Samspilsproblem: 57 procent i skat for pensionsindtægt

  Samspilsproblem 57 procent i skat for pensionsindtægt

  Artiklen er fra d. 19. marts, 2018

  Opsparing til pension kan være nødvendigt, hvis du vil opretholde din nuværende livsstil, efter at du er gået på pension. Desværre kan udbyttet af din pensionsopsparing ende med at blive relativt lavt, hvis du ender i samspilsproblematikken, hvor din privatopsparede pension bliver modregnet det offentlige pensionstillæg, som mange pensionister får.

   

  Langt de fleste indkomster kan koste modregning i pensionstillæg

  En enlig folkepensionist får, som reglerne er i dag, 74.844 kroner om året i folkepension. Hertil kommer 80.736 kroner i pensionstillæg.

  Men hvis du har en årlig indkomst udover 71.200 kroner, bliver du modregnet i dit pensionstillæg – og det er stort set alle typer indtægter, som tæller i regnskabet: Arbejdsindkomst over 60.000 kroner, udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, underholdsbidrag, erstatninger, anden indkomst ud over folkepensionen der skal betales skat af, aktieindkomst og positiv kapitalindkomst.

   

  57,1 procent i marginalskat

  Modregningen i pensionstillægget er på 30,90 kroner for hver 100 kroners indtægt.

  Hvis du således har en pensionsindtægt på 71.200 kroner, vil du i alt have:

  Folkepension            74.844

  Pensionstillæg          80.736

  Indtægt (pension)     71.200

   

  Bosat i f.eks. Helsingør kommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 68.841 kroner eller 157.939 kroner udbetalt.

   

  Hvis du i stedet har en indtægt på 171.200 kroner, vil du i alt have:

  Folkepension              74.844

  Pensionstillæg            49.836 (80.736 – 30.900)

  Indtægt (pension)       171.200

   

  Bosat i f.eks. Helsingør kommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 95.154 kroner eller 200.726 kroner udbetalt.

  Du vil dermed kun have fået 42.787 kroner mere ud af en pensionsudbetaling, der er 100.000 kroner højere – det svarer til en marginalskat på 57,21 procent.

   

  Hvis du i stedet har en indtægt på 332.482 kroner, vil du i alt have:

  Folkepension              74.844

  Pensionstillæg            0  (80.736 – ((332.482 – 71.200) * 0,309))

  Indtægt (pension)       332.482

   

  Bosat i f.eks. Helsingør Kommune og medlem af folkekirken vil dette udløse en samlet skat på 137.593 kroner eller 269.733 kroner udbetalt.

  Du har i det tilfælde således kun fået 111.794 kroner mere ud af en pensionsudbetaling, der er 261.282 kroner højere end grænsen for, hvad du må have i pensionsindtægt uden at blive modregnet i pensionstillægget. Det svarer igen til en marginalskat på 57,21 procent.

   

  Høj skat på høj pensionsindkomst uanset hvad

  For indtægter over 332.482 kroner er der ikke mere pensionstillæg at modregne i, og marginalskatten på yderligere pensionsudbetaling falder dermed til 38,08 procent, frem til udbetalingen bliver så stor, at der skal betales topskat.

  Men selv ved en indtægt på 498.900 kroner, som er topskattegrænsen (inkl. folkepension), er skatten på indtægten udover 71.200 kroner på hele 52,25 procent.

   

  Nyt fradrag løser ikke problemet

  En marginalskat på 57,21 procent er mere, end man i dag betaler på lønindkomst, hvor skatteloftet er 52,02 procent + kirkeskat.

  Hvis du er i arbejde og ikke betaler topskat, er din marginalskat på ca. 38,08 procent, og du betaler således en del mere i skat og modregning ved udbetalingen af din pension over 71.200 kroner om året, end du får i fradrag ved indbetaling – og det er jo ikke holdbart.

  Med et nyt indført fradrag gældende fra 2020 bliver tabet lidt mindre, men som det fremgår af denne artiklen, forsvinder tabet ikke med det nye fradrag.

   

  Overvej alternativerne

  Alt dette betyder, at hvis du ikke betaler topskat, bør du kraftigt overveje, hvor meget du skal spare op til pension på pensionsordninger, der bliver modregnet i pensionstillæg eller andre offentlige ydelser.

  Som et alternativ kan du investere pengene i fast ejendom i stedet for. Mest nærliggende er det at investere i din egen bolig, hvor der heller ikke er nogen skat på gevinsten, og hvor der ikke er en løbende indkomst, som modregnes i pensionstillæg.

  Der er intet ulovligt i at gå på pension med en stor formue i friværdi og bruge disse penge til at supplere folkepensionen og det pensionstillæg, du samtidig vil få.

   

  Lave renter og faldende rentefradrag opvejer fordele ved pensionsindbetalinger

  Attraktionen ved indbetaling til pensionsordninger er tresidig:

  1. Man kan fradrage indbetalingerne i ens marginalskat/personlig indkomst, og hvis man betaler topskat kan man opnå en lavere skattesats ved udbetaling end man har trukket fra med.
  2. Man betaler kun 15,3% i afkast på pensionsordninger. Til sammenligning beskattes aktieavancer af frie midler med 27 procent op til godt og vel 50.000 kroner, hvorefter beskatningen stiger til 42 procent.
  3. Hvis man ”finansierer” indbetalingen til pension ved ikke at afdrage anden gæld, vil man få et rentefradrag på gælden, der er større end de 15,3% i afkast på pensionsordninger.

   

  Men som det fremgår af artiklen er marginalskatten på pensionsudbetalinger – når modregning af pensionstillæg medregnes – højere end selv topskattesatsen, og den lave afkastbeskatning på pensionsordninger er ikke nok til at kompensere for dette. Specielt ikke, hvis man ikke betaler topskat og investerer i sin faste ejendom, hvor gevinsten er skattefri uanset. Endelig vil rentefradraget falde ned til 26,48% i 2019 hvilket yderligere udhuler fordelen ved at indbetale til en pensionsordning fremfor at afdrage gæld.

  Der gælder tilsvarende regler for gifte/samlevende pensionister men med andre satser. Der er ikke i beregningerne taget hensyn til andre offentlige ydelser som f.eks. personligt tillæg, ældrecheck, boligsikring etc.

   

  Se hvad nogle af Mybankers partnere kan tilbyde af investeringsmuligheder

  Får du nok ud af dine penge?

  Få mest muligt ud af din opsparing –
  Sammenlign bankers renter på opsparing her helt gratis.

  Sammenlign opsparing