Kan ikke få lov til bankskifte

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Henrik9kForfatter
  Indlæg
 • #95956
  Henrik9kForfatter

  Jeg skriver på vegne af et mandligt familiemedlem (“A"), i forsøget på at hjælpe vedkommende. A er single og i starten af 50’erne.

  A har igennem sit liv ikke altid foretaget de mest fornuftige dispositioner mht sin privatøkonomi, hvilket har afstedkommet en del gæld. Gælden er dog ved at være ude af verden, bl.a. fordi han arbejder meget for at få den nedbragt.

  En stor del af gælden blev pådraget ifb med et giftermål, hvor A købte sig ind i ægtefællens landejendom. Da ægteskabet senere gik i opløsning, sad A tilbage med en stor gæld. Efter nogle år fik A og hans ex gældssanering, efter mine oplysninger hjulpet af den afgående direktør for deres lille lokale pengeinstitut, som var dem venligt stemt.

  Pengeinstituttet blev senere overtaget af en større lokalbank, hvor A ikke føler sig godt behandlet.

  Herefter er det i praksis blevet umuligt for A at skifte til andet pengeinstitut, i det hans nuværende bank betragter det som en fejl at han og hans ex fik gældssanering – de mener i praksis ikke at gælden er ude af verden. Så når A prøver at skifte, får det nye pengeinstitut ufordelagtige oplysninger om ham, så de mister interessen.

  Spørgsmål: Må den nuværende bank gøre det? Er der noget at gøre, eller må han bare acceptere det?

  #228258
  morsdrengForfatter

  Det er kun Skifteretten og ingen anden der afgør om en person kan få offentlig gældssanering. Kreditorerne, herunder det lille lokale PI kan fremkomme med deres eventuelle bemærkninger og indvendinger mod gældssaneringen, men der er ALENE retten – og ingen andre – som træffer afgørelsen. Det tjener intet fornuftlig formål at tale om en fejl, når der først ligger en endelig afgørelse om offentlig gældssanering.

  Iflg. dine oplysninger har BEGGE skyldnere fået gældssanering, men der er tale om 2 forskellige gældssaneringer, afpasses efter den enkelte skyldners økonomiske forhold. En gældssanering kan typisk gå ud på, at gælden nedsættes til en %-sats som skyldneren derefter afvikler over 5 år. Hvis den skyldner som du repræsenterer, endnu ikke har betalt den %-del, som gælden for hans vedkommende blev nedsat til, skyldner han fortsat et beløb til kreditorerne, hvilket kan forklare hvorfor PI mener, at gælden endnu ikke er ude af verden og et nyt PI´s modvilje mod at overtage den pågældende som kunde

  Så længe en gældssanering ikke er opfyldt, vil der næppe være plads i skyldnerens budget til nye udgifter eller låneoptagelser,

  HAR man opfyldt gældssaneringen skylder man intet mere og i så fald er det en klar fejl, hvis banken mener at den pågældende fortsat skylder dem penge. MEN du skal ikke glemme, at banken trods gældssaneringen har tabt penge på de pågældende kunder, hvorfor dets lyst til at yde de pågældende nye lån er ringe eller ikke eksisterende.

  Du bør bede dit familiemedlem om at få en kopi af gældssaneringskendelsen, hvoraf vil fremgå hvilket beløb hans gæld blev nedsat til og hvorledes det skulle afvikles. Dernæst bør du forhøre familiemedlemmet, om han har indbetalt samtlige de beløb han skulle på den spærrede konto oprettet til formålet og om der herfra er sket den årlige udlodning til kreditorerne. Kun hvis dette er tilfældet har han opfyld kendelsen om gældssaneringen.

  #228264
  morsdrengForfatter

  Din oplysning om, at dit familiemedlem har en gæld som snart er ved at være ude af verden, harmonerer ikke med din oplysning om, at han og hans ex. har fået offentlig gældssanering.

  Du bør derfor undersøge hvordan det nærmere forholder sig. En gældssanering omfatter normalt al den gæld som en person havde på tidspunktet for gældssaneringens indledning, og som derfor også burde have omfattet den gæld som nu snart er ude af verden, eller også er denne gæld stiftet EFTER gældssaneringen. I så fald er dit familiemedlems reelle problem hans eksisterende gæld og ikke gældssaneringen.

  #228270
  testForfatter

  Som sagt er der noget i dine oplysninger der ikke harmonere. Hvis personen har gæld skal banken så vidt jeg ved oplyse det til andre banker der trækker oplysninger, og ja med gæld uden sikkerhed kan der være umuligt at skifte bank

  Gælden vil ogås fremgå af årsopgørelse som ingen oprette konto uden at fremvise / åbne adgang til.

  #228272
  testForfatter

  Ps det alle sælger også bankrådgiver hæder at hvis man skjuler noget for dem. Så mød frem inden evt nye bank og være ærlig om gælde og gældssaneringen hvis der en sådan,

  Næste spørgsmål kunne være hvorfor skifte bank? Gæld uden skkkerhed er dyr hos alle banker så hvad er det din ven forventer at opnå ?

  #228274
  Henrik9kForfatter

  Tak for jeres inputs – der er åbenbart nogle ting jeg lige skal have fulgt op på mht A.

  Min intention var blot at hjælpe ham til et pengeinstitut han er bedre tilpas med.

  #228278
  morsdrengForfatter

  Et pengeinstitut har tavshedspligt og må derfor under ingen omstændigheder afgive oplysninger om dets kunder til andre. Eneste undtagelser er soliditets-oplysninger, som for private kunders vedkommende kun må dreje sig om kaution og om indberetning til RKI/Experian som først må ske, når kunden har været i fogedretten. Alt andet kræver en dommerkendelse.

  MEN der findes Kreditstatus som er baseret på, at en låntager ved optagelse af et lån giver tilladelse til, at han må registreres hos Kredit-status, mens en lånsøger i sin ansøgning giver tilladelse til at der må søges på ham hos kreditstatus. Det hele er baseret på kundens tilladelse, og falder dermed udenfor den alm. tavshedspligt. Medlemmerne af Kreditstatus er finansieringsselskaber, ydere af kviklån m.m. og ikke almindelige danske PI. Enhver kan på internettet se, hvilke institutter der er tilsluttet Kreditstatus.

  Til Trådstarter. Få styr på de faktsiek oplysninger. Hvornår er den gæld som familiemedlemmer nu afvikler stiftet? Hvornår fik han gældssanering? og få derefter en kopi af kendelsen, så du kan kontrollere, om betingelserne for gældssaneringen er opfyldt.

  #228282
  testForfatter

  Jeps de, udveksler oplysninger om evnen til at betale gæld for nu ikke at bruge fremmed ord morsdreng. Jeg ved godt du som udganspunkt ikke tror folk i bankerne kender reglerne .

  #228284
  morsdrengForfatter

  I modsætning til dig har jeg været ansat over 25 år i den finansielle branche og kan derfor garantere dig, at det hverken er lovligt eller kutyme for at banker udveksler oplysninger om deres kunder og slet ikke i forbindelse med et muligt bankskifte. Den evt. nye bank må afgøre om den vil overtage en person som kunde på baggrund af de oplysninger som den pågældende selv indleverer og her giver de personlige skatteoplys-ninger et fuldt indblik i den pågældende persons gæld.

  Du kan prøve at læse nedenstående artikel, hvor PI IKKE må videregive oplysninger om kunder selv når de sælger deres fordringer på de pågældende til 3. mand. https://finans.dk/artikel/ECE5081088/Banker-bryder-tavshedspligt/?ctxref=ext

  #228310
  testForfatter

  jeps lang erfaring og det mest relevante er en 12 år gammel artikel .-)

  #228334
  Mads Laursen (1)Forfatter

  Men trods alt en kilde Test.
  Det ville da klæde dig at bakke din egen påstand op med en troværdig kilde.

  #228342
  morsdrengForfatter

  At en person som har “begået" 4744 indlæg på dette forum mener, at pengeinstitutter på trods af deres tavshedspligt indbyrdes kan udveksle oplysninger om deres kunders evne til at betale gæld er overraskende.

  Helt overraskende er det alligevel ikke når man ved, at Test selv har oplyst, at han hverken er uddanet eller beskæftiget i den finansielle branche, men har en ældre teknisk uddannelse som maskinmester og de sidste ca. 30 år har været beskæftiget som det man tidligere kaldte handelsrejsende. Enhver kan derfor vurdere, om det giver grundlag for udveksling af erfaringer og gode råd mm. indenfor det finansielle område i det skete omfang.

  De mange indlæg må dække et behov hos den pågældende – men hvilket?

  #228370
  testForfatter

  Vel hvis du læser hvad morsdreng skriver nævner han at de udveksler soliditetens oplysningerne. Den sure gamle mand kan vi jo starte med som kilde.

  Min påstand var “ Hvis personen har gæld skal banken så vidt jeg ved oplyse det til andre banker der trækker oplysninger. Gælden vil også fremgår af årsopgørelsen …”. Morssuredreng skriver selv at de må oplysninger om misligeholdt gæld e.g. Indretning til rki og kautionshæftelse.

  Så hvad er problemt ?

  Hvilket behov dækker det at korrekse andre må i jo selv svare på..

  Personligt skrev jeg indlægget for ar gøre opmærksom på ar banker såvidt jeg må udveksle nogen type af oplysninger da jeg mente det var relevant i forhold til spørgerens påstand om at banken gav “ugunstige oplysninger “ med en under tone af bevist for at stavnsbinde hans ven.

  Der er intet belæg for udfra spørgende indlæg at støtte påstanden om at banken skulle gøre det.

  Jeg går som udgandunkt ud fra at bankerne kender reglerne og overholder dem . Og der vil i så gerne ha en kilde på?

  Men jeg kunne jo spørge morssuredreng hvad behov det tilfredsstiller hos ham når han verbalet overflader en der spørg til norsk indskyder garantifond og at Thsv laver lidt låne beregninger til en der spørge om at læge et banklån ind i er kreditforeningslån for vel at vise ham at det ud over at være umuligt heller ikke kan betale sig. Uha det må man ikke for morssuredreng har allerede skrevet at det kan man ikke så det er irrelevant at det heller ikke kan betale sig.

  Mit juleønske til dig morssuredreng er at du kan genvinde din mors kærlighed og finde lidt mere fred med dig selv.

  #228374
  Mads Laursen (1)Forfatter

  Test:
  Problemet er at du ikke aner en kæft om hvordan procedurerne er i en bank.

  Der bliver ikke udvekslet oplysninger bankerne imellem om kunderne betalingsevne i forbindelse med bankskifte.
  Selvfølgelig skal restgældsoplysninger indberettes til SKAT, men det er da kun et øjebliksbillede og fortæller i øvrigt kun i begrænset omfang noget om personens kreditværdighed.

  Det er vel fair nok at korekse dig, når det du skriver er noget sludder.
  Mvh Mads

  #228378
  testForfatter

  Super Mads så må du jo også rette på morssuredreng eller oplyse spørgen om at banken ikke giver den type oplysning.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.