aon private consulting

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 16 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #92986
  AnonymForfatter

  er der nogle der har nogle gode eller dårlige erfaringer med aon private consulting. og placeringer af pensionsmidler.
  Jeg overvejer at lade min pensionsmidler administre af selvskabet.

  #183246
  Mor51Forfatter

  De har ret høje løbende omkostninger. De tager 0,5% af kapitalen pr. år, dog således, at de hæver pengene for 3 år af gangen, d.v.s. at de starter med at tage 1,5% (+ 1% til pensionsselskabet første gang) og efter 3 år tager de så igen 1,5% og så’ fremdeles. På den måde bliver omkostningerne også højere og højere, jo mere man har sparet op. Og man kan ikke få (nogle af) pengene igen, hvis man f.eks vil have udbetalt pensionen midt i en periode.
  De er jo også kun et formidlingsfirma, der (for tiden) indsætter pengene i AP pension, der giver den højeste rente.
  Hvis jeg var dig, ville jeg henvende mig direkte til AP pension, hvor de løbende omkostninger vist kun er på 51 kr. pr. måned, uanset beløbets størrelse. Det koster en procentdel af beløbet at komme med i ordningen (2,2-2,5%), men det er et engangsbeløb (og det tager de andre jo også), der hurtigt bliver tjent hjem gennem de høje renter (vist 4,7% for tiden). Så især hvis pengene skal stå der i en del år, giver det et meget bedre samlet afkast.
  Så medmindre du har meget komplicerede økonomiske forhold, som AON Private Consulting også rådgiver omkring, så vil jeg anbefale AP pension direkte.

  #186236
  AonpcForfatter

  Kære Indlægsholdere

  I min egenskab af Adm. Direktør for Aon Private Consulting A/S, vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at kommentere indlægget fra Mor51.

  Aon Private Consulting A/S (APC) har nu eksisteret i 5 år og er ejet af verdens største forsikrings -og pensionsmægler Aon. APC har siden 1.9.2007 opnået en tilgang af 3000 kunder med en samlet pensionsportefølje på over 6 mia. kr.

  Denne store pensionsportefølje bruger vi bla. til at forhandle lave omkostninger hjem hos relevante og konkurrencedygtige pensionsudbydere i markedet. På den måde betales det vederlag, som APC modtager i mange tilfælde af den omkostningsrabat eller øvrige fordele, der opnås i selskaberne. Derudover sikres en konstant overvågning af markedet og min. 1 gang hver måned opdateres alle kunders individuelle kunderapporter med en sammenligning af afkast og omkostninger med de 3 bedste relevante og sammelignelige alternativer. Er der alternative produkter med samme aktivklasser, nedtrapningsstruktur, forvaltningstype mm., der har en lavere omkostningsstruktur anbefales det enten at overveje at flytte eller decideret at flytte.

  Mht. vederlagsstrukturen, så opkræver APC et vederlag fra 0,15%-0,65% af kundens depot af hængig af størrelsen af depotet. Således bliver omkostningsprocenten til APC løbende relativt billigere jo højere opsparing. Dette er modsat de investering -og forvaltningsom-kostninger, som man som kunde eksempelvis betaler i en investeringsforening. Her er omkostningsprocenten normalt konstant. Til gengæld er der ingen eller marginale præmie/indskudsomkostninger ved anvendelse af APC.

  I vores analyser og sammenligninger viser vi altid, hvis relevant, hvad omkostningerne er med og uden APC for at give kunden det bedste beslutningsgrundlag.

  I ovenstående eksempel fra Mor51 – gengives et ønske om placering i et gennemsnitsrenteprodukt i AP Pension, hvor personen er over 67 år eller har et ønske om placering af ikke pensionsmidler. I disse 2 tilfælde kan man i AP Pension alene placere sin pension i et miljø, hvor der kun kan trækkes omkostninger som indskudsomkostninger. Her opkræver APC et vederlag på 0,9% – 1½% for en 3 årig til livsvarig periode (afhængigt af størrelse af depot og opsparingshorisont). Dertil kommer et eengangsvederlag til AP Pension på 1%.

  Det kræver således en nærmere beregning at afklare, om det er dyrere at anvende APC end at gå direkte. Her skal man endvidere være opmærksom på, at der tillægges præmie – og indskudsomkostninger ved direkte betjening på mellem 2-3%.

  Sluttelgt vil jeg gerne sige, at vores berettigelse ikke alene ligger i formidling, men at sikre vores kunder de bedste forudsætninger for opnåelse af den højeste pensionsopsparing.

  Her har vi nøjagtig samme interesse som vores kunder.

  Jeg vil altid anbefale, at tage direkte kontakt til os i Aon Private Consulting A/S, hvis man har spørgsmål til omkostninger, analyser mm.

  Vores telefonnummer er 70257026 og vi findes også på http://www.aonpc.dk

  Med venlig hilsen

  Peter Lindblad
  Adm. Direktør
  Aon Private Consulting A/S

  #218366
  AnonymForfatter

  Det skal med i historien, at landets 4 største pensionsselskaber og en stor del af resten IKKE vil arbejde sammen med Aon Private Consulting (APC). Faktisk er det sådan at APC kun har samarbejde med 3-4 pensionsselskaber. Overvågning af markedet er derfor ret begrænset. Resultat bliver ofte sådan: lav risiko – APC anbefaler AP Pension. Mellemrisiko – APC anbefaler Topdanmark. Høj Risiko – APC anbefaler Skandia. Sådan har det været i lang tid.

  #218878
  AonpcForfatter

  Kære anonyme indlægsholder

  I min egenskab af Adm. Direktør og stifter af Aon Private Consulting A/S, vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at kommentere indlægget fra den anonyme indlægsholder.

  Aon Private Consulting A/S (APC) har nu eksisteret i 8 år og er delvist ejet af verdens største forsikrings -og pensionsmægler Aon. APC har siden 1.9.2007 opnået en tilgang af 8000 kunder med en samlet pensionsportefølje på over 12 mia. kr.

  For at sikre fuld uvildighed blev Lov om forsikringsformidling i 2006 lavet om således, at forsikringsmæglere ikke længere må modtage provision fra pensionselskaberne. Dette betyder, for forsikringsmæglere generelt, at disse ikke længere har samarbejdsaftaler med pensionselskaberne – men alene med kunderne, idet vederlaget fra kunden betales til forsikringsmægleren og altså ikke længere til pensionsselskabet.

  Dette sikrer kunderne, ved brug af forsikringsmægler, fuld gennemsigtighed i, hvad de betaler til en forsikringsmægler og for hvilke ydelser og hvad de betaler til pensionsselskabet for forvaltning af deres pensionssopsparing.

  Desværre, for danske pensionstagere, findes samme gennemsigtighed ikke ved direkte betjening i pensionselskaber og banker, hvorfor pensionstagerne ikke her kan se, hvad de reelt betaler for hhv. salg, administration og forvaltning.

  APC har fuldmagt fra over 8.000 kunder med pensionsdepoter placeret i samtlige danske pensionsselskaber, så det er ikke korrekt, at APC kun har pensionsplaceringer i 3-4 selskaber. APC placerer ikke kundernes pensionsdepoter. Kunderne vælger selv, på baggrund af en ensartet sammenligning af alle produkter i markedet, hvilket produkt, de ønsker. Naturligvis vælger 99% af alle kunder det sammenlignelige produkt med de laveste omkostninger og dermed bedste forudsætninger for højeste afkast.

  Ydermere stiller APC en lang række ydelser, såsom nedsparingsplanlægning, arveoptimering etc., til rådighed for vores kunder ligesom APC’s kunder løbende, på digitale platforme og/eller ved fysisk møde, får anbefalet de bedste sammenlignelige produkter afvejet ifht. opsparingshorisont, forvaltningstype, egne præferencer mm.

  Slutteligt vil jeg gerne sige, at vores berettigelse ikke alene ligger i formidling, men at sikre vores kunder de bedste forudsætninger for opnåelse af den højeste pensionsopsparing.

  Her har vi nøjagtig samme interesse som vores kunder.

  Jeg vil altid anbefale, at tage direkte kontakt til os i Aon Private Consulting A/S, hvis man har spørgsmål til omkostninger, analyser mm.

  Vores telefonnummer er 70257026 og vi findes også på http://www.apc.dk

  Med venlig hilsen

  Peter Lindblad
  Adm. Direktør
  Aon Private Consulting A/S

  #220946
  KarenBForfatter

  Hej – jeg er blevet ringet op af dem af flere omgange (uden at have bedt om det), og har også i massivt omfang fået breve. I dag ringede de så igen – midt i arbejdstiden, og da jeg fortalte dem, at jeg ikke var interesseret i at købe, og at de ikke skulle kontakte mig igen, svarede sælgeren (han hed Gustav) mig aggressivt igen: “jeg ringer faktisk ikke for at sælge dig noget, Kælling". Det bliver så et nej tak herfra til deres ydelser, ligegyldigt hvad de kan gøre for mig.

  #220954
  morsdrengForfatter

  I henhold til forbrugeraftaleloven, også kaldet dørsalgsloven, må en erhvervsdrivende ikke uopfordret rette henvendelse til dig med henblik på indgåelse af en aftale, medmindre han hører til en af nedennævnte undtagelser.

  “§ 6. Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.
  Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for telefoniske henvendelser om
  1) bestilling af bøger,
  2) tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter,
  3) formidling af forsikringsaftaler og
  4) tegning af abonnement, der omfatter redningstjeneste eller sygetransport, hos en virksomhed, med hvilken en eller flere kommuner har indgået aftale om udførelse af rednings- og slukningsarbejde ved ildebrand.

  § 7. Et løfte afgivet af forbrugeren ved en erhvervsdrivendes henvendelse i strid med § 6 er ikke bindende.

  Hvis du vil, kan du klage til Forbrugerombudsmanden.

  #220960
  morsdrengForfatter

  De korrekte §§ er 4 og 5, idet loven blev ændret i 2014

  #220964
  morsdrengForfatter

  For det tilfælde, at AON Private Consulting A/S igen skulle kommentere på denne tråd og oplyse, at Forbrugerombudsmanden har godkendt deres uopfordrede telefoniske henvendelser til forbrugere, fordi selskabet driver forsikringsvirksomhed kan jeg henvise til Lov om forsikringsformidling og Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglere.

  Iflg. § 19 i lov om forsikringsformidling, “skal Forsikringsmæglervirksomhed drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet"

  Iflg. § 3, stk. 2 i Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglere, er “Markedsføring, som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, IKKE tilladt."

  Så selv om man vil forklare, at den uanmodede telefoniske henvendelse til dig med er berettiget, fordi man formidler forsikringsaftaler, er henvendelsen næppe lovlig, da den ikke er i overensstemmelse med god skik og praksis, må betegnes som aggressiv og udsætter kunden/dig for en utilbørlig påvirkning som vil kunne forvride din økonomiske adfærd.

  #220966
  testForfatter

  blev sådan set lidt overrakset over at vores bestående forsikringsselskab kontaktede min kone og via en samtale lavede mer salg. Det er vel så selv om samtalen var høflig heller ikke god skik? eller?

  Det der med at kalde mine kvindelige kunder for kælling vil jeg prøve en dag. Gadvide om det virker.

  #220968
  AonpcForfatter

  Kære KarenB,

  Efter at have sat mig ind i sagen og hørt den pågældende telefonsamtale, må jeg desværre konstatere, at du har ret i din alvorlige anklage.

  Jeg har derfor, med det samme, taget kontakt til direktionen fra det eksterne telemarketingbureau, hvor den pågældende konsulent er ansat, og ikke alene bedt dem om at fjerne ham fra enhver opgave, der er relateret til vores virksomhed, men ligeledes udarbejde en redegørelse til os således, at vi kan sikre, at en sådan form for “aggressiv" – eller anden dialog/kontakt til potentielle kunder til vores virksomhed, der ikke overholder god skik regler for branchen, ikke kan ske igen.

  Det er selvsagt fuldstændig uacceptabelt og jeg undskylder mange gange for den ubehagelige oplevelse, som du har fået.

  Jeg har naturligvis også sikret mig, at du aldrig bliver kontaktet af os igen.

  Du skal altid være velkommen til at tage direkte kontakt til mig (70257026), såfremt du gerne vil drøfte sagen videre.

  Med venlig hilsen

  Peter Lindblad,
  CEO og Founder.

  NB. Vi kan iøvrigt naturligvis bekræfte, at vi har denne tilladelse Forbrugerombudsmanden og ligeledes bekræfte, at vi er helt enige i “morsdreng’s" fortolkning af Lov om forsikringsformidling og god skik regler, hvorfor vi netop har foretaget de nævnte tiltag.

  #220974
  testForfatter

  Aon kan nu ikke ha mange kunder hvis Gustav og Karenb var nok til ar Karen kun slås op i kartoteket.

  #220976
  AonpcForfatter

  Kære anonyme test

  Tak for din interesse for vores virksomhed.

  Nu er de to omtalte personer ikke kunder.

  Du kan gå ind på http://www.apc.dk og følge med i det aktuelle antal kunder hos Aon Private Consulting A/S mm.

  I dette minut har 7.080 kunder med samlet næsten 12 mia. kr. I pension valgt at være kunder i Aon Private Consulting A/S.

  NB. Vi vil værdsætte, hvis du vil give dig selv til kende, så vi kan have en åben debat.

  Venlig hilsen
  Søren Hyldgaard
  Marketingdirektør
  Aon Private Consulting A/S

  #220978
  morsdrengForfatter

  Kære 2 direktører for Aon Private Consulting A/S. Det er altid positivt, når nogen tager initiativ til at stoppe forhold der er forkerte eller direkte ulovlige.

  MEN når det er sagt, findes der på internettet og diverse fora forskellige indlæg fra forbrugere der fortæller, at de af KarenB beskrevne erfaringer med Aon desværre IKKE en er enlig svale.

  Selv om forbrugerombudsmanden måtte have udtalt sig positivt om selskabets uanmodede telefoniske henvendelser til forbrugere, må dette da være under den klare forudsætning, at henvendelserne drejer sig om formidling af forsikring. Kan man være sikkert på, at dette altid er tilfældet?

  Fordi noget er muligt, behøver det ikke altid være en god ide og slet ikke, hvis det på grund af sin karakter og sin gennemførelsen slet ikke er i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis på området.

  Det er mig en pestilens uanmodet at bliver kontaktet telefonisk, nogle gange flere gange om ugen, af forsikringsselskaber eller andre der vil sælge mig deres produkter. Vi har ligefrem været uden for, at virksomheden der kontaktede os uanmodet, først efter at jeg havde kontaktet dem, begrundede den uanmodede henvendelse med, at man ville formidle sit kvartalsvise gratis reklameblad og at man var formidler af forsikring. Det sidste fremgik ellers først af virksomhedens hjemmeside EFTER at jeg havde klaget over deres uanmodede henvendelse.

  At 2 forskellige direktører i Aon har tid til at kommentere på denne tråd fortæller mig, at det ikke kan gå så fandens godt. Det var nok bedre at benytte tiden til at overholde god skik bekendtgørelsen på området.

  At markedsdirektører mener, at han kan tillade sig at opfordre TEST til at lade anonymiteten falde, er mig uforståeligt, Det kan kun frarådes, for der optræder mange mærkelige og suspekte typer på internettet, og dermed også på dette forrum, så det kan i værste fald være direkte farligt. Dermed ikke sagt, at direktørerne i Aon tilhører denne kategori.

  Jerg har med glæde noteret mig, at der er politisk vilje til fjerne adgangen for visse brancher til at rette uanmodede telefoniske henvendelser til forbrugerne. Det er efterhånden på høje tid.

  #220984
  testForfatter

  Der har du helt ret i morsdreng. Har haft diskusion på ingeniørens debat forum. Heder man Peter Hansen som debat navn er det der ok og betragtes ikke som ananymt men da mit navn kun bæres af to personer i dk vil jeg da ikke risikere at hænge den anden ud for noget jeg skriver.

  Kære Søren hyldegaard
  Ja det en var potentiel kunde og den anden var en sælger i benyttede. Hvilket jo sådan set gør det enu mere skræmmende at du ude fra Karen b kan identificere den pågældende person. Hvad mit navn og identitet sku ha med det spørgsmål at gøre må du gerne forklare nærmere. Hvormange forskellige titler har du i øvrigt?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 16 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.