Sådan finansierer du din bolig

sådan finansiere du din bolig

Et boligkøb er en investering i fast ejendom, hvilket vil sige, at du i takt med at du betaler lånet ud, opbygger mere og mere friværdi i boligen. Denne friværdi kan enten bruges til at optage nye, billige lån, eller du kan få det udbetalt, når du sælger boligen.

Som udgangspunkt kan du låne op til 4 gange husstandsindkomsten til sin bolig. Det vil sige, at hvis familien har en samlet indkomst på 700.000 kr, kan drømmeboligen koste op til 2,8 millioner kr.

 

Disse lån kan boligejere vælge mellem

I Danmark nyder boligejerne godt af realkreditsystemet, der giver mulighed for lån med lang løbetid og lav rentesats. For alle typer boliglån gælder det, at banken skal have sikkerhed i boligen. Det er blandt andet derfor, at boliglån typisk er billigere end forbrugslån, der ikke kræver sikkerhed i noget. Der kan vælges mellem disse typer realkreditlån:

  • Realkreditlån med afdrag: Her afdrager du på lånet fra starten. Når du afdrager på lånet, bygger du gradvist friværdien i boligen op. Samtidig står du også bedre økonomisk, i tilfælde af prisfald på boligmarkedet og du ikke får så meget for boligen, som du skylder. Friværdien kan du senere bruge til at optage nye lån, hvis du vil bygge ud eller renovere boligen. Når du afdrager på lånet, betaler du typisk en lavere bidragssats end hvis du ikke afdrager på lånet.
  • Realkreditlån uden afdrag (afdragsfrihed): Her betaler du ikke afdrag på lånet i en periode. Den eneste ydelse du betaler, er således rente og bidrag. Hermed bliver ydelsen lavere. Mange vælger denne løsning for at frigive penge til at afdrage på anden gæld. Når perioden med afdragsfrihed udløber, vil ydelsen stige markant, da du nu begynder at betale tilbage på lånet.
  • Realkredit med fast rente: Her kender du renten og dermed også ydelsen i hele lånets løbetid. Mange vælger denne type lån for at kende udgiften til lånet i hele lånets løbetid.
  • Realkredit med variabel rente: Her fastsættes renten for en periode, og så kender du ydelsen i denne periode. Den seneste tids lave rente har gjort dette lån meget populært. Usikkerheden er, at du ikke kender renteniveauet for næste periode. Samtidig betaler låntager et kursskæringsgebyr hver gang lånet skal refinansieres, hvilket du kun betaler en gang ved lån med fast rente.Ovenstående realkreditlån kan kombineres på forskellige måder og den billigste kombination de senere år har været lån med variabel rente og afdragsfrihed. Denne type lån betaler dog en højere bidragssats end de andre typer lån.
  • Prioritetslån fra banken:Dette er et alternativ lån til realkreditlånene. De er ofte mere fleksible end realkreditlånene, men kan også være lidt dyrere. Banken kan her ofte tilbyde et lån og en indlånskonto, hvor lånet kan sættes ind og hvor du betaler for forbruget.
  • Boliglån fra banken: Denne type lån bruges ofte til at finansiere den del af boligens værdi, som du ikke kan låne gennem realkreditsystemet. Boliglånet er typisk dyrere end realkreditlånet, og derfor foretrækker mange boligejere at få betalt dette lån ud hurtigst.

 

Andelsboliger er især populære i de store byer

Danmarks Statistik har opgjort, at der i Danmark er ca. 200.000 andelsboliger. I København er mere end 30% af boligerne andelsboliger. Andelsboliger er ofte billigere end ejerboliger, hvorfor de især er populære blandt enlige, eller familier med én indkomst.

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel i en ejendom med flere boliger. Andelsboligejere betaler dels en boligydelse til andelsforeningen, og dels en ydelse til det lån, som du selv har optaget for at købe andelen.

 

Disse lån kan andelsboligejere vælge mellem

Ejere af andelsboliger kan ikke få et realkreditlån til finansiering af andelsboligen. Til gengæld tilbyder bankerne særlige andelsboliglån, der har mange af de samme egenskaber med variabel rente, afdragsfrihed og løbetid, som realkreditlån. Renten er dog ofte højere end på realkreditlån.

Som eksempel har bankerne i gennemsnit tilbudt en andelsboliglånsrente på 3,2% gennem Mybanker de seneste fire kvartaler.

Det er også muligt at finansiere sin andelsbolig gennem en kredit, som oprettes som f.eks. en løn- eller budgetkonto, og hvor du kun betaler rente af de penge, som du skylder. Det vil sige, at når lønnen går ind på kontoen, reduceres udgifterne til renter. Samtidig kan du løbende sætte større enkeltbeløb ind på kontoen, hvis du får udbetalt bonus, arver eller på anden vis kommer til flere penge.

 

 

Indhent tilbud på boliglån

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud