Misligehold af speciallån med kautionist

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • BKDForfatter
  Indlæg
 • #96385
  BKDForfatter

  Hey

  Vi er bosiddende i udlandet, hvor vi købte et hus for mere end 10 år siden. Af mange årsager endte det med, at vi måtte tage et lån i vores bank i Danmark, der jo ikke kunne tage sikkerhed i boligen, og derfor kautionerede svigermor for 250.000 ud af de godt 1.000.000, der er tilbage i dag. Dette er naturligvis ikke et realkreditlån, men “bare" et alm. banklån.

  Vi står nu i en situation, hvor vi ikke kommer til at kunne betale (ret meget) af på lånet om 3 måneder og fremadrettet – måske kun 6 måneder frem, måske 12 måneder frem. Det afhænger af mange ting.

  En serie spørgsmål:

  1) Men hvad så – vil banken typisk tage vores månedlige ydelse fra svigermors 250.000 hver måned indtil enten vi kan betale igen eller til alle 250.000 er væk?

  2) Hvad når alle 250.000 er væk – kan de så kræve mere af svigermor?

  3) Og skylder vi desuden så “kun" banken 750.000 efterfølgende?

  4) Og udover at vi ryger i RKI i 5 år (yes?) kan det så ellers skade os eller vores børn, hvis vi senere flytter til DK igen?

  5) Kan banken tage af min personlige pension, der står hos dem?

  6) Kan banken tage af feriepenge, der fortsat vil blive indbetalt på min konto hos dem?

  7) Har banken andre midler til at “tvinge" penge ud af mig eller handler det mere om aftaler?

  Tro mig – der er INTET af ovenstående, der er ønskværdigt, men nogle gange havner man bare i tåbelige situationer, som man må forholde sig til. Og her er vi så nu.

  Tak for svar!

  #231763
  MichaelForfatter

  Wow… I lader gladeligt svigermor kautionere for en kvart mio og nu hvor I ikke kan betale har I ingen idé om hvad konsekvenser det har for hende?? Det er simpelthen for ringe ærlig talt! Det er hende der har behov for hjælp og ikke dig så der kommer ingen svar fra min side

  #231764
  BitterlemonForfatter

  En privatkaution er kun gældende i 10 år, så dem burde være udløbet. Og mon ikke at banken – udover kautionen – har sikkerhed i din svigermors bolig? Det lyder helt vildt, hvis banken har ydet et lån på over 1.000.000,- udelukkende men en kaution på 250.000,- som sikkerhed!

  #231765
  BKDForfatter

  @michael
  Tak for det – intet svar altså 🙂

  @Bitterlemon
  Du har ret – det udløb oprindeligt efter 10 år, men vi har sammen “fornyet", og det kører igen. Det lyder måske vildt men er ikke desto mindre sandt.

  #231766
  morsdrengForfatter

  Konklusionen er, at kautionen er forlænget og derfor løber ud over de opr. 10 år.

  Kaution overfor pengeinstitutter er normalt selvskyldnerkaution. Hvilket betyder, at banken, hvis skyldner ikke betaler, kan kræve kautionen betalt af kautionisten. Udebliver du med betaling på lånet, vil kautionisten derfor blive bedt om at betale sin kaution, som iflg. Dine oplysninger er begrænset til 250.000 kr.

  Banken vil naturligvis og forsøge at inkassere sit tilgodehavende hos dig, hvilket giver problemer når du bor i udlandet. Flytter du til DK bliver Det meget lettere.

  #231767
  testForfatter

  Tænker du bør tage en dialog med banken om dit probelm. Hvis jeg antager at du er et redeligt menneske der f.eks, midlertidigt grundet en fyring se ind i nogle problemer tænker jeg banken er mere villig til at accepter en pause i afdraget på lånet og en evt indfrysnign af renterne ind hvis du ikke handler proaktivt.

  #231768
  BKDForfatter

  Hey

  Jeg har haft en god snak med banken, og de bekræfter, at de ikke kan gøre noget. De har en serie retningslinier, der skal overholdes. Anyway så har jeg fået bekræftet 100% at:

  1) Svigermor “kun" hæfter for 250.000
  2) Det ikke har indflydelse på vores børn og fremtid i DK
  3) Min pension – i samme bank – er kreditor-beskyttet

  Da jeg har opsparet feriepenge, så tænker jeg – blot for en sikkerheds skyld – at oprette en konto i en anden dansk bank og gøre dette til min Nem ID konto, så feriepenge mm. ryger derind. Nogle forslag til en bank, der kan gøre dette gratis / billigst? Jeg går ud fra, at skulle det komme til det, så kan hverken kreditor eller inkasso kigge i en anden bank?

  Igen vil jeg understrege, at dette på ingen måde er ønske-situationen, men grundet personlige udfordringer, så går det dén vej.

  Tak for svar!

  #231776
  Ms2900Forfatter

  Tror du er på vej ud i en rigtig dårlig løsning. Snak dig med banken igen og prøv at finde et fornuftigt kompromis. Hverken du, banken eller svigermor er tjent med den løsning du foreslår ovenfor.

  #231780
  morsdrengForfatter

  Det er ikke for sjov at en långiver kræver kaution for sit lån. Formålet er, at kautionisten skal betale, hvis hovedmanden/låntager ikke selv kan eller vil.

  Betaler du ikke de aftalte ydelser skal kautionisten betale. Er kautionen som oplyst begrænset til 250.000 kr. skal kautionisten betale dette beløb + rente fra tidspunktet hvor kautionen er gjort gældende og indtil betalingen sker. Som du ganske rigtigt har fået oplyst, skal banken give kautionisten besked inden 3 måneder efter at låntager er udeblevet med betaling af ydelser på det kautionssikrede lån.

  MEN kationisten/svigermor kan naturligvis kræve, at de beløb som hun har betalt i henhold til sin kaution bliver refunderet af låntageren/jer. Jeres samlede gæld bliver ikke mindre pga. kautionistens betaling og vil bestå at gælden til kautionisten og den resterende gæld til banken når kautionistens betalinger er fratrukket.

  Naturligvis vil en misligholdt gæld på 1.000.000 kr. hvoraf 250 tkr. er til en indfriende kautionist og 750 tkr. til banken have betydning for jeres fremtid i DK og vil – forudsat at banken (og kautionisten) løbende sørger for at afbryde forældelsen – kunne følge jer resten af livet. Børn hæfter selvfølgelig KKE for forældrenes gæld. At registreringer i RKI slettes efter 5 år er noget helt andet end forældelsen.

  Banken kan muligvis overtales til ikke at gøre kautionen gældende mod svigermor p.t., men det forudsætter, at den manglende betaling på lånet er midlertidig og at I kan overbevise banken om at dette er tilfældet og at I efter kort tid igen kan betale den aftalte ydelse på lånet samt at svigermor/kautionisten vil medvirke til en sådan løsning. Kan I ikke dokumentere, at I efter kort tid igen kan betale den aftalte ydelse på lånet, tjener en sådan løsning intet fornuftlig formål og vil blot forøge bankens og evt. også kautionistens tab. Det seneste indlæg tyder ikke på, at I har kunnet overbevise banken om, at problemet med betaling på lånet kun er af midlertidig karakter.

  Jeres indlæg afslører, at I har brug for mere omfattende råd og vejledning end hvad der kan gives på dette debatforum, I bør derfor søge professionel rådgivning, enten ved en lokal advokat eller den lokale advokatvagt.

  #231781
  BKDForfatter

  @morsdreng

  Tak for et godt svar, og du har helt ret – vi skal have råd fra en lokal advokat. Dog er det første gang jeg har set dette

  “Er kautionen som oplyst begrænset til 250.000 kr. skal kautionisten betale dette beløb + rente fra tidspunktet hvor kautionen er gjort gældende og indtil betalingen sker."

  I dokumenterne er nævnt “Begrænsning: 250.000" og vores opfattelse er umiddelbart, at dette er det øvre loft alt inklusive og ikke at svigermor hæfter for renter. Igen – en lokal advokat vil kunne svare her, og vi tager kontakt, selvom situationen på alle måder er helt uønsket.

  Men er du sikker i din sag, at banken som udgangspunkt ville tage alle 250.000 og herefter tillige hver måned – indtil alt gæld er betalt – vil tage renten, der løber på resterende gæld?

  Tak igen!

  #231782
  BKDForfatter

  @morsdreng

  Tak for et godt svar, og du har helt ret – vi skal have råd fra en lokal advokat. Dog er det første gang jeg har set dette

  “Er kautionen som oplyst begrænset til 250.000 kr. skal kautionisten betale dette beløb + rente fra tidspunktet hvor kautionen er gjort gældende og indtil betalingen sker."

  I dokumenterne er nævnt “Begrænsning: 250.000" og vores opfattelse er umiddelbart, at dette er det øvre loft alt inklusive og ikke at svigermor hæfter for renter. Igen – en lokal advokat vil kunne svare her, og vi tager kontakt, selvom situationen på alle måder er helt uønsket.

  Men er du sikker i din sag, at banken som udgangspunkt ville tage alle 250.000 og herefter tillige hver måned – indtil alt gæld er betalt – vil tage renten, der løber på resterende gæld?

  Tak igen!

  #231783
  morsdrengForfatter

  At kautionisten/svigermor skal betale rente af sin begrænsede kaution på 250.000 kr. fra det tidspunkt hvor hun bliver bedt om at betale kautionen og indtil hun faktisk betaler er indlysende. I modsat fald vil hun kunne “slippe billigere" ved først at betale de 250 tkr. længe efter at hun er blevet anmodet om at betale sin kaution – og sådan er reglerne ikke. Kan svigermor i øvrigt betale sin kaution på 250.000 kr. når og hvis hun bliver anmodet herom, uden selv at måtte “gå fra hus og hjem"?

  Hvad får banken ud af din svigermors kaution, hvis den ikke også må kræve rente og inkassere sit resterende tilgodehavende på 750.000 kr. hos jer når kautionen er blevet betalt? Naturligvis skal I forrente gælden til banken indtil denne er blevet betalt, både den fulde gæld på 1.000.000 kr. og de 750.000 kr. der er tilbage, når kautionen er blevet betalt. Er lånet først opsagt og kautionisten anmodet om at betale sin kaution, er HELE gælden forfalden til øjeblikkelig indfrielse og der er derfor ikke længere tale om at banken “tager et beløb hver måned". I øvrigt er det netop fordi I ikke kan betale den aftalte månedlige ydelse, at lånet og kautionen vil blive opsagt.

  Hvis jeg stod i den situation, at jeg havde et hus i udlandet og et kautionssikret banklån på 1.000.000 kr. som jeg ikke kunne betale, ville jeg undersøge alternative muligheder, f.eks. salg af hus og nedbringelse af gælden til banken. Selv om huset ligger i udlandet er banken ikke afskåret for at begære det solgt på tvangsauktion, det er blot mere besværligt og dyrere end hvis huset ligger i DK. Men også her kan en advokat være behjælpelig.

  Dine spørgsmål afslører, at der ikke er nogen vej udenom at søge advokatbistand, hvor I kan fremlægge samtlige sagens oplysninger og få professionelle råd og vejledning under hensyntagen hertil.

  #231784
  BKDForfatter

  Hey

  “At kautionisten/svigermor skal betale rente af sin begrænsede kaution på 250.000 kr. fra det tidspunkt hvor hun bliver bedt om at betale kautionen og indtil hun faktisk betaler er indlysende. I modsat fald vil hun kunne “slippe billigere" ved først at betale de 250 tkr. længe efter at hun er blevet anmodet om at betale sin kaution – og sådan er reglerne ikke."

  Jeg har måske misforstået dig. Jeg forstod dig således, at kautionisten først skulle betale de 250.000 og HEREFTER skulle betale renter af de resterende 750.000 indtil vi får dem betalt ned. Dette gav heller ikke mening for mig, da der netop er anført en “begrænsning".

  Svigermor både kan og vil betale 250.000 i samme sekund hun bliver krævet dette af banken helt uden at gå fra hus og hjem. Fra det sekund skylder vi hende “blot" 250.000 mens banken så har banken de resterende 750.000. Og som jeg nu forstår dig, så er det herefter “kun" os, der hæfter for renter på de resterende 750.000.

  Groft saft kan man sige, at vi på denne måde “bare" fordeler vores lån fra 1 långiver til 2 långivere. Reelt set er der dermed ingen kæmpe forskel fra nuværende status, hvor vi i dag betaler vores ydelser – lige bortset fra, at renter jo tilgå det tilbagestående, så de kvartalsmæssige renter bliver større og større. Til gengæld har renter SVJV en forældelse på 3 år mens lån har en forældelse på 10 år, men det er jo en helt anden snak.

  Vi ER i gang med hussalg, men som alle andre steder i verden kan dette tage tid. 1 uge. 1 måned. 1 år. Banken er IKKE villige til at sætte lånet på pause, mens huset er til salg – desværre. Og det er i virkeligheden årsag til hele denne tråd – at jeg bliver nødt til at kende alternativerne.

  Tak for svar igen – advokat-rådgivning er på vej!

  #231785
  Ms2900Forfatter

  Hvorfor aftaler I ikke bare med svigermor at i kan låne op til 250000kr til at betale afdrag med over de kommende år? Det skulle kunne få jer på den anden side af et hussalg og dermed gøre jer i stand til selv at fortsætte jeres afdrag.

  Din snak om forældelsesfrist på renten og lån antyder at I ikke har tænkt jer at tilbagebetale lånet. Det er en dårlig løsning – især når i har andre muligheder.

  #231786
  morsdrengForfatter

  Ms2900 dit råd om, at man kan låne 250.000 kr. hos svigermor og bruge beløbet til at betale de kommende års ydelser med, er et meget dårligt råd som også vil være ansvarspådragende, hvis du havde været professionel rådgiver og ikke var skjult af anonymiteten på dette forum.

  Selv hvis svigermor følger dit forslag og låner søn og svigerdatter 250.000 kr. vil hun fortsat kautionere for 250.000 kr. overfor banken og vil derfor løbe en “risiko" på 2 x 250.000 kr. eller det dobbelte af sin nuværende kaution. At banken vil give afkald på sin kaution, kan man glemme alt om.

  Om og hvornår huset bliver solgt og til hvilken pris, kan ingen vide. Kun hvis hussalget giver så stort et provenu, at det fuldt ud kan indfri gælden til banken inkl. den beløbsbegrænsede kaution vil svigermor “slippe for" at skulle betale sin beløbsbegrænsede kaution, men det er næppe realistisk. Til gengæld har hun i stedet betalt 250.000 kr. som lån til søn og svigerdatter

  Uanset hvordan man vender og drejer det, vil dit råd betyde en væsentlig forøgelse af svigermors tabsrisiko udover den allerede påtagne beløbsbegrænsede kaution..

  Der er kun en ting for trådsstarter at gøre, nemlig at søge professionel og kvalificeret rådgivning. At basere sig på den rådgivning man kan få på dette forum er tydeligvis ikke vejen frem.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.