Omlægning af realkreditlån til højere rente

Omlægning af realkreditlån til højere rente

Alle fastforrentede realkreditlån kan potentielt omlægges til højere rente, hvad enten der er tale om obligationslån eller kontantlån. Dog kan kontantlån optaget eller overtaget efter 1/1-96 udløse beskatning, hvis indfrielsesbeløbet er lavere end kontantrestgælden. Hvis du er i tvivl så spørg dit penge- eller realkreditinstitut.

 

Finansiering af kontantlån og obligationslån

Både kontantlån og obligationslån finansieres ved at sælge obligationer. Lånene kan indfries enten ved at købe tilsvarende obligationer og aflevere dem til realkreditinstituttet eller ved at indfri obligationsrestgælden til kurs 100.

 

Du sparer penge når renten stiger

Hvis renten stiger, så falder kursen, og der er mulighed for at indfri realkreditlånet til en lavere kurs (billigere) end den kurs, som lånet er optaget til. På den måde bliver restgælden mindre, og du er sikret mod en fremtidig stigning i restgælden, ligesom du har mulighed for senere at omlægge til en lavere rente og derved spare penge. Pengene til at indfri lånet får du ved samtidig at optage et nyt lån til en højere rente, men med en lavere restgæld.

Omlægning af realkreditlån til højere rente – eksempel:
Du har et 5% obligationslån på 800.000 kr. Du indfrier lånet til kurs 88, hvilket koster (800.000 * 88) / 100 = 704.000 kr.
Pengene skaffes ved at optage et 7% obligationslån, f.eks. på kurs 99, det kræver (704.000/99) * 100 = 711.111 kr.

Du sparer i restgæld: (800.000-711.111) 88.889 kr.

Omlægningen vil normalt betyde en mindre stigning i den månedlige ydelse efter skat på typisk 100 kr. – 200 kr. pr. md.

Fordelen for dig er, at du sikrer dig mod fremtidige stigninger i restgælden samtidig med, at du får mulighed for at omlægge realkreditlån til en lavere rente, hvis renten igen falder. Derved kan der spares penge hver måned.

Herudover skal der medregnes omkostninger til realkreditinstituttet, tinglysning m.v. Alle disse omkostninger kan medbelånes i forbindelse med en omlægning.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån