medierne været bomtalt, at DDB – måske – overvejer at frasælge Danica Pension.
  Samtidig har det været fremme, at en evt. køber skal findes i udlandet,

  Ang. APT har det været fremme, at deres pensions porteføljer burde “udliciteres”. Eller noget tilsvarende. Hæng mig ikke nop for formuleringen.

  Sådan som jeg opfatter det:
  Overtager Danica pension porteføljer fra ATP og frasælger Danske bank derefter Danica, må det da give grund til eftertanke, at danskeres pensionformuer kommer på “fremmede” hænder.

  Men det er måske ligegyldig????

  #185466
  Anonym

  hga

  Summa sumarum – Alle danskere betaler (uacceptable) mega omkostninger i gebyrer og kapitalforvaltning. Hvad får de reelt for alle de mange penge ?

  Måske Danica Pension var bedste tjent med at blive solgt til “investeringsbanken Lehman Brothers” – “markederne ved jo bedst”

  mon ikke de kunne gøre det bedre end det Rip off DDB og DP har gang i – nårh nej de gik jo på røven “igår 100.000 kr. på kontoen, i dag morgen 0 kr” – “markederne ved jo bedst”

  Synes dit spørgmål burde give andledning til reflektion om “markederne nu også ved bedst”

  #185484
  Anonym

  Ja man skal lige love for at giganterne Lehman Brothers, Bear Sterns, AIG, Fanny Mae og Freddy Mac, for bare at nævne nogle få havde styr på markedsrisikoen og de komplekse derivatprodukter. I think not!

  Sandheden er, at lige som et kommunistisk samfund fører til manglende produktivitet, korruption og ultimativt fattigdom, lige så kan uregulerede kapitalmarkeder føre samfund ud i enorme økonomiske tab og dybe samfundskriser.

  Det uregulerede markeder fungerer ikke, og derfor skal vi have reduceret den systemiske risiko i kapitalmarkederne ved at :

  1) Forbyde komplekse produkter som CDO’er og CDS’er.
  2) Forbyde shortsale globalt
  3) Forbyde finansielle supermarkeder, dvs. koblingen mellem bank, realkredit og forsikring.
  4) Begrænse (men dog ikke forbyde) brugen af swaps.
  5) Afskaffe hele begrebet hybridkapital og i stedet stille krav om at det eneste der tæller med i kernekapitalen er ægte egenkapital.
  6) Sætte skarpe grænser for bankernes udlånsgearing.
  7) På globalt plan forbyde kursbetingede bonusordninger og lægge loft over bankansattes lønninger.
  8) Splitte de alt for store især amerikanske, engelske og asiatiske banker op. Der er alt for meget risiko samlet et sted.

  #185524
  test

  Hvad er dansk kapital? I og hvorfor skulle de være et problem at nogen uden for dk købte en dask virksomhed?

  #185528
  Anonym

  General Dobbeltmoral : Du har brugt meget tid på at forklare hvordan “især amerikanske, engelske og asiatiske banker” har voldtaget alt og alle, men i dit forslag nr. 4 skal voldtægten dog kun begrænses ikke stoppes!!

  Hvordan kan det være at i genier har så fantastiske ideer til at regulere markederne, men det er kun jer der kan se hvor fantatisk det vil være, resten af verden kan ikke se jeres genialiteter hvad laver i egentlig her i er jo profeter.

  #185538
  Anonym

  Jeghavderet

  Den lille forskel men meget væsentlige pointe i vores forskellige grundopfattelser af markeder(er moralen)

  1) Mit synespunkt : Markeder/Bankerne er til for – din, min og samfundets skyld
  DVS regulering

  2) Dit synspunkt : At alle individer er til for markederne/bankerne og disse markeder
  i din optik “markederne ved jo bedst” helt legitimt har lov til at udøve “voldtægt”
  og helt i orden med alle de mange “rådne æbler”

  Og så kan du nu igen begynde og ævle om kommunister , jordhuler og profeter samt fornægte
  alle fakta der foregår omkring dig (Denial)

  Dig og Gordon Geko må være da være “Pals” -;)

  Dit Citat:
  resten af verden kan ikke se jeres genialiteter hvad laver i egentlig her i er jo profeter. (sig det til eks.vis den spanske befolkning)

  Snæversynede KLYNKER

  #185540
  Anonym

  hga

  Et helt aktuelt og realistisk eksperiment!

  Danica Pension vinder udliciteringen af forvaltningen af ATP.
  Danica Pension bliver i overmorgen solgt til en anden “Lehman Brothers”

  I næste uge går krakker den “anden Lehman Brothers”

  Hvor efterlader det dig med dine ATP midler ? og hvilken har du i det ? ud over du selvfølgelig selv skal betale (tabe dine midler)

  Nej profet er jeg ikke (selv om nogen kalder mig det)
  Men det spørgsmål er da tankevækkende (ikk)

  #185542
  test

  Tænk sig hvis nu man falder på gaden og slår sin tå. Der går koldbrand i tåen og skoene må kasseres.

  Uha da gå aldrig på gaden

  #185552
  Anonym

  Test

  Hvilke odds giver du ?

  ATP midlerne (smutter op i den blå luft)

  At du får koldbrand i tåen og at du efterfølgende må kassere skoen

  —–

  lyder det plat ?…..

  #185572
  Anonym

  General kan du huske da du skrev dette :
  “Der er en global finansiel krise, men den håndterer man professionelt på alle planer. Man har lært af 1930ernes fejltagelser, og er derfor bedre i stand til at styre os igennem. Vi får nogle kvartaler med negativ vækst, men efterhånden kommer økonomien lige så stille tilbge på spordet”.

  Hvad er der sket?? har du kigget for meget på Neptuns links

  #185588
  test

  Lehman brother var en helt enestående svindel som burde ha været opdaget. Så jo jeg giver rigtigt mange gange højre ods på en bullen tå.

Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 45 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.