Att.: Morten Westergaard

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #90004
  AnonymForfatter

  Hej Morten

  Jeg har lige set dig i kontant

  Typisk KONTANT. Totalt ensidigt der skal gøre forbrugere utilfredse.

  Som du ved er der STOR forskel på om et bestående prioritetslån ikke følger renten med ned som i Arbejdernes Landsbank, eller som i Danske Bank at renten hæves på de nye lån.
  DET BLIVER DER IKKE SAGT NOGET OM I INDSLAGET FRA MORTEN WESTERGAARD – SKUFFENDE

  Regnede egentligt med at Mybanker var uvildig

  #139748
  AnonymForfatter

  Jeg tænkte præcis det samme!

  Om det så er Mybankers skyld eller journalisterne på Kontant, det skal så være usagt.

  Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at det var journalisterne på Kontant som drejede historien.

  #139754
  testForfatter

  tja nu så jeg ikke indslaget men det prioritetslån jeg har i “scandiabank" er stadig meget konkurance dygtigt set i forhold til hvad jeg kunne lave både den gang og idag

  #139764
  AnonymForfatter

  Tak for dit indlæg i vores debatforum.

  Lad mig indledningsvist slå fast, at vi hos Mybanker.dk naturligvis er uvildige.

  Mybanker.dk indsamler og behandler data fra en lang række pengeinstitutter, og vi forholder os udelukkende til de data som pengeinstitutterne selv offentliggør i henhold til prisoplysningsbekendtgørelsen.

  I relation til indslaget i Kontant blev Mybanker.dk af Danmarks Radio bedt om, at udarbejde en oversigt for 6 udvalgte pengeinstitutters prioritetslån sat i forhold til Nationalbankens rente for indskudsbeviser (IBR). Denne undersøgelse havde til hensigt at vise, om pengeinstitutterne har forøget eller formindsket rentemarginalen i henhold til IBR-satsen.

  Når Mybanker.dk udarbejder en sådan undersøgelse, er det vigtigt at bemærke, at den giver et øjebliksbillede af, hvilke satser et pengeinstitut tilbyder et givent produktet til. Det vil sige, at satserne er et udtryk for, hvad produktet koster, hvis det bliver oprettet på datoen for undersøgelsen. Der er således altid tale om nyoprettede produkter. Årsagen hertil er, at information om prisforhold for eksisterende kunder ikke er offentligt tilgængeligt.

  I indslaget i Kontant fremgår det ikke, at vores undersøgelse omhandler nyoprettede produkter og jeg vil gerne medgive, at det ville have været korrekt, hvis det gjorde. Indslaget kan efterlade en tvivl hos seerne om hvorvidt deres eksisterende produkt har fået en forøget marginal i forhold til IBR-satsen. For alle nyoprettede produkter gælder dog, at marginalen til IBR-satsen er steget og det er – som det fremgår af indslaget – et udtryk for øgede fundingomkostninger for pengeinstitutterne, omkostninger til bankpakkerne samt øgede tab på udlån.

  Vi er opmærksomme på, at der er stor forskel på hvordan eksisterende kunder og deres produkter behandles i relation til renteændringer. Nogle kunder har i visse pengeinstitutter ikke fået tillæg på deres eksisterende lån, mens kunder i andre pengeinstitutter har fået tillæg på eksisterende produkter med op til 2 procent-point, resulterende i væsentligt dyrere produkter.

  Venlig hilsen

  Morten Westergaard
  Mybanker.dk.

  #139766
  AnonymForfatter

  Hej Morten.

  Jeg er helt sikker på, at I blot har indsamlet de data, som I er blevet bedt om, og det er derfor sket på uvildig basis.

  Men uvildigheden halter altså lidt, når man i det efterfølgende interview siger noget i stil med med at “kunderne betaler for meget".

  #139772
  NultopskatForfatter

  Jeg har ikke set indslaget.
  Me udsagnet at kunderne betaler for meget passer da vist på de fleste banker, det burde have været en betingelse for at modtage bankpakken at bankens tab ikke blev væltet over på kunderne.
  Udover at være en forretning, har bankerne jo et ansvar for at likviderne flyder i finansmarkedet, og når disse likvider tørrer ud har vi jo netop finanskrisen.
  Lad os ikke glemme at denne krise er skabt af banker og forøget af banker, og kun bankerne kan stoppe denne krise.

  #139776
  hkjnForfatter

  Ja, bankernes grådighed vil ingen ende tage……
  Direktøren i Finanstilsynet kommer jo med en forhåbentlig troværdig historie, hvad angår udlån. Men hvad med indlånsrenten??? Den skal bankerne nok sørge for at nedjustere med det samme. Dobbelt moralsk eller hvad??

  PS. “KONTANT" er et forbrugerprogram, som naturligvis varetager forbrugernes interesse.
  Synes personligt Kontant er et godt program, som får skovlen under svindlerne…

  #139778
  AnonymForfatter

  Det er jo noget sludder…

  Bankerne kan jo ikke “bare" sørge for at nedsætte renten – det kan betyder tab af kunder og dermed manglende likviditet. Specielt set i lyset af at likviditet har været en knap faktor for de fleste banker.

  Der har det seneste stykke tid (læs; 1-2 år) været hård konkurrence om indlån, og renterne har været forholdsvis høje.

  At det er nemmere for bankerne at lade rentesatsen på udlån forblive uændret, og tjene hurtige(måske langsigtede?) penge på kunderne, er vi dog ikke uenige om. Mange banker vil hellere risikere at miste udlån end indlån pga. den knappe likviditet – som nævnt tidligere.

  Når det så er sagt, synes jeg det som forbruger, vil være på plads at se på den historiske rentemarginal. Rentemarginalen har aldrig været mindre end de sidste par år, og derfor kan det ikke undre mange, at bankerne ændrer denne. Der var ingen som var “efter" bankerne for et par år siden, da konkurrencen for alvor skærpede til på udlån og rentemarginalen blev historisk lav. Denne vinkel tror jeg desværre aldrig at vi ser i medierne – da det jo ikke er interessant – og ikke kan vække forbrugernes harme….

  #139800
  AnonymForfatter

  Måske har jeg misforstået noget, men når jeg ser på indlånsrenten og udlånsrenten på mine bankkonti, så det ligner det cifrene fra tiden før Northern Rock.
  0,125% i rente på en almindelig lønkonto – 1/8% !
  Internetbankerne tilbyder lidt mere på almindelige indlånskonti, fx godt 2% i BRF, men markedsføringen er ret afdæmpet, så jeg synes ikke, man kan sige, at der er egentlig konkurrence på indlån.
  Forhåbentlig dukker der snart en ny fræk bank op, som kan udfordre de etablerede banker.

  #139806
  AnonymForfatter

  Nu kan du ikke sammenligne Northern Rock med din rente på lønkonto, da Northern Rock kun var til opsparing – og dermed ikke var en driftskonto.

  Kigger du på reklamerne på denne side, kan du se banker som reklamerer med rentesatser over 3 %. Ser du på CIBOR-rentesatserne* ligger de omkring 2,5 % for henholdvis 3 mndr. og 12 mndr.

  Derudover er renteniveauet i dag også lavere end fra Northern Rock-tiden.

  * CIBOR er den rentesats en bank er villig til at udlåne danske kroner til fra 1 uge op til 12 måneder til en såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse.

  #139808
  JydenForfatter

  Du har ikke misforstået noget. Konkurrencen er væk efter Northern Rock
  blev moppet ud af landet af dobeltmoralske danske banker.

  tb har ret i alt renteniveauet er lavere, men rentemarginalen er udvidet kraftigt, så indlånsrenten er næsten lig nul. Northern Rocks konto blev rigtigt kaldt en opsparingskonto, men den kunne da bruges uden begrænsninger, blot kunne man ikke få danker og betalingsservice, men den var da ellers uden dikkedarer og finurlige betingelser.
  Vi børe lave en boykot af de danske banker og trække vore penge ud i en periode allesammen, der er jo ikke nogen rente at spilde ved at have dem “i madrassen" istedet.

  #139810
  AnonymForfatter

  Godt – lad os tage et lille eksempel. (Ved godt der er flere faktorer som spiller ind, men det giver et godt overblik).

  Da Northern Rock lukkede i Danmark d. 18. marts 2009 tilbød de 5 % i rente (ret mig hvis jeg tager fejl). Tjekker man CIBER-renterne for henholdsvis 3 mndr og 12 mndr den dag lå de på 4,6233 og 4,8433. Dette er en forskel på ca. 0,38 og 0,16 i forhold til den rente Norhtern Rock tilbød kunderne.

  I dag tilbyder den bedste bank 3,35 % (godt nok ikke til fri hævning, hvilket selvfølgelig er en klar forringelse). CIBER-renterne ligger på 2,39 % og 2,5367 %. Dette er en forskel på henholdsvis 0,96 % og 0,79 %.

  Jeg synes, at ovenstående giver et meget godt overblik over hvordan konkurrencen på ingen måde er forringet. Du får i hvert fald en højere rente set i forhold til CIBOR – selvom det selvfølgelig kræver at du binder pengene ét år.

  #139818
  AnonymForfatter

  Jeg synes, det er fint, at tb forsvarer bankernes rentesatser, så vi kan holde diskussionen i gang. Hvis Northern Rock faktisk tilbød så minimalt over CIBOR renten i 2008, hvorfor gjorde alle andre banker så ikke det samme?
  Det er selvfølgelig ikke usandsynligt, at Northern Rock var drevet af en truende bankkrise, da man etablerede sig i Danmark. Ikke desto mindre er det mere relevant at se på, hvilke rentesatser Northern Rock bød ind med, da man etablerede sig på det danske marked i februar 2007: en indlånsrente på 4,25% uden binding. På det tidspunkt fik jeg også 0,125% i rente på min lønkonto i Nordea.
  tb skriver: I dag tilbyder den bedste bank MED binding 3,35% – Northern Rock tilbød i 2008 CIBOR 3 mdr + 0,38%, hvilket omregnet til dags dato skulle være 2,39% + 0,38 = 2,77% på almindelig indlån uden opsigelse. Den nærmeste bank, som matcher dette, er BRF med 2,15%.
  Er det en naturlig ting eller mangel på konkurrence?

  #139822
  AnonymForfatter

  Fint indlæg, Tove.

  Det gjorde alle andre banker ikke, da de på daværende tidspunkt ikke havde akut mangel på likviditet, som Northern Rock havde i Storbritannien.

  Det er helt korrekt, at ingen banker – ud fra din opstilling – matcher Northern Rocks tilbud UDEN binding. Grunden hertil er simpel – bankerne har på den måde ingen garanti har for indestående i en periode.

  Min indblanding i diskussionen var blot at komme med et modargument til at konkurrencen var total ophørt – det mener jeg bestemt ikke er tilfældet – tværtimod. Jeg undrer mig faktisk over at nogle banker tilbyder så høj rente som de pt. gør – de må mangle akut kapital.

  p.s. Husk at BRF´s konto stadigvæk kan bruges som lønkonto – derfor kan du ikke helt sammenligne den med Northern Rocks

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.