Kan mine forældre købe et hus til mig?

Forside Fora Bolig og realkredit Kan mine forældre købe et hus til mig?

 • This topic has 6 stemmer and 28 svar.
Viser 14 indlæg - 16 til 29 (af 29 i alt)
 • Indlæg
 • #197212
  test

  2) nu fordrejede du det du skrev tidligere. Du kan ikke bare køre det her mediet kæmpe underskud som erhverv og trække derfra. Det anderkender skat ikke.
  3) læs hvad jeg skriver.uanset hvem der ejer det man lejer kan man få boligsikring hvis man er berettiget til det. Så at sønnen kan få bolig sikring er ikke et argument for at forældrene skal løbe risikoen.
  4) tror du sku ta at læse lovgivningen en gang til eller tale med en advokat..
  5) som sagt er du vist ikke helt opdateret.

  Peter at rådgive om at man kan lave en ejer lejer konstruktion med underskud som skat vil anderkendt synes jeg er trist. Det viser du ikke sætter dig ind i de faktiske forhold.

  Vedr 3) har jeg aldrig skrevet at man mandår bolig sikring når man ejer sin bolig, men at man som lejer kan få bolig sikring uanset hvem der ejer den biilig man lejer. Så det er ikke et argument for denne konstruktion som du gør det til.

  #197214
  peter holm larsen

  Hej Test,

  I stedet for at komme med kritik – så henvis dog til noget der dokumentere dine påstande:

  Jeg skrev “2) Der betales ikke ejendomsværdiskat til Staten ved udleje” du svarede
  “2) tilgængæld er overskydende ved udlejningen skattepligtigt.” – og nu tolker du der er fradrag for kæmpeunderskud. Jeg tror det er svært at forestille sig som spørger skriver at virksomhedne før rente vil give underskud – som sørger skriver. Konsekvensen hvis der nægtes fradrag i vorksomhendsindkomsten er at indtægter/fradrag overføres til privatsfæren – og der er der også fradrag for renteudgifter – som normalt jo er den største udgift.

  Så “Test” – har du ´bare en henvisning til en afgørelse, hvor en borger ikke har fået ret til rentefradrag af eksterne renteudgifter – store eller små – jeg kender ikke ét! – Linker du til et – så giver jeg mig – med meget stor sandsynlighed.

  Jeg skrev “3) Mulighed for boligsikring ved lav indkomst ved leje frem for eje” – har du ikke afvist som korrekt. Medgiver at jeg har læst dig svar forkert. Men du skriver jo reelt blot at man kan få boligsikring uafhængig af hvem der er udlejer. Min pointe var jo netop af beskrive fordele ved at leje og du skulle så komme med fordele ved at eje. Derfor misforstod jeg dit svar. Men hvorfor kommer du ikke med fordele ved at eje i hans situation, som du ser det. Jeg har nævnt 5 fordele du har nævnt 0!

  Jeg tror som ikke jeg behøver læse arveloven én gang til hvis det er den du hentyder til. Og underbygger gerne dette – hvis du kan henvise præcist til hvor jeg tager fejl og med henvisning til lovgivning, domme eller retspraksis. Prøv at blive mere konkret – er jo netop det jeg anker over herinde – at man argumenterer imod helt uden at blive konkrekt.

  Danmark er så dejligt et land, at man posotivt skal nævne hvad der er forbudt – da det eller er lovligt. Et godt princip synes jeg. For det gør, at der der mener vores er lovstridigt blot skal henvise til loven og der ikke er den der mener det er lovligt der skal.

  Omkring pensionister – så taler jeg kun ud fra de seneste 3 sager jeg har løst – inden for det seneste 1½ år – så tror nu nok jeg er rimeligt opdateret.

  Men “Test” nævn – nu 5 fordele du ser ved eje frem for leje for – og dokumenter (og ikke bare som en påstand)
  1) man ikke kan få nægtet fradrag for renteudgifter
  2)man ikke kan udlægge enkeltaktiver i arv til en arvetager.

  Ud fra dine svar – må andre så vurdere de mere subjektive forhold om f.x. pensionister kan få lån til køb af fast ejendom.

  Og skulle der vare andre der kan hjælpe “Test” er al hjælp ønsket – for jeg vil da gerne blive klogere – hvis det skulle vise sig jeg tager fejl. Men ønsker ikke blot påstande uden dokumentation. “Det er jo som at skrive at månen er en ost”. Helt værdiløs viden – og iøvrigt forkert.

  #197218
  HalliHallo

  I kan blive ved med at diskutere – i princippet – om ingenting.

  Kort og godt: Køb af en ejendom i Udkantsdanmark kan man næsten ikke få underskud på med de lave renter man har nu om dage. Og huslejen fastsætter skat jo altid til markedslejen for det pågældende område, hvorfor man selvfølgelig mindst bliver beskattet af denne leje.

  Man kan som bekendt købe et meget stort hus for 1 millioner kr. Jeg kan se at man kan få et mindre, velholdt hus på Lolland med havudsigt til under 300.000 kr., men spørgmsålet er jo om man har lyst til at bor lige der, men billigt er det da.

  Vedr. Boligsikring: Det er nu ikke meget en enlig person med lavindkomst kan få i støtte, kun nogle ganske få hundrede kroner om måneden.

  #197222
  peter holm larsen

  Hej HalliHallo,

  Enig, tror også det vil være svært umiddelbart at lave et kæmpe underskud på en ejendom i Udkanst Danmark.

  Og biligsikring kan afhængig af personlig indkomst beløb sig til op mod 3.300 kr. pr. måned. – nu personen ikke er enlig. Igen afhængig af husleje og indkomst. Kan ikke lige, se hvor du læser at spørger er enlig. Personen skriver jo netop der er børn der skal tænkes på – for mig en indikation på spørger ikke er enlig. Så få hundrede kroner ved jeg ikke om man bare lige kan sige.

  Mht til SKATs fastsættelse af leje – så er det jo svært at sige hvad markedsleje er – mange argumentere jo netop lige modsat at omkostningsbaseret husleje IKKE er markedsleje – da den er meget lavere. Og bare lige for at slå det fast – så KAN en omkostnignsbaseret f.x. fastsat efter boligretten – IKKE underkendes som værende “under” markedleje.

  Men ser da frem til “Test”s svar – det kunne jo være jeg blev klogere – det ville jo altid være rart, at kunne prale med det 🙂

  #197224
  Mr R

  Lej et hus af en af de utallige der ikke kan sælge deres i øjeblikket.

  Det er en dårlig forretning at købe hus i udkants området i øjeblikket.

  #197234
  test

  1) for det første håber jeg vi nu er enige om rendefradraget minimale værdi, for det andet håber jeg vi er enige om at man som pensionist uden væsentlig indtægt nok ikke har ret meget at trække fra i. For det tredje håber jeg vi er enige i at skat i flere tilfælde har underkendt undeskuds hoppy virksomheder. Desuden er du jo i dine seneste tirader nået frem til at det giver overskud.

  2) tidspunkt og boets status. En af de to burde gi dig et hint.. Ud over arvelovgivningen er der to andre lovgivningers der regulere de forhold vi er inde på i 2.

  Tillad mig at gentage min oprindelige pointe. Her er tale om et pensionist ægtepar der tydeligvis har indrette deres tredje alder således at friværdien i deres hus er deres væsentlige aktiv. Det skal de så via en tvivlsom hushandle investere i deres forgældede søn?

  #197240
  HalliHallo

  Mit råd er fortsat. Bed forældrene gå ned i deres bank for at høre om de er med på sønnens ide.

  Endvidere bør man altid gøre dette før man stiller et så generelt spørgsmål herinde, hvor der ikke kan gives noget som helt seriøst svar.

  Men jeg regner da med at spørgeren pludselig kommer frem med en hel masse nye data om forældrenes økonomi, som nogen så kan regne lidt på inden banken åbner tirsdag morgen.

  Angående arv: Så kan man vil godt testamentere huset direkte til en af børnene, (hvis der nu er flere, hvad ingen ved), hvorfter andre børn modtager andre aktiver i samme størrelsesorden selvfølgelig.

  #197250
  Anonym

  Nej, jeg kommer ikke med mere information. Men, jeg har læst alle jeres overvejelser med stor interesse, som vi tager med i vores overvejelser, og jeg vil gerne sige mange tak for alle svar.

  Ps. Jeg er en pige.

  #197252
  peter holm larsen

  Hej HalliHallo,

  Ja man kan som hoevedregel udlægge enkeltaktiver til en enkelte person – og det behøver som ikke engang være børnene der har ret til enkelt aktiver. Og et hus som et barn lejer vil man helt uomtvistligt kunne udlægge til denne, ved testamente. Det var netop også det jeg mente. Og “Tests” svar om at “Tidspunkt og boets status” burde give mig et hint – så gør det det ikke – men hvorfor ikke bare give henvisningen til hintet. Det er jo ikke en gættekonkurrence herinde.

  Men “Test” jeg ved ikke om rentefradraget nødvendigvis har minimal værdi. Har for de fleste mellem 31% – 53% skatteværdi. Men jeg tror i denne situation ikke, der er den store forskel i rentefradraget mellem datteren og forældrene. Jeg er udemærket vidende om, at SKAT i flere tilfælde har underkendt fradrag for underskud i virksomheder med henvisning til at det er hobby-virksomhed.

  Årsagen til at hobby-virksomhed er blevet underkendt, er fordi SKAT har vurderet og ofte fået medfhold i ved domstolene i, at virksomheden drives bla. med det formål at dække private omkostninger. Det mest typiske eksempel er hestehold, hvor man ønsker at fratrække alle omkostninger til sit hesthold, hvor der ingen indtægter er eller forventningen om fremtidige indtægter er meget lav og virksomheden reelt synes drevet inden indtjening for øje om alene for hobby for skatteyderen, som iøvrigt vurderes at have en væsentlig egen interesse i brugen af de aktiviteter (her ridning på hestene) som virksomheden driver.

  Men jeg har aldrig set og det er det der er pointen set SKAT nægte fradrag for renteudgifter med henvisning til renteudgifterne er hobby – og mener iøvrigt slet ikke der er hjemmel til dette i skattelovningningen. Men vil blot igen gentage – kom med relevante eksempler så jeg kan blive klogere.

  Og ja, jeg forventer at udlejen nok vil give overskud før renter! Men er iøvrigt ligefedt. Kom med én henvisning! til, at SKAT har underkendt udleje som erhvervsmæssig virksomhed med henvining til det har givet underskud.

  Jo ike fair at sige jeg skal komme med henvisninger til noget der ikke findes – det er jo umuligt.

  Men “Test” hvorfor kommer du ikke med de 5 eksempeler på, hvor det er væsentlig bedre at eje frem for at leje ved forældrekøb. Ja kunne jo også give dig et “hint”! – og hjælper dig gerne på vej..

  “De findes .kke ” – det manglende bogstav i sætningen er en vokal – mere vil jeg ikke hjælpe.

  #197282
  test

  2) Peter, hvus du ikke kender undtagelserne synes jeg ikke du skal udtale dig så skrå sikkert som du gør.

  1) givet skat politik mener du så at denne underskudsgivende fiktive udlejningsvirksomhef godkendes? Når nu vi så kan være enige om at aktiviteten giver overskud hvad er så fordelen ? Stort set nul.

  Godt så er vi tilbage på køb frem for leje. Risko stærkt forbundet med økonomisk evne er her en nøgle parameter. Forældrene har sikkert ud fra det oplyste snart brug for at spise mursten. Hvordan passer det til de øvrige parametre?

  Spørgeren uddanner sig og er enlig. Hvordan passer det på risikoen for ar flyttet?

  Så kort sagt ikke noget økonomisk incitament og stor risiko.

  Muligvis blandt nogen en tyrker tro på at ejendomsivestering altid er en god ide.

  Jokmok held og lykke

  #197288
  peter holm larsen

  Hej Test,

  Så længe du ikke kan komme op med én eneste henvisning til praksis der understøtter nægtelse af fradrag for renteudgifter – så tør jeg godt udtale mig skråsikkert.

  Men kom nu med de 5 eksempler på det er bedre at leje end at eje.

  Og jeg har naturligvis forudsat at der ikke er tale om en fiktiv udlejningsvirksomhed og du har da heller ikke noget grundlag for at antage det er fiktivt, spørger skriver jo netop, at der laves kontrakt på lejemålet. Har skrevet at aktiviteten før renter giver overskud sandsynligvis – men ikke efter renter nødvendigvis. I udlejning betaler du ikke ejendomsskat til staten – du må så afgøre om det er stort set 0 kr.

  Men utroligt man kan være uenigt om fakta! – men prøv nu at komme dem de henvisning i stedet for bare at skrive – man kunne jo foranledigest til at tro, a når du kun kan skrive at jeg ikke kender dit og dat men aldrig kan komme med noget konkret – og derefter mistolke det jeg skriver – at så er sandhenden nok modsat!

  Men debatten fører ikke videre – så jeg tror jeg stopper her og vil ikke kommentere mere på dine indlæg – men mindre du har noget faktuelt at henvise til og ikke kun dine påstande.

  #197296
  HalliHallo

  Inden for skattelovgivningen har jeg aldrig hørt om fiktive renteudgifter, så en hvilken som helst renteudgift må nødvendigvis altid kunne trækkes fra på den ene eller anden måde.

  Der betales ikke ejendomsskat til staten ved udlejning, der skulle vel have stået ejendomsværdiskat.

  Mit råd: Køb aldrig en ejendom til udlejning, hvis du ikke har megen god forstand på lejelovens regler, skatteregler og i øvrigt mange andre ting. Og husk, du skal også agere vicevært, når lejer ringer og klager over at der er noget der er gået i stykker, ligesom der forstår et stort arbejde, ved til- og fraflytning.

  #197302
  test

  Kære Peter.

  Hvis der er overskud på udlejningen har du ikke fradrag for rente udgiften men skat på netto overskuddet. Så var den henvisning nok? Eller er vi igen inde på at jeg skal forklare dig helt almindelige skatteregler?

  Dit argument er at pensionist parret sku ha mere ud af rente fradraget ved at købe og leje ud til datteren holder ikke.

  Hvis din argumenter holdt burde vi alle være både ejere og lejere.

  Og der er jo så et eksempel på en rente udgift du ikke kan trække fra på din hverken den ene eller anden petson skatte sats.

  Det et bedre at leje ind at eje hvis.
  Man ikke har råd til vedligeholdelse e.g. Det man ejer falder i værdi relativ korrigeret for inflation.
  Hvis man ikke kan finansiere det
  Hvis man regner med at flytte ind for kort tid under 5 år er en fornuftig tommelfingeren regle.
  Hvis man ikke kan udføre almindelig vedligholdelses arbejde selv.
  Hvis man ikke har økonomi til mindre uforudsete udgifter.

  Men du har ret debatten føre intet til.

  #197304
  peter holm larsen

  Hej HalliHallo,

  Der er enkelte sager om renteudgifter der ikke er fradragsberettigede, jf. reglerne om tynd kapitaliserering i selskaber – men aldrig for privatpersoner, hvis der er tale om et reelt lån på markedsvirkår.

  Ja det er formelt ejendomsværdiskat – min benævnelse “Ejendomsskat” var ment som begreb. Ligesom jeg også kunne sige man betaler personskat til staten – men det hedder naturligvis også ikke personskat. Men ja – den ejendomsskat men betaler til staten hedder ejendomsværdiskat.

  Mht til udlejning – så er jeg også helt enig, hvis der er tale om udlejning til fremmede – men udlejning til ens egne børn. Man skal selvfølgelig kende lidt til lejelovgivningen. Men håber da man som forældre / børn kan leje ud på uden man skal rende rundt som en striks vicevært – hvis man som forældre tror udlejningen til børnene kan risikere at skabe klager til huslejenævnet eller medføre retsager mellem lejer og udlejer – så ville jeg aldrig gå ind i at leje ud mellem nærtstående.

Viser 14 indlæg - 16 til 29 (af 29 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.