Realkreditlån eller prioritetslån: Hvad skal du vælge?

Realkreditlån eller prioritetslån: Hvad skal du vælge?

Realkreditlånet er traditionelt danskernes favorit, når det gælder boligfinansiering. Men kan der være fordele ved at overveje alternativer så som prioritetslån eller bankboliglån?

Skrevet af Redaktionen

Denne artikel er fra maj 2016

Historisk har realkreditlån været det klare førstevalg ved finansiering af fast ejendom, fordi realkreditlån var suverænt billigst. Men de seneste år er der sket en række ting, der gør, at førstevalget ikke er så oplagt mere:

 

  • Indførelsen af Særligt Dækkede Obligationer (SDO) gør det muligt for bankerne at finansiere banklån med sikkerhed i fast ejendom ved salg af realkreditobligationer.
  • Bidragssatserne er steget –  specielt for belåninger over 60 procent af ejendomsværdien.
  • Realkreditinstitutterne har demonstreret, at de ikke er ”for fine” til at sætte bidragssatserne op – også for allerede eksisterende lån.
  • Der er efter centralbankernes massive rentenedsættelser masser af likviditet i de finansielle markeder/bankerne, og ikke så mange steder der giver gode afkast, hvor den kan placeres.

 

Skal du købe ejerbolig med 60 procents belåning eller mere, kan der derfor være penge at spare ved at kigge på bankernes alternativer til realkreditlån.

 

Bankernes produkter er nemlig specielt konkurrencedygtige for lån mellem 60 og 80 procent af ejendomsværdien, da det er her, realkreditinstitutterne bidragssatser er højest.

 

Hvis du således skal optage lån på 1,6 millioner kroner i et hus med en værdi på 2,0 millioner kroner, kan en idé være at have et realkreditlån på 1,2 millioner kroner og et prioritetslån på 400.000 kroner.

 

Fast ydelse i fem år

Banklån med sikkerhed inden for 80 procent af ejendommens værdi findes i flere forskellige former som for eksempel prioritetslån, bankboliglån med flere.

 

Blandt andet tilbyder Handelsbanken et lån med 30 års løbetid, 10 års afdragsfrihed og fast rente i 5 år til mellem 1,62 procent og 1,82 procent. Jyske Bank tilbyder samme type lån til 1,69 procent i rente. Tallene er fra juni 2016 – se de nyeste priser for bolig- og prioritetslån her.

 

Renten på et tilsvarende lån i de fire realkreditinstitutter er cirka 0,50 procent, men hertil kommer kursskæring og bidrag. Kursskæring og bidrag beløber sig til mellem 1,15 procent og 1,45 procent. Dermed er den samlede pris reelt mellem 1,65 procent og 1,95 procent. Bankernes satser er således konkurrencedygtige, men der er forskelle. Sammenlign de nyeste priser på realkredit her.

 

Bankerne opererer ikke med bidrag, så hvis du får fast rente i 5 år, er ydelsen kendt i 5 år. Hos realkreditinstitutterne kan bidraget blive sat op eller ned i perioden, så du reelt ikke kender ydelsen i alle 5 år.

 

Realkreditlån eller prioritetslån

 

Se på lånets størrelse

Ud over konkurrencedygtige priser tilbyder bankerne i mange af deres produkter også en fleksibilitet, som realkreditinstitutterne ikke kan matche. Realkreditlån er finansieret ved salg af obligationer, og der er nøje sammenfald mellem betalingerne på lånene og på obligationerne. Betalinger på lån skal normalt følge betalingerne på obligationerne. Det er derfor ikke muligt at få realkreditlån med variabel udnyttelse, men det kan man i banken. Mange prioritetslån kan bruges som ”kassekreditter”, hvor man kan låne penge, når man har brug for det, og betale dem tilbage når man vil. På den måde er prioritetslån gode til ”nedsparing”, til folk med udsving i deres indkomst/afdragsmuligheder eller lignende.

 

 

Kan kræve lån indfriet før tid

Alle låneudbydere har et antal ”standard betingelser”, som låntager skal opfylde. Det kan for eksempel være et krav om, at ejendommen skal være brandforsikret. Derudover kan det være betingelser om begrænsninger på udleje etc.

 

Men hos realkreditinstitutterne er det normalt sådan, at hvis man betaler sine terminer til tiden, kan man beholde lånet, uanset om man for eksempel mister sit arbejde, går konkurs med sin virksomhed, bliver syg eller lignende.

 

Bankerne har derimod ofte klausuler, der gør, at de under visse omstændigheder kan kræve lånet indfriet før tid.

 

Jyske Bank har for eksempel i deres lånevilkår listet en række kriterier for hvornår, lånet er misligholdt:

 

  • Jeres forhold bliver ændret væsentligt til skade for kreditor. (Det betyder, at lånet kan ophæves og at lånet skal indfries straks – uanset aftalt opsigelsesvarsel).

 

Det samme gælder, hvis låntager eller lånets kautionist:

 

  • Afgiver insolvenserklæring, kommer under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.
  • Standser betalingerne, indleder forhandling om akkord eller anden gældsordning.
  • Bliver udsat for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.

 

Derudover har Jyske Bank et opsigelsesvilkår, der lyder ”Kreditor kan med 3 måneders varsel opsige pantebrevet til fuld og hel indfrielse, hvis kreditor kan give en saglig og rimelig begrundelse”.

 

Risikoen er, at man på et tidspunkt kan blive tvunget til at indfri sit lån i huset og det på et tidspunkt, hvor ens situation kan gøre det vanskeligt at få et nyt lån fra en anden udbyder.

 

Om ovenstående er et problem afhænger af den enkeltes situation, men man skal være meget opmærksom på også at læse det med småt.

 

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev og få mere information om privatøkonomi 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende information, der kan være relevant for din privatøkonomi og de økonomiske beslutninger, som du står overfor i hverdagen.

 

God fornøjelse.

 

 

 

Prioritetslån?

Er det blevet tid til tilbygning eller andet? Sammenlign tillægslån til boligen på Mybanker.

Læs mere her

Om forfatteren Redaktionen