Skift af livrente selskab

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 35 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #91730
  AnonymForfatter

  hej
  jeg har en mindre livrente, og er endnu ikke begyndt at få pengene ud.
  problemet er at det nuværende selskab vil beregne sig mindst 400 kr i gebyr, måske mere for at udbetale 9.000 kr årligt, hvilket jeg synes er rigeligt.
  Har jeg mulighed for at flytte til et andet selskab, hvor gebyret for udbetaling er mindre.

  I vore dage, hvor der er noget der hedder betalings service, og hvor beløbet åbenbart aldrig skal justeres så længe jeg lever, så har man jo lidt svært ved at det kan koste selskabet det helt store at administrerer udbetalingen.
  Men måske beregner alle selskaber sig samme gebyr?

  #166070
  AnonymForfatter

  Du kan jo undersøge – om du kan overflytte og opnå et bedre tilbud hos en anden pensionsleverandør – men jeg ville droppe tanken.
  De gamle livrenter er bedre end livrenter p.t. – både på grund af dødsstatistikken og garantirenter.

  #166080
  HalliHalloForfatter

  Da der kun findes 7-8 selskaber, der tilbyder livrenter, så er det nemt at finde ud af om du kan få det billigere andre steder, men se venligst her:

  http://finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Oplysninger-for-virksomheder/Oplysningstal-om-forsikring-og-pension/Indskudsomkostninger/Tabel-traditionelle-livsforsikringsprodu.aspx?sc_lang=da

  Her kan du se hvad indskudsomkostningerne udgør samt hvad de løbende gebyrer m.v. andrager.

  Der er også en tabel for unit-linked-produkter.

  9000 kr. til en livrente er ikke meget, men da bedre end ingenting. Over 40 år kan det selvfølglig godt blive til en del.

  #166094
  ForbrugerenForfatter

  Det kan også være, at selskabet vælger, at konvertere udbetalingen til en sum. Det har de ret til, når den årlige udbetaling er under 9700 jf. PensionsBeskatningsLovens § 29 stk. 3. Du kan også kræve den konverteret mht. denne paragraf. Der skal betales 40 % afgift, hvis ordningen opfylder § 2 nr. 4 eller § 7 ellers 60 % afgift. Din ordning opfylder sandsynligvis § 2 nr. 4.

  Du skal regne med, at selvom du mener, at der kun bliver udbetalt en sum penge hver måned, så er der stadigvæk nogle udgifter forbundet med din ordning. Pensionskassens bank skal have nogle penge, hver gang de overfører et beløb, du får måske hver måned tilsendt en “lønseddel”, dit system administreres i et pensionssystem, hvor udvikleren(firmaet bag) måske skal have penge hvert år, både et grundbeløb plus et beløb per police. Hvert år skal der udvikles ny funktionalitet efter krav fra Finanstilsynet, Forsikring & Pension og folketinget. Dette er lovkrav, der rammer både pensionsordninger under udbetaling og hvor udbetaling ikke er startet endnu, derfor skal alle være med til at betale det. Selvom du kun har penge under udbetaling skal de stadigvæk investeres, dette koster også penge. Dette er baggrunden for, at efterhånden næsten alle selskaber har indført gebyr for, at få udbetalt penge, ligesom de fleste selskaber i dag også har policegebyrer, hvor man betaler et månedligt beløb.

  #166098
  AnonymForfatter

  Blot en lille ting. Det kan godt være dit pensionsselskab tager 400 kr. om året for at udbetale din pension, men det er ikke sikkert du tjener på at skifte selskab.
  Når vi taler om livrenter, er der stor forskel på hvor meget et pensionsselskab udbetaler, selvom du kommer med den samme pose penge. De udregner din månedlige udbetaling efter hvornår de tror du dør, og det er netop her forskellen ligger. Lige før skattereformen ændrede mange af dem denne beregning, så de forventer nye kunder som tegner en livrente lever længere.

  Jeg vil anbefale dig at få et tilbud fra de forskellige selskaber, hvor tilbuddet er baseret på en konto rente, så du kan sammenligne tarif udbetalingerne (det som du er garanteret i minimums udbetaling). På den måde kan du se om de kan gøre det bedre end dit nuværende pensionsselskab.

  #166106
  HalliHalloForfatter

  Til Forbrugeren

  PB § 29 stk. 3 gælder jo kun for personer der er over 60 år, ligesom reglen kun gælder for ordninger, der har været et led i et ansættelsesforhold.

  Da spørgeren skriver at han indbetaler 9000 kr. eller 750 mdl. går jeg nemlig ud fra at der er tale om en privat ordning, da man vist sjældent ser arbejdsgiverordninger med et fast månedligt beløb til en livrente, men snarere en procentdel af det samlede pensionsbidrag.

  #166108
  ForbrugerenForfatter

  Kære Anders

  Prøv lige at læse spørgerens indlæg igen. Så kan du se, at du tager fejl. Han skriver udtrykkeligt UDBETALE 9.000 kr årligt. PBL § 29 gælder også for selvbetalte ordninger.

  Lige over PBL § 29 står der “Pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed, rateopsparinger i pensionsøjemed og indeksordninger”. Fortæl mig venligst, hvor der står, at det ikke gælder for selvbetalte ordninger. Igen udtaler du dig om noget, du intet aner om og hvor du ikke læser spørgers indlæg.

  #166110
  ForbrugerenForfatter

  Og Anders igen tager du fejl i det der i stk. 4 står “Reglerne i stk. 3 finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet er tildelt invalidepension.”

  #166114
  HalliHalloForfatter

  Jo, men er efterlønsalderen ikke p.t. 60 år, forbrugeren? Så hvad er der forkert i at skrive 60 år?

  Øvrige spørgsmål skal jeg prøve at undersøge ved lejlighed, men er da muligt at jeg tager fejl. Mener nemlig, at jeg engang læste at det kun gjaldt for arbejdsgiverordninger.

  Nuvel, jeg læste spørgerens indlæg forkert, jeg troede umiddelbart at det var en årlig indbetalig på 9000 kr. årligt, og ikke en forventet udbelaling.

  Det er dog pudsigt at han lige ligger under grænsen på 9700 kr. En så lille udbetaling svarer formentlig kun til et depot på lidt under 100.000 kr. ved en grundlagsrente på 4,5% og et pensionringstidspunkt på 65 år.

  I øvrigt er spørgeren endnu ikke pensionist, så beløbet kan jo godt snige sig op over de 9700 kr., hvorved han jo så ikke længere kan få pengene udbetalt som et engangsbeløb med kun 40% beskatning.

  #166116
  HalliHalloForfatter

  Jeg glemte lige at nævne, at jeg så går ud fra at spørgeren så har sin beskedne pensionsordning i enten Danske Banks pensionsselskab ved navn DANICA eller SEB Pension, da de vist er de eneste, der har indført gebyr på policer under udbetaling.

  DANICA indførte som det første selskab dette gebyr på vist 56 kr. om måneden, men nogle pensionister klagede til Ankenævnet for Forsikring, hvor DANICA tabte sagen.

  DANICA ville ikke følge afgørelsen, hvorefter sagen røg til Vestre Landsret, som nu pludselig gav selskabet medhold.

  Pensionisterne fik derefter dispensation til at få sagen endelig afgjort i Højesteret, men så vidt jeg ved foreligger der d.d. endnu ingen afgørelse.

  Hvis DANICA taber sagen der, vil det koste selskabet henimod 1 milliard, da gebyret så er ulovligt opkrævet over ca 5-6-7 år eller hvad ved jeg.

  Uanset udfaldet, så er det ikke nogen god reklame for DANSKE BANK set med mine øjne. Selskabet er endvidere ikke særlig god til at forrente indskydernes penge i forhold til f.eks Nordea, PFA og ikke mindst AP.

  #166118
  HalliHalloForfatter

  Forbrugeren, Prøv at læse hvad der står her i sidste sætning:

  Pensionsbeskatningslovens § 29, stk. 3:

  “Ved tilbagekøb af en forsikring, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, eller ved konvertering af en pensionsordning i en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, til en engangsudbetaling betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb, såfremt de løbende ydelser, der i henhold til pensionsaftalen ville tilkomme forsikringens ejer eller medlemmet af pensionskassen på udbetalingstidspunktet, ikke kan overstige et grundbeløb på 9.700 kr. (2010-niveau) årligt, jf. dog stk. 4. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Bestemmelsen i 1. pkt. finder kun anvendelse for pensionsordninger, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold.”

  #166120
  ForbrugerenForfatter

  Problemet Anders er igen, at du ikke kan læse. Prøv nu at læse dette “medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, samt ved udbetalinger, der sker efter, at den forsikrede eller medlemmet er tildelt invalidepension.” Dvs. at en 30 år sagtens kan få det udbetalt, hvis han/hun er invalidepensionist og det sker rent faktisk også, at selskaber vælger, at udbetale det som en engangssum, hvis invalidepensionen er så lav og i det tilfælde er det kun 40 % afgift der skal betales og ikke 60 % afgift. Så blandt andet derfor er det forkert, at sige at grænsen er 60 år. Tag nu og læs indlæggene inden du skriver svar, ikke også Anders.

  #166124
  ForbrugerenForfatter

  Dette aner vi ikke noget om. Grundlagsrenten kan både være 4,25, 3,50, 3,00, 2,50, 1,50 eller for den sags skyld 20 eller 30 %. Alt vi ved er, at spørgeren har en livrente på ca. 9.000 i årlig udbetaling og skal betale et årligt gebyr på 400 kr.

  Stort set alle livrente der er oprettet i Danmark er oprettet i forbindelse med et arbejdsforhold. Frem til ca. 1998 var det sædvanen, at først indbetalte man op til grænsen for en kapitalpension og derefter røg resten på en ratepension. Derefter har det været sædvanen, at man indbetalte alt på en ratepension. Det har stort set kun været på arbejdsgiverordninger, hvor der ikke var frit valg, at man har indbetalt til livrente. Det er derfor højst sandsynligt tale om en arbejdsgiverordning.

  Hvor stort depotet er afhænger i høj grad af spørgers alder. Vi aner ikke om spørger er 60 år eller 75 år og bare har arbejdet efter sin pensionering i mindre grad, hvor arbejdsgiver har indbetalt til en pensionsordning. Den slags sker nemlig også.

  Hvis vi nu lige vender tilbage til dit første indlæg i tråden. Hvad kan spørger bruge det til? Der er bare en masse anonymiserede tabeller med indskudsomkostninger. Det siger intet om, hvor mange selskaber der tilbyder livrenter eller hvilke der tilbyder dem. Men jeg kan fortælle dig, at det drejer sig om væsentlig flere end de 7-8 du taler om. Nogle af dem er der så begræsninger på, hvem der kan tegne pensioner hos dem.

  Hvis du går ind på følgende side http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/VUT.aspx, vil du under forsikringsområdet alene her “Livsforsikringsselskaber og pensionskasser” kunne se, at Finanstilsynet har 224 virksomheder under tilsyn, derudover er der 37 under firmapensionskasser. Nogle af dem sælger garanteret kun pensioner via en mægler. Men der er stadigvæk tale om væsentlig flere end dine 7-8 stykker.

  #166126
  ForbrugerenForfatter

  Umiddelbart ser det ud til, at du har ret. Jeg vil undersøge, hvad der er årsagen til denne skelnen mellem selvbetalte og arbejdsgiverordninger.

  #166128
  AnonymForfatter

  Det er mit indtryk, at alle pensionsselskaber beregner gebyr på løbende udbetalinger. Fx har PFA denne formulering i oversigten over omkostninger på internettet:

  Udbetaling af løbende pensionsordninger 2 % af udbetalingen
  minimum 27. kr. pr. måned og maksimalt 54 kr. pr. måned (gældende fra 1. jan. 2011).

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 35 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.