Vedrørende EIK banks alternative praxis.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 69 i alt)
 • Ivan SForfatter
  Indlæg
 • #88806
  Ivan SForfatter

  Jeg har dags dato modtaget Pengeinstitutankenævnets kendelse vedrørende min anke, over deres helt urimelige fordobling af tillæget på renteprioritet.

  Resultatet var negativt. Ja som forventet, men af nævnets 5 medlemmer var der dog 2 medlemmer, som klart og utvetydigt
  mente at EIK bank ikke kunne pålægge mig/os denne udgift.

  Jeg fik således 2/3 ret, men til ingen verdens nytte.

  Dette beklager jeg naturligvis, og må nok naivt håbe på at EIK
  bank med deres meget smalle sejr tænker lidt mere over, hvordan de behandler deres kunder fremover.

  Nu er min eneste mulighed, at indbringe sagen for domstolene.

  Dette vil jeg overveje, men spørgsmålet er om det er besværet værd.

  Det kunne være interessant at vide hvor mange kunder der har protesteret over deres omvendte kundepleje.

  #126530
  AnonymForfatter

  Jeg har også modtaget brev, men de har ikke behandlet min anka. JEg har imidlertid modtaget to kendelser fra lignende sagermod eikbank, hvor pengeinstitutterne spørger mig om jeg fortsat vil køre sagen, når nu 2 tidligere sager er tabt…

  Jeg overvejer at om man kan få pengene institutterne til at bede Eikbank svare på, hvad der præcist er blevet dyre, som retfærdiggører rentestgningen og om vi/kunderne kan forvente/kræve at hvis det igen bliver billige at skaffe penge, at Eikbank tilsvarende sænker renten…..

  #126660
  AnonymForfatter

  Jeg er ny her !!, er du blandt dem der fik et tillæg til et eksisterende lån i sep./2005 ?

  #126672
  Ivan SForfatter

  Nej min sag drejer sig om April og Maj måneder i år, hvor man pludselig, og helt uden nogen form for dokumentation hævede tillæget til renten. Ja faktisk mere end fordoblede den.

  #126674
  AnonymForfatter

  Med ref. til:
  Jeg er ny her !!, er du blandt dem der fik et tillæg til et eksisterende lån i sep./2005 ?

  Lige for god ordens skyld, med tillæg mener jeg et bilag til det eksisterende lån.

  #126700
  Ivan SForfatter

  Nej Jeg er tidligere Skandiabanken kunde, og der eksisterer ikke nogen sådant bilag til mit lån.

  #126972
  AnonymForfatter

  Vedr. Eik bank:

  pengeinstitutankenævnet har godt nok afvist klager over Eik bank, men sagen er ikke slut. Langt fra.

  samme dag som ankenævnets afgørelse er dateret har finanstilsynet nemlig truffet følgende afgørelse: http://www.finanstilsynet.dk/sw38054.asp

  Afgørelsen er meget klar – og bør give anledningtil røde ører i ankenævnet.

  Finanstilsynets afgørelse betyder, at man kan bede ankenævnet om at genoptage sagen i og med at der foreligger ny information – se para 15 i ankenævnets vedtægter. Det er i øvrigt en skandale, at ankenævnet ikke gør opmærksom på denne mulighed.

  Eik bank kommer til at betale dyrt for deres lille nummer – og ankenævnet tager forhåbentlig til efterretning at den relevante regulerende myndighed – nemlig finanstilsynet – har den holdning, således at det ikke er nødvendigt at gåtil domstolene. Det ville være absurd i og med at bankens praksis er underkendt fra højese sted.

  Hansen

  #126980
  AnonymForfatter

  Hej,

  Jeg har lige fået foreløbig svar på min sag og de, pengeinstitutternesankenævn, spørger om jeg stadig er sikker på at jeg vil føre sagen. De henviser til 2 tidligere afgørelser hvor 3 er imod og to er for klagen.. Jeg vil prøve at henvise til finanstilsynets afgørelse og se hvad der sker.

  #126984
  -Erik-Forfatter

  Kan man kræve at Eik omkostningsfrit ophæver en boligkredit, med henvisning til at de har misligholdt aftalen ? – ellers koster det ½ % af maksimum (gebyret fastsættes dog ensidigt af banken) – så det er måske/måske ikke noget stort beløb….

  mvh Erik

  #126988
  AnonymForfatter

  Enig i at Eik Bank ikke bør slippe af krogen efter finanstilsynets afgørelse, men er der nogle der anker sagen?

  #126994
  Ivan SForfatter

  Helt klart. Naturligvis vil jeg anke, også set i lyset af at nævnets kendelse var en 3-2 afgørelse. Med Finanstilsynet konklusion må der være rigtig gode muligheder for at kendelsen bliver omstødt.

  #127024
  AnonymForfatter

  Det er lidt noget andet, men jeg har et par ting i depot hos først Skandia og nu EIK – aktier der på nær en halv snes er bogført i mit navn og et noget ups som Skandia lancerede med latinanmerikanske obliganske af en art frem til 2009 og med garanti for at minimum at få pengene tilbage.

  Ser I risiko ved dette – i EIK.

  #127686
  AnonymForfatter

  Kære alle eik bank kunder med boligprioritet fra skandiabanken tide.

  Jeg leder efter en person, der til pengeinstitutankenævnet kan klage over eik bank, idet min første klage er blevet afvist, og da systemet ikke tillader, at samme person klager to gange.

  Klagen skal være baseret på nedennævnte analyse:

  Efter at have studeret såvel låneaftale som Bankens forretningsbetingelse grundigt, har jeg lidt svært ved at forstå, at følgende sætning fra pantebrevet ikke har fået en mere fremtrædende plads i anknævnets behandling af sagen, der i princippet skulle dække alle aspekter af aftalen.

  I pantebrevet står: ”Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser”.

  Ud over adgangen til at justere renten som følge af forskellige hændelser (dvs om der er udløsende faktorer, der kan retfærdiggøre stigning), så er der også spørgsmålet om, hvornår banken kan regulere renten. Dette handler altså ikke om de udløsende faktorer for rentestigningen men om timingen. I denne sammenhæng bemærkes, at banken i sin argumentation har understreget, at rentetillægget er en del af renten (den samlede rente).

  Jeg gentager lige sætningen fra pantebrevet: ”Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser”.

  Med andre ord er det udtrykkeligt aftalt, hvornår rentestigninger kan finde sted. Det gælder alle rentens komponenter (rente på indskudsbeviser samt rentetillæg).

  Sætningen er sprogligt entydigt og umisforståelig, og følgen er, at lånets rente (der består af rente på indskudsbeviser + rentetillæg) reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser.

  Da banken annoncerede rentestigninger i april og maj havde der ikke været ændringer i indskudsbevisrenten.

  For overblikkets skyld gengives hele teksten fra pantebrevet:
  “Renten er variabel og fastsættes på basis af den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte rente på indskudsbeviser med et tillæg på 0,65 %. Renten reguleres, når der er ændringer i renten på indskudsbeviser.

  Rentetillægget kan ændres af SkandiaBanken i henhold til Almindelige bestemmelser for lån og kreditter. Bestemmelserne finder du på SkandiaBankens hjemmeside, http://www.SkandiaBanken.dk”;

  Ankenævnet(et flertal på 3 af 5 medlemmer) kommer til den konklusion, at kombinationen af pantebrevets sidste sætning (Rentetillægget kan ændres etc….) og de alm. betingelser medfører, at banken havde mulighed for at gennemføre de påklagede rentestigninger og at jeg burde have indset, at det forholdt sig sådan.

  Dette skyldes nok, at ankenævnet ikke har analyseret bankens almindelige forretningsbetingelsers første sætning grundigt nok. Her står:

  Eik Banks Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Eik Bank, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale, for eksempel disse vilkår for lån og kreditter.

  Vilkårene for lån og kreditter gælder kun i det omfang, andet ikke er særligt aftalt for lånet/kreditten.

  I det foreliggende tilfælde er der for lånet i pantebrevet aftalt noget helt særligt om timingen af regulering af renten, nemlig at renten reguleres, når der er ændringer i indskudsbevisrenten.

  #127742
  AnonymForfatter

  Pengeinstitutankenævnet sendte brev til mig den 16. sept. og spurgte om jeg ville fastholde klagen efter de seneste afvisninger af andres klager. Jeg har fastholdt min klage med henvisning til at der senere er faldet afgærelse mod Eik bank… Jeg vil gerne forsøge at sende dine kommentarer med, men det er måske for sent da jeg kun havde 2 uger til at svare tilbage

  #128668
  AnonymForfatter

  Jeg er også ny her og er meget sent blevet opmærksom på den debat, der er ført herinde vedr. Eik Banks renteændringer. Men jeg kan bidrage med en historie om, hvad der skete i september 2005. Den må være af interesse for de af jer, der har optaget boliglån i Skandiabanken før den tid:

  Før september 2005 hed Skandiabankens produkt “Boligkredit" og var på vilkårene: Rente = Cibor + rentetillæg 0,30% + administrationsbidrag 0,50%. Der blev rentetilpasset for et år ad gangen pr. 1. oktober.

  Skandiabanken meddelte i et brev, dateret 1. september 2005: “Boligkreditten med rentetilpasning udgår, og det er ikke længere muligt at låse renten fast i en kortere eller længere periode. Boligkreditten med rentetilpasning er i stedet blevet erstattet af produktet BoligPrioritet med eller uden rentegaranti". Vedhæftet var en formular, hvor man skulle krydse af, om man ville ændre sin Boligkredit til en Boligprioritet med eller uden rentegaranti. Begge produkter havde en rente, der var baseret på Nationalbankens indskudsbeviser + “et tillæg til Skandiabanken". Svarfrist 16. september.

  Jeg klagede til Finanstilsynet, og de bad Skandiabanken om en redegørelse. Skandiabanken lovede Finanstilsynet, at den ville skrive til de 540 kunder, det drejede sig om, at man for resten også kunne vælge at videreføre lånet på de vilkår, der hidtil havde været gældende. På den baggrund foretog Finanstilsynet sig ikke videre i sagen. Formentlig derfor kan jeg ikke finde nogen afgørelse på Finanstilsynets hjemmeside, men jeg har skrivelserne, hvis nogen har brug for dem.

  Jeg beholdt selvfølgelig lånet på de oprindelige vilkår – jeg gad vide, hvor mange der gjorde det? De nye breve fra Skandiabanken gik jo først ud i starten af oktober, og svarfristen på de første breve var som nævnt 16. september.

  Jeg gad også vide, hvordan retsstillingen er for dem, der havde et (tinglyst) lån på gamle vilkår og som via et kryds på et skema gik med til at ændre vilkårene?

  Som kuriosum kan jeg nævne, at den rente, der dengang blev tilbudt på BoligPrioritet var 2,80% / 3,50% (hhv. uden og med rentegaranti). Indskudsbeviserne lå på det tidspunkt på 2,40% …

  Jeg fik i øvrigt også brev den 16. maj i år om, at Eik Bank ville hæve renten / rentetillægget / administrationsbidraget med 0,25%, men Eik Bank beklagede fejlen, da jeg gjorde indsigelse.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 69 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.