TDC-Aktier

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 23 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #87148
  AnonymForfatter

  Jeg købte i julen for 3 år siden nogle TDC-aktier d.v.s. at jeg ikke har haft dem i 3 år før til jul

  Hvis TDC bliver solgt hvornår kan de så tvangsindfri aktierne. Er der nogen regler herfor. For hivs jeg ikke ha haft dem i 3 år, så bliver jeg vel beskattet af gevinsten. Jeg har kun TDC-aktier og for 100.000 kr. efter dagens kurs.

  Mit simple spørgsmål: Hvor lang tid vil der typisk gå før aktierne bliver tvangsindfriet, såfremt der da finder et salg sted.

  #106174
  MichaelForfatter

  Det kommer jo helt an på hvad der findes ud af i købsaftalen, dvs. hvornår skal overtagelsen finde sted. Jeg tror dog næppe det er sandsynligt, at det bliver inden jul, så mon ikke du kan hive en god skattefri gevinst hjem?

  #106176
  AnonymForfatter

  Jeg har ikke nogen Teleaktier, men har købt aktier i en puljeordning. Derfor vil jeg bare vide om denne skattefriegrænse også gælder for puljer eller kun ved direkte køb af aktier i et selskab.

  Og hvor høj er denne grænse egentlig?

  #106178
  AnonymForfatter

  ‘Købt aktier i en puljeordning’??

  Jeg tror det ikke.
  Mon ikke du har foretaget indskud på en konto hvor udbyttet er afhængigt af resultatet af en pulje af pengeinstituttets værdier (aktier m.v.) jvf bkg nr 679 af 30/06/2005.

  Det en sådan ordning afviger fra en alm. konto med er at udbyttet ikke er renter i procent af indskud men af bankens resultat. Skattemæssigt er det imidlertid helt svarende til en almindelig kontant-konto.

  Men hele aktiebeskatningen er (med overgangsordninger) ved at blive ændret

  #106214
  AnonymForfatter

  Ja, jeg hedder også Henrik, men er ikke krebs, men fisk.

  Så vidt jeg ved behandles aktier købt gennem en investeringsforening – hvor man løbende udlodder udbyttet – på nøjagtigt samme måde, som hvis man f.eks selv køber en aktie i et børsnoteret selskab, d.v.s. at for at kursgevinsten er skattefri efter 3 år, så må grænsen på de 136.600 (2005) ikke ultimo hvert år været overskredet.

  Og for fremtidige aktieinvesteringer vil der komme helt nye regler, idet man planlægger at afskaffe den ovennænvte såkaldte “skattefrie gænse".

  #106216
  AnonymForfatter

  Ja, mht en investeringsforening, så søger man at det er ‘transparent’ – dvs at man (med de nødvendige tilpasninger) behandles som om man havde købt aktierne selv. Det samme gælder obligationsbaserede investeringsforeninger (hvor de så end har deres berettigelse for andre en provisionsindkasserende banker).

  Men ‘Pulje-ordning’ er noget ganske andet.

  #106224
  AnonymForfatter

  En lille bemærkning vedr. den skattefri grænse for 3 års reglen:

  Hvis man skulle komme over grænsen, så er det jo kun det der overstiger grænsen der kommer til beskatning, da beløbet der ligger mellem anskaffelsessummen og den skattefrie grænse de 136.600 (2005) fortsat vil være skattefri.

  Dette bare til alles orientering, men måske er der ikke nogen brugere af “Mybanker", der har behov for at vide dette, men kun vil skælde ud på først den ene bank, så den anden. Amagerbanken, Skandiabanken og Basisbanken er vel de banker som flest brugere foretrækker at hade, og jeg ved ikke hvorfor…..

  #106228
  AnonymForfatter

  Hej Henrik.

  Det er et pænt navn du bruger. Og jo – jeg tror ikke der er ret mange af dem der besøger mybanker der vidste at “beløbet der ligger mellem anskaffelsessummen og den skattefrie grænse de 136.600 (2005) fortsat vil være skattefri". Har jeg forstået det ret: Hvis jeg har købt aktier for 100.000 der er fordoblet på tre år, så kan jeg sælge for 136.600 (ud af de nu 200.000 kr) uden at betale skat?

  Jeg er en af dem der skælder ud på Amagerbanken (som har været min bank i 13 år indtil nu) p.g.a. dårlige råd.
  Jeg skal da også gerne skælde ud på andre der giver dårlige råd. Fx dig, Henrik.

  Her er ‘sandheden’ som den kan læses i Aktiebeskatningslovens §4 stk 2:

  100.000 – grænsen (136.600 i 2005) skal opgøres på samtlige følgende tidspunkter i løbet af hele tre-årsperioden:

  1. Umiddelbart før hvert salg
  2. Umiddelbart efter hvert køb
  3. Ved udløb af kalenderårets sidste dag
  4. Umiddelbart ved kalenderårets begyndelse

  Hvis den bare een gang i tre-årsperioden har været bare een krone over den grænse der galdt på det pågældende tidspunkt, så har det samme skattemæssige konsekvens som hvis aktierne var steget til himmels ved salget: Aktiavancen beskattes (med fradrag af tab inkl akumulerede tab).

  Så nej – lyt ikke ukritisk til rådgivning fra Amagerbanken eller Henrik .

  PS: Pkt 4 ovenfor var blot for at teste jeres kritiske øjne. Den er jo helt overflødig.
  PPS: Henrik – hvis du ønsker yderligere dokumentation for rådgivningsfejl fra Amagerbanken og dig selv, så sig til.

  Og så skal det lige siges: Ovenstående regler er ‘de gamle regler’. For aktier anskaffet 2006 eller senere (og hvis man iøvrigt vælger det) kommer reglerne til at være meget simplere.

  #106230
  AnonymForfatter

  Det er ikke rigtigt hvad du skriver Henrik, da du godt må overstige grænsen i løbet af et år, hvis bare du ultimo hvert år holder dig under grænsen samt ikke sælger umiddelbart før et nyt køb.
  Men du kan i løbet af året sagtens sælge således at du ikke kommer til at være over grænsen pr. 31.12., og så skal du bare betale skat af en evt. avance for de aktier du sælger.

  Sådan er reglerne -dette er jeg næste 100% sikker på. Måske er der en anden bruger der ved det eller gider ringe til skattevæsenet.

  #106232
  AnonymForfatter

  Så er TDC ved at blive solgt til udlandet.

  Hvornår kan man så regne med at få tvangsindløst sine aktier i TDC?

  Eller kan det bedst betale sig at få dem solgt så man undgår tvangsindløsning.

  Hvad siger panelet?

  Til HenrikFisk!

  Du har glemt at skrive umiddelbart “før et køb eller salg". Ellers tror jeg du har ret i det du skriver.

  #106234
  MichaelForfatter

  Kursen ligger i skrivende stund på 379 kr. TDC er blevet budt 382 kr. pr. aktie, så det er vel dumt at sælge lige nu. Jeg hænger ihvertfald fast i min aktiepost indtil tvangsindløsningen.

  #106238
  AnonymForfatter

  Jamen, så er det da ved at være rigtigt det du skriver her til sidst.
  Det er korrekt som du skriver, at ‘målepunkterne’ kun er ultimo året samt – og det skriver du ikke tydeligt, men det gør jeg – umiddelbart før hvert salg og umiddelbart efter hvert køb.
  Naturligvis vil man i praksis også holde øje med værdien løbende, for hvis den nærmer sig grænsen er det lidt hasarderet at ‘håbe på’ at den falder igen.
  Hvorfor man ikke skulle sælge umiddelbart før et køb forstår jeg ikke. Skal et papir ombyttes og beholdningen nær grænsen er der da mest fornuft i den rækkefølge.
  Der er såmænd ingen grund til at være i tvivl om disse ‘de gamle regler’. De står læseligt der hvor jeg hanviste til – se http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20050083529-REGL I §4 stk 1 står der at man skal betale skat af fortjenesten på aktier der har været ejet i 3 år eller mere. I stykke 2 står der, at det dog ikke gælder hvis den samlede beholdning har været ‘lav’ i hele perioden – og ‘lav i hele perioden’ er defineret præcis som jeg beskrev.

  Jeg kan fortsat ikke se at der skulle være noget galt i min grundige forklaring a hvordan/hvornår beholdningen opgøres, og jeg kan fortsat ikke forstå hvad der menes med “Hvis man skulle komme over grænsen, så er det jo kun det der overstiger grænsen der kommer til beskatning,"

  #106240
  AnonymForfatter

  Jeg har ikke meget forstand på dette, så tag det med forbehold.

  “Tvangsindløsning" er reguleret i aktieselskabsloven. Kursen beregnes efter en særlig formel og tit har mindretalsaktionærerne brokket sig og fundet den for lav. Jeg tror ikke der er grund til at vente på dette. Den kommer nok, idet køberne betinger sig mindst 90% af aktierne i deres tilbud, og er 90% ikke lige netop grænsen for tvangsindløsning?

  “Købstilbud" er mindre reguleret. Det kan enten være på en bestemt post (hvis jeg ejer 30% er jeg måske interesseret i yderligere 21%) eller på ‘alt’, og det kan enten ske fra køber til en enkelt aktionær eller til alle aktionærer. Og kursen kan være hvad som helst. I dette tilfælde 382.
  I dette tilfælde er der vist *ikke* fremsat købstilbud, men det er i dag blevet offentliggjort at det *vil* ske – se http://download.tdconline.dk/pub/tdc/om_tdc/presse/pdf/Release_23_2005_TDC_koebstilbud.pdf

  At børskursen lige nu ikke er 382 er så måske udtryk for at ikke alle tror på at køberkonsortiet kan opnå accept fra 90%

  Efter min opfattelse ville det fornuftigste være at tiltræde det tilbud man får ind ad døren og ikke vente på tvangsindløsning.

  #106244
  AnonymForfatter

  Jamen, jeg tror nu vi er helt enige, men jeg havde det indtryk at du mente, at hvis man bare en gang i en tre-årsperiode kom over “den skattefriefrie grænse på de 136.600 kr., så var “løbet kørt", og alt skulle beskattes, og dette er jo altså ikke rigtigt, hvilket du selv nu har indset.

  Umiddelbart kan man jo ikke ud fra lovgivningsteksten se, hvordan det i praksis skal forstås.

  #106346
  AnonymForfatter

  Er det en fordel at sælge sine TDC-aktie nu fremfor at vente med at få dem udbetalt til februar.

  Jeg vil overveje at sælge dem nu i dette år, og så købe nye, som så er skattefri i al evighed, da jeg ligger under 100.000 kr. grænsen.

  Er der nogen der vil fraråde mig dette?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 23 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.