Danske Bank desperat – banken har ikke råd til at tænke langsigtet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 124 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #92931
  AnonymForfatter

  Jeg vil benytte denne tråd til at følge lidt op på – og dele viden om – Danske Bank.

  Efterhånden har jeg hørt mange historier om at Danske Bank er ganske desperat. Banken har ikke råd til at tænke langsigtet, men må ty til meget kortsigtede løsninger med at skære i kreditterne til relativt sunde private kunder og erhvervsvirksomheder. På den måde skader Danske Bank de langsigtede kunderelationer.

  Vores egen situation er denne:

  Vi købte bolig i 2010. Danske Bank gav mig og min kæreste en rigtig god rente da vi forhandler om et boligkøb i 2010. Men derefter er banken totalt løbet fra aftalen. De har systematisk hævet renten med hele 3% mens nationalbankens udlånsrente i samme periode falder ca. 1%.

  Dette er vel at mærke sket i en situation hvor vi a) har afviklet hurtigt på boliglånet, således vi er forblevet solvente trods boligprisfald b) vi har et rådighedsbeløb over 20.000 kr. c) har relativt sikre højtlønnede jobs d) har gode karriereudsigter e) er aktionærer i Danske Bank og har et pænt aktiedepot i banken f) der er gode muligheder for at Danske Bank om 4-5 år kunne tjene gode penge på at vi skal ud at finansiere et parcelhus.

  Vi har forsøgt at forhandle renter med Danske Bank, men banken meddelte efter et time langt møde i et hjælpeløst formuleret brev med 2 stavefejl og 3 syntaksfejl, at banken ikke kunne tilbyde en lavere rente. Dermed fraskriver banken nu sig muligheden for et (for banken) profitabelt fremtidigt kundeforhold for at optimere indtægterne kortsigtet.

  Jeg mener det er en svinsk fremgangsmåde, at Danske Bank når de i første omgang giver boliglånet tilbyder os en rente som de ved, og endda gør os opmærksom på, ligger omkring 1% under standard renten på et kundeforhold af vores type, for derefter, hvergang de justerer renten med 0,5% eller 1,0% eller what ever, at hæve renten maksimalt for netop vores kundeforhold.

  På den måde er en aftale ikke en aftale med Danske Bank. Du forhandler et billigt lån hjem i købssituationen, som Danske Bank straks derefter går igang med at justere op på standardrenten. Det gør det meningsløst at aftale noget som helst med dem.

  Vores historie er ikke enestående.

  Tvært imod har jeg efterhånden hørt skræmmende mange historier om hvordan banken på den mest svinske måde trækker driftskreditter tilbage for ellers sunde virksomheder. Nægter at give selv små kreditter til et en kvinde under skilsmisse på trods af parret havde enddog meget store friværdier i deres parcelhus og sommerhus.

  Jeg har også hørt historier om hvordan Danske Bank ved et par der havde en kassekredit på 50.000, som altid har betalt hvad de skal, pludselig nedskriver kreditten til 20.000 da lønnen pr. den 1. i måneden var gået ind. Hvorfor, var der overtræk, misligholdelse? Nej, Danske Bank vurderede bare, at parets sikkerhed var blevet forringet efter den ene var blevet arbejdsløs.

  Med andre ord. Danske Bank trækker mere kynisk end nogen anden bank i Danmark paraplyerne tilbage i regnvejr. Også selv om der er ganske gode muligheder for kunderne kan komme ovenpå.

  Et sådant foretagende ønsker jeg ikke længere at være en del af, og jeg vil advare alle mod at blive kunde i den bank. Den kortsigtede tænkning i Danske Bank er en trussel mod bankens langsigtede evne til at skabe værdi for aktionærerne. Jeg tror ikke på aktien kommer ovenpå, for lige nu sker der en kundedestillation, hvor de gode kunder trækker sig!

  #182438
  JydenForfatter

  Nej, det virker som om Danske Bank er i panik, selv for rigtig gode kunder, og jeg er derfor af den opfattelse af det er helt deres egen skyld at de i imagemålinger gennem årene falder og falder, som jeg tidligere har gjort opmærksom på.
  Desværre er de ene om det, og jeg mener det er pengeinstitutsektoren er ude i noget værre snavs som jeg ikke fatter. Den 1. juni i Jyllands Postens erhvervstillæg Lars Rhode, ATP citeret for at internationalt er finanssektoren at sammenligne med brugtvogsforhandlere. Vi skraber bunden.

  #182440
  AnonymForfatter

  Du har ret, panik er et bedre ord.

  Danske Bank har skudt sig godt og grundigt i begge fødder.

  Et af Danske Banks helt store problemer er at man (mod al sund fornuft) har givet boligejere store ekstremt billige boligprioritetslån til renter helt ned til nationalbankens udlånsrente + 1%.

  Prioritetslånene der er udstedt i perioden 2004-2008/9 er kontraktmæssigt lavet sådan, at rentemarginalen ikke kan justeres.

  Så når op mod halvdelen af Danske Banks udlån har en direkte tabsgivende rente (renten er billigere end det Danske Bank kan funde sig til i pengemarkedet), så er Danske Bank nødt til at opkræve ågerrenter på kunder med almindelige boliglån til finansiering af de yderste 20%, kunder med billån og kunder med kassekreditter. Boligprioritetslånet er således det ene skud i foden.

  Det andet skud i foden (som har ført til amputation af det ene ben fra hoften) er købet af de irske banker. Danske Bank siden 2008 nedskrevet omkring 5-6 mia. kr. årligt på bankerne og har vel efterhånden nedskrevet omkring 30% af det samlede udlån. De nedskrivninger betales af de danske erhvervs kunder og almindelige privatkunder med billån, boliglån og almindelige kassekreditter.

  Danske Bank har drevet deres butik ufattelig skidt.

  Boligprioritetslånene og de irske banker er en katastrofe!

  #182444
  ChrisMForfatter

  Jeg er heller ikke glad for Danske Bank.

  Har haft en kassekredit i forbindelse med uddannelse, som så er blevet lagt om til lån for at afdrage gælden kortsigtet. Da renten steg 1 % tog jeg kontakt til banken for at få sat renten ned, og mine argumenter var som følgende: 1) min kontraktansættelse som er uopsigelig indtil lånets udløb. 2) jeg havde betalt afdrag i 1 år til tiden. 3) jeg stod til lønforhøjelse måneden efter.

  Altså i mine øjne 3 gode forhandlingsargumenter, men det synes banken åbenbart ikke. Jeg havde i min henvendelse fortalt i kroner og øre hvad lønstigningen lød på, og blev bedt om at fremsende lønseddel, men fik derefter afslag på rentenedsættelse, 1 måned efter satte de rente yderligere 1 % op.

  Undskyld mig, men der bliver da større sandsynlighed for at nogle kunder måske mister betalingsevnen, med denne fremgangsmåde? eller forlader banken lige så snart de kan?
  Jeg skal nok klare mig, men synes godt nok de behandler deres kunder dårligt.

  Jeg har i øvrigt skiftet lønkonto over til min kærestes bank, og lige så snart lånet er betalt så vender jeg Danske Bank ryggen for bestandig.

  #182448
  testForfatter

  Utilfredse kunder findes der i alle banker. Bankerne har haft og har travlt med t samle paraplyerne ind for nu regner det

  #182450
  MichaelForfatter

  GP’s eksempel er vist efterhånden standard i de fleste banker, som alle er godt i gang med at konsolidere sig vha. højere udlånsrenter og gebyrer. Jeg forstår dog ikke, at GP har et stort aktiedepot samtidigt med et dyrt banklån. Jeg ville personligt sælge aktierne og indfri lånet helt (hvis muligt) eller delvist og derved få et garanteret afkast svarende til udlånsrenten.

  Som situationen er pt. så er de eneste vindere mennesker der udelukkende har realkreditgæld. Herved kan man til enhver tid fyre sin bankforbindelse og skifte til en anden.

  #182452
  AnonymForfatter

  Det er lidt en agurketid vi lever i pt. Men det lyder lidt som om, at der er hen helt klar forventning om, at det er nationalbanken, som fastsætter renten på Jeres lån?? inddirekte i hvertfald.

  Nationalbanken er jo kun én parameter som spiller ind. Dertil er der hele fundingen som hentes på andre vilkår og hvis jeg har forstået det rigtigt, så er de vilkår blevet dyrere for de danske banker.

  GP raser lidt over, at Danske Bank er løbet fra deres aftale. Når du læser dit gældsbrev. står der ikke her, at det er variabelt forrentet? Ellers har du overvejet et fastforrentet boliglån?
  Når Dansk Bank skærer alle kunder over én kam og laver deres renteforhøjelser, ja så er du jo upåvirket ved denne løsning.

  #182456
  AnonymForfatter

  Jeg er helt på det rene med hvad det indebærer at et lån er variabelt forrentet, den hemmelige.

  Og selv om det jo nok stiller krav om et vist mindste niveau af intelligens, som jeg er seriøst i tvivl om du besidder, så er kernen i min kritik at Danske Bank løber fra den aftalte relative prissætning prissætning på lånet. Rentestigningerne er fuldt lovlige, men måden hvorpå det sker er alligevel moralsk anløben.

  Selv om det jo nok er op ad bakke med forståelsesevnen så prøver vi alligevel.

  Danske Bank anvender standardkundeberegninger, altså beregninger med standardpriser for en given kunde/engagementstype målt på bl.a. jobsikkerhed, indtjening, sikkerhed/gearing, produktvalg etc. Når kundens tal indsættes i systemet, returneres en standardpris på kunden, som banksælgeren kan vælge at fravige nedad, for at lokke kunden ind i butikken.

  Standardberegningen viste i vores tilfælde 6,75% men efter forhandlinger forud for boligkøbet nåede Danske Bank frem til at de kunne tilbyde os lånet til 5,25%, altså 1,5% under standardprisen.

  Jeg er selvfølgelig med på at boliglån har variabel rente og at traditionen frem til 2009 var, at renten blev tilpasset i takt med at diskontoen steg eller faldt samt at der kan være yderligere tilpasninger hvis fundingomkostningerne stiger.

  Det der er min anke er, at når Danske Bank varsler rentestigninger på i alt op til 3,0%, så er der nogen kunder der kun sættes op med 1,5%, andre med 2,0% mens andre igen får fuld musik på 3,0%.

  De kunder, der får den lave stigning, er de, der ligger spot on på standardkundeberegningen, dvs. ikke har forhandlet priser med banken og ikke har oplevet forskydninger siden lånehjemtagelse. De der får den fulde stigning er de, der ved låneoptagelse har forhandlet med banken og aftalt en god pris.

  Når Danske Bank i små bidder ikke justerer kunderne parallelt op eller ned i takt med de hæver priserne som følge af stigende fundingomkostninger eller what ever gyldige eller ugyldige begrunder man anvender for at hæve priserne, så annullerer Danske Bank på denne måde den individuelt forhandlede pris i løbet af en meget kort årrække.

  Med Danske Banks ageren giver det således ingen som helst mening at forhandle om renterne, når du køber. For du skal fra starten være klar over, at du efter ganske få år, når nationalbankens diskonto er blevet justeret op og ned nogle gange, vil ende lige nøjagtigt tilbage på standardrenten igen.

  På den måde giver forhandling igen mening, fordi Danske Bank på forhånd ved, at en aftale ikke er en aftale.

  Så endnu engang kan jeg kun advare mod Danske Banks uprofessionelle og i mine øjne moralsk anløbne adfærd.

  For vores vedkommende har Danske Banks adfærd blot betydet, at vi har lånt pengene af mine forældre til 4% i stedet og indsat beløbet på Boliglån Plus modkontoen. Derfor har vi reelt ikke noget boliglån i banken mere. Hvad er det så udtryk for? Jo det er udtryk for at Danske Banks prispolitik sætter gang i en farlig kundedestillationsproces, hvor de gode kunder med perspektiv i lukker deres engagement ned og forlader banken, mens de dårlige insolvente kunder (som giver flest tab og den største kapitalbelastning) bliver tilbage i banken.

  Danske Bank kan være evigt forvisset om at de kunder, der er blevet dårligt behandlet forlader Danske Bank ved først givne lejlighed, når de er kommet ovenpå igen. På kort sigt optimeres profitten, men den langsigtede profit vil lide under at Danske Bank ikke fokuserer på at opbygge langsigtede kunderelationer.

  Også den arrogante politik overfor indlånskunderne er farlig. Vi kan allerede nu læse ud af Danske Banks regnskaber, at indlånskunderne forlængst er skredet som følge af de helt og aldeles ukonkurrencedygtige indlånsrenter.

  Det store indlånsunderskud Danske Bank slæber rundt med kan sagtens gå godt så længe banken er A-rated og nyder udlandets tillid. Men spørgsmålet er hvor længe tilliden forbliver intakt nu hvor Moodys har nedgraderet Danske Bank til Baa1. Det kan i sidste ende betyde, at staten bliver tvunget til at nationalisere eller blive hovedaktionær i banken.

  Jeg kan i hvert fald ikke konkludere andet end at Danske Bank er en moralsk anløben og dårligt drevet bank, som ikke ejer evnen til at opbygge langsigtede profitable kunderelationer.

  #182458
  AnonymForfatter

  Til Michael – jeg er meget enig i at man skal være varsom med at lånefinansiere et aktiekøb, for det stiller jo unægteligt et noget højt afkastkrav til de pågældende aktier.

  På den anden side var vores aktiepost i Danske Bank (som vi havde erhvervet på kontant basis forud for boligkøbet) en forudsætning for at Danske Bank ville fravige standardberegningen og tilbyde os en billigere rente.

  På den måde kan vi vel siges at være blevet dobbelt røvrendt af Danske Bank, og bankens adfærd har skræmmende ligheder med de aktiekøbslån Roskilde Bank gav før deres krak.

  Så igen, lad være med at lytte til de råd banksælgerne i Danske Bank giver. Og lad være med at lånefinansiere boligkøbet ud over realkreditlånene. Spar i stedet de 20% op! Så gør i jer ikke afhænge af Danske Banks renteluner og Danske Banks usmagelige hjemkaldelse af paraplyer i regnvejr.

  Et realkreditlån kan dog trods alt kun forlanges indfriet ved misligholdelse og renten kan ikke ændres efter forgodtbefindende. Her er det markedet der sætter renten.

  #182460
  AnonymForfatter

  … men i varierende omfang, Test.

  Det er ikke nogen tilfældighed, at Danske Bank får bundplacering i stort set samtlige analyse.

  Danske Bank kan ikke markedsføre eller brande sig til et godt image, når det samtidig behandler kunderne dårligt.

  #182462
  AnonymForfatter

  Har generalen fået hedeslag ?
  Generalen har altid rost Danske Bank – og gang på gang dokumenteret, at det er en solid og god bank. Nå – men man har en holdning – indtil man tager en ny – og det er trist, at Danske Bank nu ikke længere regnes for en god bank i befolkningens øjne.

  #182464
  AnonymForfatter

  Efter ca. 20 år med Danske Bank har jeg også sagt farvel og tak. De har de seneste 1-2 år stort set gjort hvad der passede dem uden hensyntagen til kunden. Så kan sagtens genkende GPs beskrivelse.

  #182466
  AnonymForfatter

  Puha. GP. Du spreder om dig med store ord og giver en anstændig debet et utroligt negativt præg, når du begynder at tvivle på brugernes intelligens og endda nedgøre dem, fordi de tillader sig at respondere på dine indlæg. Sørgeligt.

  Du nævner Boliglån Plus, hvilket jeg ikke kunne læse mig til var det produkt du omtalte i din indledning. Der er mig bekendt stor forskel på dette produkt og et traditionelt boliglån i forhold til rentefastsættelsen. Men fred være med det.

  Igen så kniber det jo med min intelligens, så derfor tør jeg godt spørger til, om Danske Banks offentliggørelse af renteændring præcisere at du have en rentestigning 3 %, men at jeg kun skal have en stigning på 1,5 %? Forudsat at typen af vores boliglån er identisk naturligvis.

  Jeg er ikke fan af Danske Bank på nogen måde og udfordrer heller ikke på deres behandling af kunderne. Den kan vi godt blive enige om halter og har er kun blevet værre efter finanstilsynets gav dem en anmærkning.

  #182470
  testForfatter

  Men 4% på et boliglån er da vist ikke helt ringe. Men enig om at man bør spare de 20% op før køb. Foreløbig har danske bank ikke ændret de 1,9 på min bolig prioritet

  #182472
  AnonymForfatter

  Til Svend:

  Din observation af at jeg fuldstændig har revideret mit syn på Danske Bank er korrekt.

  Jeg synes i den grad det et sørgeligt at høre de mange historier om hvordan Danske Bank, på grund af kortsigtet optimering og ønsker om balancereduktion svigter private og erhvervskunder, der ellers har et fornuftigt potentiale. Det er uanstændigt, og det er ikke den generelle fremgangsmåde i sektoren, trust me! Nordea og Handelsbanken har, bare for at give et eksempel, et meget mere langsigtet fokus på at opbygge gode kunderelationer.

  Til den hemmelige:

  Igen har du ikke forstået princippet bag produkterne, sorry to say! Boligprioritetslånene var i perioden 2004-2009 fast knyttet op mod nationalbankens referencerentesats.

  Boliglån Plus fungerer ikke som et boligprioritetslån, men derimod som et helt almindeligt boliglån. Renten er på alle måder variabel. Den eneste forskel mellem boliglånet og boliglån plus er, at dine ekstraordinære afdrag (som du indsætter på modkontoen) kan hæves igen når du vil. [altså vel at mærke hvis Danske Bank ikke pludselig inddrager kreditten med en af deres til lejligheden opfundne begrundelser for at nedskrive kreditten].

  Så igen, jeg kan ikke kraftigt nok fraråde private og erhvervskunder at gøre forretninger med Danske Bank. Et ord er ikke et ord, hvis banken i opportunismens højhellige navn ser nogen som helst fordel ved – og juridisk mulighed for – at løbe fra aftalen.

  Eksemplerne er talrige og de skriger til himmelen!

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 124 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.