Dette emne
Kan jeg blive i huset ved skilsmisse?

Kan jeg blive i huset ved skilsmisse?

26-04-2016 20:52
Tttt
Vi skylder 2140000 i kreditforeningslån ( 0,5% i rente) og 200000 i banklån (7% i rente). Der ingen anden gæld og husets salgsværdi er omkring 2800000. Min årlige bruttoindkomst er på 600000. Vi har to børn. Jeg ønsker at overtage huset og vil gerne overtage det nuværende lån og købe min kone fri ved at betale halvdelen af friværdien dvs Ca 230000. Kan det lade sig gøre?
27-04-2016 06:02
test
Har du lavet et budget der viser det kan?
27-04-2016 06:34
Tttt
Ja, med et par tusinde kroner i lommepenge om måneden. Her er der så ikke taget højde for andel i børnepenge mm. De ene barn får teknisk set bopælsadresse hos mig og det andet hos sin mor. Så skulle der være mere offentlig økonomisk hjælp at hente.
27-04-2016 11:04
thsv
Og du kan tåle at renten stiger til 5% på RK-lånet i den beregning?

nej, det er rimeligt urealistisk at man med 1 indkomst kan godkendes til en gæld på i alt 2,67 mill.
Alene at servicere denne gæld vil koste mindst 13.000 kr netto om måneden med fastforrentet lån.
28-04-2016 08:55
morsdreng
Ifølge Finanstilsynets vejledning må gældsfaktoren for kunder med god boniditet maksimalt udgøre faktor 3,5. Med en bruttoindkomst på 600 tkr. må din gæld derfor maksimalt ligge på ca. 2,1 million, men vil ifølge dine oplysninger komme op på i alt ca. 2,6 mill. Det er derfor næppe sandsynligt, at jeres panthavere vil medvirke til at du overtager huset alene, frigive din ex. som meddebitor på gælden og finansiere betalingen af hendes boslod.

At lade et barn få adresse hos dig og et andet hos moderen vil alene betyde, at I slipper for at betale børnebidrag til hinanden (krydsende børnebidrag) og at hver af jer får børne- ungeydelse for 1 barn og kan søge om børnetilskud til enlige. Men du skal regne med, at det også koster noget at have samvær med børnene eller have dem boende hos dig ½-delen af tiden og det skal medregnes i kravet til dit rådigheds beløb. Hvis du har børnene ½-delen af måneden, svarer det beregningsmæssigt til 1 barn i en hel måned og i så fald bør det månedlige rådighedsbeløb til dig og barnet/samvær mindst være på mellem 7-8.000 kr. når ALLE faste udgifter er betalt.

Men INGEN på dette forum kan give dig et endeligt svar på dit spørgsmål, det kan alene de kreditorer, som skal medvirke til din overtagelse af huset, frigive din ex. som skyldner og yde lån til finansiering af hendes boslod. Så kontakt banken og hør hvad den siger.
28-04-2016 10:52
test
helt enig, derfor mit spørgsmål til om du har lavet et budget. Du har altid bedre chancer for et ja hvis du møder velforberedt frem med en plan for hvordan det kan lade sig sig gøre ind hvis du bare "sider med hatten i hånden"
28-04-2016 16:24
Tttt
Mange tak for det detaljerede svar
28-04-2016 16:25
Tttt
Ja, du har helt sikkert ret. Tak for svar
08-03-2017 22:06
Claus J
Jeg er lidt i samme båd, bare omvendt, jeg ønsker at konen overtager huset med børn. Hendes indkomst er brutto 515000 om året. Realkreditgælden er 1.900.000kr Hvis vi konverterer til et kortrente lån, hvor rente er meget lav, omkring 0, med 30 års løbetid, med de første 10 års afdragsfrie, så er rente omkostningen pt under 2000kr/mdr i de første 10 år. Så kan hun sidde i huset i hvert fald 10 år og mon hun ikke møder en ny fyr inden, så har hun råd til at sidde der også efter de 10 år. Men vil banken lade hende overtage gælden hvis vi nu laver konverteringen inden jeg flytter ud?
09-03-2017 07:11
Michael
Det har ingen betydning for kreditvurderingen at I evt. vælger at omlægge lånet nu så det bliver hverken lettere eller sværere at få konen godkendt til at overtage lånet alene. En ting er dog givet og det er, at kreditvurderingen ikke baserer sig på det absolut billigste lån der findes hvor renten kan se anderledes ud om 6 mdr
09-03-2017 07:20
morsdreng
Læs de tidligere indlæg på tråden. Det er kun kreditorerne der afgør, om de vil frigive dig som solidarisk hæftende meddebitor. Når dette er sagt, er det IKKE sandsynligt at du vil blive frigivet,idet

Din kones gældsfaktor efter en evt. overtagelse vil være i nærheden af 4
Man som du allerede har fået oplyst, naturligvis ikke kan basere din kones evt. overtagelse på det absolut billigste afdragsfrie lån
Banken naturligvis ikke kan basere långivning/din kones overtagelse af huset alene på ønsketænkning og håbet om,, at dun inden der skal betales afdrag har fundet en samlever der vil være med til at betale.

Sandsynligheden for, at banken vil frigive dig som meddebitor og lade din kone overtage huset alene er ikke stor. Men der findes bankfolk, som ikke ved hvad solidaritet betyder og hvorfor man opdeler fælles gæld i 2 lån med indbyrdes krydskaution., som måske er du heldig.
09-03-2017 08:22
Claus J
ok, når det er sagt, at jeg ikke kan frigives, før hun evt. finder en anden 'sponsor' til huset, så vil jeg slippe billigst i 10 år i hvert fald som meddebitor, hvis vi omlægger til fx 30 årigt / 10 års afdrag frit, og det kan realkredit vel ikke gøre noget ved når jeg flytter? Så længe vi betaler til lånet og ikke misvedligeholder det så kan de ikke andet end lade os beholde det?
09-03-2017 08:45
morsdreng
Er det ikke slemt nok at I skal skilles? Du lægger nu yderligere op til, at jeres økonomi skal være sammenflettet i yderligere mange år, det er normalt ikke særligt anbefalelsesværdigt og da slet ikke, når det ser ud til, at du regner med at du skal fortsætte med at være med til at betale på gælden i et hus som du ikke længere bor i.

Det bedste råd er, at I også får bragt en ende på "sammenblandingen" ad jeres økonomiske forhold når I nu har valgt at gå fra hinanden. Når ingen af parterne har mulighed for at overtage huset alene, vil det normalt betyde, at I sælger huset og starter på en frisk hver for sig andet steds. Men det er måske slet ikke muligt at sælge huset og komme fra det uden gæld?

Selv hvis I kommer fra huset med en fælles gæld vil dette være at foretrække i forhold til dine planer, hvor du mange år ud i fremtiden er medejer og -hæfter på gælden i et hus som du ikke længere bor i indtil din ex. finder en anden sponsor til huset. At du ligefrem regner med, at din ex. kones eventuelle fremtidige samlever skal redde dig ud af kniben er forbavsende.

Søg sagkyndig bistand, det har du brug for. Talt med banken, for det er alene den der afgør om din kone kan overtage huset alene og om man vil frigive dig som meddebitor.
09-03-2017 09:05
Michael
Ja, det er grundlæggende noget rod at fortsætte med at eje et hus kun den ene reelt bor i. Hvad hvis din ex ønsker at renovere dele af huset hvorved det bliver mere værd? Hvem skal betale omkostningerne til renoveringen og hvordan med værdistigningen?

Lav et clean cut uagtet at det måtte gøre ondt økonomisk nu for det er langsigtet den mest optimale løsning. Hvis et salg et eneste løsning så må det være sådan det er - der er trods alt mange andre steder man kan bo.
09-03-2017 09:27
Claus J
Morsdreng, du er min sagkyndige her og mit spørgsmål er:
Kan realkredit eller bank opsige lånet så længe vi betaler til lånet og ikke misvedligeholder det, så kan de ikke andet end lade os beholde det uanset hvem der bor i huset?
09-03-2017 09:32
Michael
Et realkreditlån kan ikke opsiges af kreditor medmindre lånet misligholdes, men et banklån kan godt jf. gældende forretningsbetingelser.

Det er det korte svar og da du åbenbart ikke vil lytte til gode råd må du have held og lykke fremover.
09-03-2017 10:01
thsv
"Realkreditgælden er 1.900.000kr Hvis vi konverterer til et kortrente lån, hvor rente er meget lav, omkring 0, med 30 års løbetid, med de første 10 års afdragsfrie, så er rente omkostningen pt under 2000kr/mdr i de første 10 år."

Nej, dette er ikke korrekt, da Fkort skifter rente hvert ½ år, så der er ikke en kendt renteomkostning de næste 10 år, tværtimod kan den korte rente let stige til 5% eller mere.
Endnu en debattør der ikke forstår hvad variabel rente betyder!

Skal renteudgiften være kendt i 10 år skal man have et fastforrentet lån eller et F10-lån (urgh).
Har man ikke råd til fastforrentet lån inkl. afdrag vil man ikke blive godkendt til at låne beløbet.
09-03-2017 10:28
Claus J
Det korrekt at renten skifter hvert 1/2 år på et Fkort eller Korterente, hvad udbyderen nu kalder det, og obligationsserien den er baseret på er en 3 årig, der skifter i 2018 for vores vedkommende. Den kan efterfølgende stige, og obligationsserien kan vare længere.

Men historisk er der vist ikke belæg for at den skifter hurtigt 5% point.

Når det er sagt, så vil jeg jo netop skifte til et lån der ikke afdrages på, og så vil 5% point stigning jo alt andet lige gøre mere ondt, end lad os sige 5% stigning over 10 år med afdrag, hvor der sker et fald i hovedstolen.

Men tak for input thsv, jeg skal da prøve at være endnu mere konkret næste gang jeg har et spørgsmål.
21-03-2017 00:22
Urtossen
Har lige en kommentar til gældssætning :-)

Hvis man sælger et hus med gæld, så vil bank / realkredit kræve en solidarisk hæftelse indtil gælden er betalt. dvs at selvom I sælger huset, så vil I stadig "hænge sammen" økonomisk de næste mange år bagefter . Så argumentet om at "komme videre" er fuldstændig overflødigt, og banken vil binde jer sammen længere end I ønsker via en højere rente på restgældslån . PAS PÅ .....
21-03-2017 01:09
morsdreng
Enhver kan søge gældssanering, uanset om der også er andre der hæfter solidarisk for gælden eller har kautioneret for denne.

Opnår den pågældende gældssanering gælder det naturligvis KUN den pågældende og IKKE hverken solidarisk medhæftende debitorer eller kautionister,

Solidarisk hæftelse opstår kun når der er flere personer der hæfter for den samme gæld, og skyldes derfor ikke kun at et evt. hus sælges med tab.

Som allerede oplyst, er det slemt nok at blive skilt, men det bliver ikke bedre hvis parterne fortsat er økonomisk sammenblandede fordi de fortsat ejer hus eller hæfter for gæld samme. Derfor kan det vær én løsning at sælge huset til 3. mand og derved få gælden ud af verden eller nedbragt til et beløb som er til at overse. Hvis parterne herefter ikke er i stand til at afvikle gælden over en kortere periode, kan det være en mulighed at forsøge at få en aftale med kreditorerne om en akkordmæssig løsning eller en frigivelse af den solidariske hæftelse. I sidste ende kan offentlig gældssanering også vær en mulighed.
Hent flere indlæg